Jump to content
Sykepleiediskusjon

blodgassanalyse


Recommended Posts

Hva er det du vil vite? Helge Opdahl (oksygentransport og oksygeneringssvikt) og Baard Ingvaldsen (Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi) har grundige gjennomganger av alt du trenger å vite om blodgasser. Hvis du har spesifikke spørsmål kan vi alltids prøve å hjelpe deg, men anbefaler deg å lese selv også. Opdahls kompendie kan lastes ned fra nettet.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er nok ikke den beste til å forklare (eller på blodgassanalyser generelt), men litt enkelt kan jeg prøve.

 

- Ved resp.svikt type 1 vil blodgass vise pO2 under 8,0 og normal pCO2.

- Ved resp.svikt type 2 viser blodgass pO2 under 8,0 OG forhøyet pCO2, dvs over 6,5.

 

Dersom du har en pas. med f.eks KOLS som du gir O2 (som har størst sjanse for å retinere), så ser du på blodgassen at pCO2 blir forhøyet, altså over 6,5 hvis pasienten retinerer. Eks på pas.uten kols som kan retinere er pas.som er overdosert på opiater.

 

Sånn generelt ved blodgassanalyse må du se på pH. Lav pH= acidose (sur). Høy pH= alkalose (basisk). pH skal være mellom 7,35- 7,45.

 

4 grupper:

- Respiratorisk acidose: pH under 7,35 og høy pCO2. Eks: resp.svikt type 2

- Respiratorisk alkalose: pH over 7,45 og høy BE. Eks: hyperventilering

- Metabolsk acidose: lav pH, lav pCO2 og negativ BE. Eks: diabetisk ketoacidose og alvorlig diare

- Metabolsk alkalose: pH over 7,45 og lav PCO2. Eks: diuretikabehandling

 

Om acidosen/alkalosen er metabolsk eller respiratorisk betinget ser du ved å se på pCO2 og BE. Kroppen forsøker først å rette opp i en acidose/alkalose med å puste raskere/saktere (respiratorisk kompensasjon). Den kommer fort. Den trege kompenasjonen begynner når nyrene begynner å kompensere, noe som tar ganske lang tid. Dette tror jeg det er best du leser om selv.

 

Og så må du jo prøve å forstå ligningen: H+ + HCO3- -> H2CO3- -> H2O + CO2. Ligningen går begge veier. H2CO3- er en lettløselig forbindelse som blir fort løst opp. F.eks er det at pH blir lav, et produkt av denne kjemiske reaksjonen (ikke fordi at pCO2 blir høy). Det er litt interessant når en begynner å forstå sammenhengen, men jeg tror du må lese selv på det hvis du er interessert.

 

I tillegg kan du jo lese en del andre verdier av en blodgass, f.eks Hb, Na, K, glukose, laktat, O2 %.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy