Jump to content
Sykepleiediskusjon

Antibiotikaresistente bakterier på sykehjem


Paradis

Recommended Posts

En av pasientene på avdelingen der jeg jobber har fått påvist en av de vanligste antibiotikaresistente bakteriene i urinen.

Vi følger kontaktsmitterutiner etter beste evne, men jeg har fortsatt noen tanker og spørsmål rundt dette da jeg er vant med full isolering etc. fra da jeg jobbet på sykehus.

 

  • hvor kommer smitten fra? iom.at slike bakterier ofte "tas med hjem" fra ferier i utlandet/sykehus.
  • kan man vaske pasientens rom med samme vaskeutstyr som de andre rommene?
  • pasientens klær legges i egen skittentøyskurv og vaskes for seg selv i felles maskin- men da på rundt 40 grader. Vil bakteriene overleve og spre seg via vaskemaskinen?
  • hva skal man gjøre med søppel fra pasientrommet? Vi knyter sammen søppelposene og kaster sammen med annet søppel.

Andre råd og erfaringer med dette setter jeg stor pris på! Vil nødig at flere skal smittes.

 

Anbefaler videre alle her inne å se Brennpunkts "Bakterietrusselen" som ligger på tv.nrk.no- virkelig en tankevekker og mye nyttig informasjon om antibiotikaresistens! :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg er smittevernkontakt på jobben (sykehjem/hjemmesykepleie). Jeg må si at det vanker en del forskjellig informasjon om e. coli ESBL (regner med at det er denne bakterien du mener) og smittevern rundt dette.

 

Smitteveien for bakterien er fekal-oral detsom den er påvist i urin/avf. Noe som vil si at mottakeren må få bakteriene fra pasientens urin/avf i munnen for å bli smittet. Mange kan være "bærere" uten å vite om det eller bli syk.

 

Vi har hatt noen tilfeller av denne bakterien hos oss og vi utførte til å begynne med en litt overdreven praksis ifht smitte. I følge smitteenheten på sykehuset så holder det med god håndhygiene, hansker av typen latex/nitril og plastforkle i stell, evt gul frakk ved f.eks mye urinsøl i seng (vurder risiko). Avfall kastes som vanlig og (privat)klær vaskes for seg. jeg tror vi sendte tøy til vaskeriet i gule sekker.

 

Kontakt sykehuset for veiledning hvis dere er usikre. Ofte har de hygienesykepleier som kan komme og holde kurs osv.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er ikke smittevernkontakt som Helena, men min erfaring er at spesielt ESBL er noe man kan "tilegne" seg ved langvarig antibiotikabehandling etter flere infeksjoner/abscesser o.l.

 

Hos oss har vi fullt smittevern av alle resistente bakterier, det være ESBL, MRSA o.l. Det innebærer spesial-vasking av rommet (Pera-Safe/klor) samt utslusing av alt ustyr, søppel, avfall o.l. i gule sekker. Søppelposer som har vært inne på rommet stripses/knytes igjen, også sluses det ut via rene gule poser. Denne posen stripses igjen og sorteres som smitteavfall. Privattøy vaskes ikke. Generelt unngår vi alt som sørger for at potensiell smitte kommer seg ut av rommet. Dersom det er mye pårørende på besøk må de ikle seg smittevernutstyr, og holde seg inne på pasientrommet. Dersom de skal ut av rommet (fordi pasienten sover e.l.) må de helst forlate bygget. Dersom pasienten skal til undersøkelser som CT, MR o.l. gjøres dette på slutten av dagen (med mindre det er ø-hjelp), pasienten må da overflyttes i ren seng, sengens hjul kjøres over Pera-Safe kladder og pasienten bruker munnbind og hansker (avhengig av om det er dråpesmitte eller kontaktsmitte). Øvrige undersøkelser som kan gjøres inne på pasientrom gjøres der, f.eks. CVK innleggelse, røntgen, o.l. Relativt strenge regimer hos oss, som det burde være. Resistente bakterier kan fort bli helsevesenets største utfordring i fremtiden.

Link to comment
Share on other sites

Det er selvsagt helt andre rutiner på sykehusene da det er et miljø med mye patogene bakterier, alvorlig syke pasienter og gjennomtrekk av pasienter. Og slik bør det også selvsagt være :)

Nå er det sykehjem TS spør om. Det er nok mye forskjellige rutiner rundt på sykehjem også. Man må tilrettelegge i forhold til type pasienter/avd.

Link to comment
Share on other sites

Du som har litt peiling Helena, hvordan er det egentlig når man har ESBL kun i urin og pasienten er oppegående, har god compliance og er kontinent for urin? Er det tilstrekkelig med f.eks. to nedtrekk fra toalett når pasienten har latet vannet og opplæring i god håndvask?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy