Jump to content
Sykepleiediskusjon

Sjukepleiar på sjukeheim


Kantarell

Recommended Posts

Hei! 

Eg lurer på korleis kvardagen for en sjukepleiar på sjukeheim ser ut, reint organisatorisk. Er det stort sett en spl på dagvakt pr avdeling, eller er det fleire på vakt samtidig? Er det en som har hovedansvar for kontakt med lege, pårørande, ansvar for pasientflyt, eller byttar dei ulike sjukepleiarane på avdelinga på dette? Har pasientane primær og sekundærkontakt - og korleis fungerar dette i praksis? 

Link to comment
Share on other sites

Guest Korttid

Jeg jobber på en korttidsavdeling på er sykehjem. Her er vi ofte opp til 4 spl per dag. Vi er i alle fall 7 faste andre sykepleiere, hvor alle har 100%. Vi har hver våre "primærpasienter" og tar vare på deres pårørende og igjen følger forløpet til pasienten, alt ifra lege, hjemmesykepleie i etterkant, henvise til fysio/ergo etc

Link to comment
Share on other sites

Det varier nok veldig fra korttid til langtid. Jeg har jobbet på begge avdelinger; på langtid var det som regel bare en sykepleier på 16 beboere fordelt på 2 poster, mens på korttid var vi vel opptil 3 sykepleier på 8 pasienter. Stort sett var det bare en sykepleier som hadde ansvar for visittgang for sin(e) post(er). Vi hadde primær- og sekundærkontakt på alle rom, og det kunne være både sykepleiere og hjelpepleiere. 

Link to comment
Share on other sites

Jobber som sykepleier på ett sykehjem med 6 avdelingar (8 pas per avdeling) fordelt på to etager.  Vi har 6 spl som er fløysykepleier, det vil si ansvarlige over hver sin fast fløy. I det ansvaret inngår pårørende kontakt, ordne medisinlister, ha fløymøte sammen med fløyteamet og avdelingsleder, følge opp pasienter etc. Vi har ikke noen vi er primærkontakt men vi er sekundærkontakt på alle pas på vårres fløy. 

Vi har også tre spl som ikke er fløysykepleier uten bistår der det trenges. Alle vi spl har rullering på legevisitt och å være vaktansvarlig spl (vi jobber kun to-delt turnus).

Vaktansvarlig spl har ansvar over huskeliste, brannansvar å innleie (innleie kun helg å kveld). Vi kan tidvis vær aleine spl på hele huset eller kun en drage å da har vi også ansvar over å ta kontakt med legen.

Allt som oftest er vi to-tre spl på hver etage varav en i hver etage har vaktansvar. 

Vi har egne spl som kun jobber natt. 

Selv er jeg fløysykepleier over en avdeling men jobber også av og til nattevakt. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy