Jump to content
Sykepleiediskusjon

Noen med erfaring fra arbeid på intensiv/postop.?


Paradis

Recommended Posts

Jeg arbeider ved intensiv ved et relativt lite sykehus. Vi er organisert slik de fleste intensiver ved små sykehus er. Det vil si vi har både medisinske, kirurgiske og gynekologiske tilstander. I tillegg skal vi kunne stabilisere barn før sending til større sykehus. En svært variert arbeidshverdag som stiller store krav til omstilling og faglig kompetanse. Som regel har vi 1-3 pasienter, alt etter alvorlighetsgrad. En ustabil intensivpasient kan ha 1-2 sykepleiere.

Å arbeide tett med pasient og pårørende stiller krav til god kommunikasjon og tydelighet. Å arbeide så tett på mennesker i krise er krevende og givende. På lik linje med slik det er på mange sengeposter er døden dessverre en del av hverdagen.

Rutiner? Som ved en sengepost, bare færre pasienter og mindre løping i korridorene. Står ofte bedside store deler av vakten. Ved dagvakt starter vi 07 med 30 min rapport, medisiner kl 08, morgenstell og evt frokost (hvis de spiser) før visitt ca kl 09.30. Deretter ulike undersøkelser, prosedyrer mm. Rapport til senvakten 14.30 til 15. Arbeider tett med leger med ulike fagkompetanse og anestesileger. Som regel er legene i avdelingen hele dagvakten, og litt til og fra på senvakt.

Ved større intensivenheter er det de samme arbeidsoppgavene, men ved universitetssykehusene er de fleste pasienter ved hovedintensiv intubert (evt trach) og ofte sedert. Kirurgiske tilstander bli ofte sendt dit fra mindre sykehus, dvs alvorlige hodeskader, store multitraumer og andre alvorlige tilstander. Mindre intensivenheter har litt andre tilstander og sykdomsforløp å forholde seg til, som f eks kolsforverringer med NIV-behandling, alvorlige pneumonier, mindre traumer, og ellers alle mulige diagnoser du kan tenke deg. Intensiv er en kjempespennende arbeidsplass! Har du sjansen, TA DEN!! Du må selvfølgelig være interessert i akuttmedisin og vær forberedt på at læringskurven er stupbratt.

Tredelt turnus er like utfordrende uansett hvilken arbeidsplass man har. Mitt inntrykk er at intensivenhetene rundt om har en generelt bedre "hovedturnus" enn de har på sengepost slik at roteringene er mer humane og enklere å leve med.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber også på intensivavdeling. Jobber 3-delt turnus. Har en del netter, da vi er avhengig av god bemanning på nettene også. Som insipidus sier er hverdagene utrolig varierte. Noen pasienter er til observasjon, noen skal stabiliseres før de sendes videre eller til operasjon, mens andre mottar intensiv behandling. På dagtid er vi stort sett 2 sykepleiere på respiratorpasienter, noen ganger 3 hvis de er veldig ustabile. Ellers er det bl.a resp.probl med NIV behandling, sepsis, traumer, intox, kramper osv... Det er mye observasjoner, og det gjelder å være på hugget, så en tidlig kan starte tiltak for å unngå forverring. Prosedyrer er det meste du kan tenke deg, alt fra å assistere ved innleggelse av cvk, epidural, dialysekateter, assistere ved intubering, mottak av ny pas, koble opp arteriesett, blodgasser, håndtering av ernæring (mye sondemat og iv), håndtering av eliminasjon, blæretrykk, mobilisering, smertebehandling, administrering av medikamenter, actilysebehandling, følge/overvåke/assistere v diverse undersøkelser (f.eks ct, mr, angiografi, bronkoskopi, coiling) +++ Det er både anestesileger og lege knyttet til den avdeling pasienten hører til på, som går visitt. Det er langt i fra action hele tida, men noen ganger skjer det mye på kort tid. Det er utrolig lærerikt, og jeg kan absolutt anbefale det hvis du har muligheten og interessen! Ja, det er tøft og være ny på en slik avdeling, men læringskurven er enorm, og det går seg til

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy