Jump to content
Sykepleiediskusjon

NEWS


Cathrine

Recommended Posts

Ser at National Health Services (NHS)  anbefaler NEWS scores på alle inneliggende pasienter minst to ganger per dag. Dette gir mindre rom for skjønn og man kan fange opp endringer raskt.

Hvordan er det der du jobber, scores alle pasientene hver dag?

Link to comment
Share on other sites

Jepp. Minimum x2. 

Legene krever rektaltemp.. så det er jo litt vittig. Vi har pasienter som har news score på 6-8 i sin habitualtilstand, så det blir ofte signert for unntak fra news, og blir vitale målinger x2 istedet.. Vi er mange som tenker at NEWS passer bedre på en avdeling hvor man reparerer friske mennesker som er utsatt for en skade - enn kronisk lungesyke, hjertesyke, kreftsyke - med angst, diabetes og forstoppelse ;) 

Link to comment
Share on other sites

Ja da er vi tilbake til rektalmålinger :) Det høres litt tungvint ut, men jeg forstår egentlig legene.

1 hour ago, Marius Mårvik said:

Vi er mange som tenker at NEWS passer bedre på en avdeling hvor man reparerer friske mennesker som er utsatt for en skade - enn kronisk lungesyke, hjertesyke, kreftsyke - med angst, diabetes og forstoppelse

Interessant å høre hva dere tenker angående NEWS. Jeg har ingen erfaring med dette, men synes det høres lurt ut, med mindre man også glemmer å bruke klinisk skjønn fordi målingene er tilfredstillende. Men forstår jo at hos enkelte pasienter kan det være litt vel overflødig med slike målinger.

Nå kjenner ikke jeg den avdelingen du jobber på, men hvorfor synes dere NEWS passer bedre på avdelinger som reparerer friske? Er ikke nettopp poenget å fange opp endringer i tide? Når de er innlagt er det vel fordi det er en forverring av tilstanden, om det så er angst eller forstoppelse. Eller mener du at de fleste av disse pasientene ikke skal intensivbehandles uansett på grunn av grunnlidelsen?

Link to comment
Share on other sites

Vel, vi har pleid å ha faste målinger x2 på alle, sånn i utgangspunktet. Når de kommer inn og får en news-score som tilsier at de egentlig skulle vært på en intensivavdeling, så blir dette misvisende, ettersom at deres habitualtilstand, når de er "friske", i seg selv gir høy score. Når jeg sier at NEWS passer best på friske pasienter er dette fordi at en høy score hos disse vil være  et relevant mål på alvorlig tilstand. En frisk 40-åring som er nyoperert for en blindtarmsoperasjon, eller ortopedisk operasjon, som har en høy NEWS score vil være kritisk syk, mens samme verdier for en med KOLS-forverring vil være normalt. 

Jobber på en lungemedisinsk avdeling hvor vi får inn pasienter i ulike stadier av ulike varianter av lungekreft, lungebetennelse, lungeemboli, pleuravæske, hjertesvikt, KOLS osv. 

Disse vil ha unormale verdier i parametre som respirasjonsfrekvens, saturasjon, behov for O2-tilskudd, blodtrykk, puls, temp.. kreftsykdom alene kan faktisk gi feber uten at det er snakk om en infeksjon..

Link to comment
Share on other sites

Ja da forstår jeg hva du mener. Dette skjemaet passer ikke så godt for disse pasientene. Men det vil kanskje være nyttig å måle likevel, så ser man hvis det skjer en negativ utvikling. Det er kanskje det dere allerede har gjort med de faste målingene dere har utført. Men tror du ikke dere blir mer bevisst på dette og raskere tilkaller lege ved endringer?

Leste akkurat nå om MEWS (nesten det samme som NEWS ) Sykepleien. Der står det at sykepleiere ofte varsler legen for sent, fordi de venter med å si ifra til legevisitten. Har du merket noen endring der etter at dere innførte NEWS?

Link to comment
Share on other sites

Vel - vi har blitt flinkere til å måle respirasjonsfrekvens...(!) Jeg (som er en av avdelingens ressurspersoner på NEWS) håper at det også snart blir klart for mine kollegaer at dette er de samme målingene vi alltid har gjort - bare satt i system, og at det er satt retningslinjer (som et minimumskrav) med tanke på når vi skal måle neste gang. Det som ofte skjer er at lege skriver opp unntak på de fleste pasientene. Dette reduserer antall målinger tilbake til 2. Selv om NEWS-scoren tilsier at pasienten skulle hatt konstant overvåking. Dette medfører at vi på en måte gjør det vi alltid har gjort, nemlig bruker vårt kliniske blikk: Dersom måling 1 (på morgen) ikke fordrer en endring i observasjonsfrekvens er neste måling nr2 til kvelden. Slik har vi "alltid" gjort. Vi er ganske tett på pasientene våre, og dersom vi får en mistanke om at noe er i endring (hud, pust, våkenhet osv) så har vi lav terskel for å gjøre nye målinger og kontakte lege. Jeg tror dette har fungert godt på vår avdeling fordi vi har pasienter med komplekse problemer, og pleiepersonalet og legene er gjensidig avhengig av et tett og godt samarbeid for å lykkes med pasientbehandlingen. Derfor er det i det store og hele en god tone, godt samarbeidsklima og som sagt lav terskel for kontakt - begge veier. 

Til tross for at jeg kanskje virker noe negativ til NEWS så liker jeg det egentlig ganske godt. Det gjør at vi får et mer bevisst forhold til de målingene vi gjør. Legene må ta mer aktivt stilling til det kliniske bildet og hvordan vi skal forholde oss til dette. Selve skjemaet gjør at det er lettere å se utviklingen når parametere går opp eller ned. Det standardiserer kommunikasjonen på en måte som kanskje er vanlig mange steder, men som har vært litt mer variabelt hos oss ettersom at vi nå skal bruke ISBAR-kommunikasjonsmodell. Problemet er at det blir litt spesielt når pasienten etter NEWS skulle vært på intensiv, men går til kjøkken og henter seg mat. ;)

Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, Marius Mårvik said:

 Til tross for at jeg kanskje virker noe negativ til NEWS så liker jeg det egentlig ganske godt. Det gjør at vi får et mer bevisst forhold til de målingene vi gjør. Legene må ta mer aktivt stilling til det kliniske bildet og hvordan vi skal forholde oss til dette. Selve skjemaet gjør at det er lettere å se utviklingen når parametere går opp eller ned. Det standardiserer kommunikasjonen på en måte som kanskje er vanlig mange steder, men som har vært litt mer variabelt hos oss ettersom at vi nå skal bruke ISBAR-kommunikasjonsmodell. Problemet er at det blir litt spesielt når pasienten etter NEWS skulle vært på intensiv, men går til kjøkken og henter seg mat. ;)

Det du skriver her er det jeg tenker må være resultatet av å innføre NEWS. Har som sagt ingen erfaring med dette, men skulle gjerne hatt det da jeg jobbet på sykehus. Satt det hele i system og ha noen klare retningslinjer når man skal kontakte lege og hvor tett oppfølgingen skal være.

Leser også at allerede 24 timer før en alvorlig forverring , vil man merke endring i målingene. Så her kan man redde endel liv. Har dere merket at dere fanger opp forverring fortere etter at dere innførte NEWS?

48 minutes ago, Marius Mårvik said:

Vel - vi har blitt flinkere til å måle respirasjonsfrekvens...(!)

Interessant at dere har blitt flinkere til å måle respirasjonsfrekvens. Det er jo kjempebra og viktig. Nettopp det var nevnt i artikkelen i Sykepleien som jeg linket til over her, at vi ikke var flinke nok til å måle respirasjonsfrekvens og det var alvorlig for det er den vitale parameteren som mest presis kan forutse forverring det neste døgnet.

Link to comment
Share on other sites

Ja NEWS skal være en god predikator for forestående organsvikt og død. Men jeg vil fortsette å påstå at dette i hovedsak gjelder friske. En "vanlig" pasient med infeksiøs eller ikke-infeksiøs KOLS-forverring vil kunne ha respirasjonsfrekvens på 27 i hvile med en saturasjon på 89% med 2L O2. Blodtrykket trenger ikke være all verden ettersom de kan være noe dehydrert, pulsen vil være høy grunnet blodtrykket, saturasjonen og pustearbeidet - kombinert med angsten som følger denne tilstanden. 

Jeg har lagt ved et eksempel på hvordan dette vil se ut på skjemaet, samt screenshot fra prosedyren som viser hva en slik score steller i stand. Dette er et eksempel på en helt vanlig pasient vi kan få inn på sengeposten når som helst, og som lege antagelig ganske kjapt vil sette på "målinger x2 pr døgn".  På skjemaet ser du at jeg har brukt NEWS for KOLS og linjen verdien havner på er grønn. Det vil si ett poeng. Ettersom at jeg ikke kan sette verdien på NEWS for KOLS uten at legen har signert dette på skjemaet som en spesiell forordning, vil denne pasienten egentlig score 10 inntil lege har tilsett pasienten. Dersom denne personen reiser seg for å gå på do vil verdiene bli "katastrofalt" forverret, med økende resp.frekv., fallende SAT, økende puls. Likevel er ikke dette et kasus for intensivavdeling med respirator, arteriekran og væske på overtrykksmansjett. Dette er en helt vanlig pasient. Hadde dette vært på ortopeden med Ola som fikk komplisert ankelfraktur etter en topptur på felleski, så hadde det vært noe helt annet.. 

Tli ditt spørsmål om vi har fanget opp forverring med NEWS så er vel svaret foreløpig nei. Men vi har bare brukt det en måned og da ;) 

 5acd118da94ab_Skjermbilde2018-04-10kl_21_32_32.png.0107dd75114f727cbff8b8fafa6112f6.png

5acd118e807a7_Skjermbilde2018-04-10kl_21_33_06.png.473c5fe09d483a038e7d55e804d30b7b.png

Link to comment
Share on other sites

Ja forstår at man ikke kan ta hensyn til hvor høyt man scorer på en kolspasient, da er det sikkert like godt slik dere alltid har gjort det med faste målinger uten score.

Det du sier viser at det ikke er like egnet på alle pasientgrupper, men man vil vel kunne ha glede av det på de fleste andre diagnoser, tror du ikke? Altså ikke bare de som er i utgangspunktet friske. Mulig jeg tar feil. Hadde vært interessant å høre hvilken erfaring de har fra andre avdelinger. Og brukes det kun på sykehus?

Vet ikke hvor mange sykehus som har innført bruk av NEWS, vet du?

Veldig spennende å høre om dine erfaringer. 

Link to comment
Share on other sites

Det har blitt endel hoderisting og skulderheising over dette på avdelingen ja. Det er nok og flere pasientgrupper hvor en vil se noe av det samme. Men jeg synes altså det er positivt at skjemaet gir en bedre oversikt over de objektive parametre og hvordan de utvikler seg fra dag til dag, og at kommunikasjon blir mer strukturert. 

Når det gjelder hvor dette brukes, så tror jeg ikke det er hensiktsmessig å bruke dette i primærhelsetjenesten. Det er nok først å fremst på sykehus dette kan gi mening. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Scoringen går greit. Opplever at det skippes tmp. måling over en lav sko. legene skriver som oftest unntak fra news til "målingerX2".. så vi er tilbake til skrætsj, men med et litt mer oversiktlig skjema for notering av målinger. 

Link to comment
Share on other sites

Det oppleves kanskje av mange (forståelig nok) som på grensen sånn rent etisk. Rektaltemp 2-3x om dagen på stabile pasienter som allerede får bredspektret antibiotika og er i bedring...? 2xdag på 25åringen med lungeemboli? Nei, det er ikke BARE fordi det er tungvint. Det oppleves ikke meningsfullt eller relevant, ofte. Noen ganger gjør det det og da har ikke jeg noen skrupler med å måle rektalt iallefall. Har sett alt for store avvik mellom måling rektalt og aksillært til at jeg egentlig gidder å måle aksillært. Rektal måling eller ingen måling tenker jeg. 

Link to comment
Share on other sites

Guest Student

NEWS målinger ble tatt på den kirurgiske avd. jeg var på på SUS, tror de gjør det på hele sykehuset (?). Ble tatt x 3. Kl 8, 14 og 19 på alle. Temp ble tatt i øret. 
Fungere bra, men viktig at syk.pl ser på de faktiske målingene og ikke bare at pasientens score. Det ble bla. oversett at en pas. gikk fra 36,5 - 37,9 samme vakten med påfølgende  begynnende infeksjon på da NEWS scoren fremdeles 1. Men ellers virket det som den generelle tanken blant syk.pl. var positiv til NEWS og at det fungerer bra (med forbehold om at sykepleieren bruker sitt kliniske blikk og også faktisk ser på de faktiske målingene tatt i kurven) 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Guest Student said:

NEWS målinger ble tatt på den kirurgiske avd. jeg var på på SUS, tror de gjør det på hele sykehuset (?). Ble tatt x 3. Kl 8, 14 og 19 på alle. Temp ble tatt i øret. 
Fungere bra, men viktig at syk.pl ser på de faktiske målingene og ikke bare at pasientens score. Det ble bla. oversett at en pas. gikk fra 36,5 - 37,9 samme vakten med påfølgende  begynnende infeksjon på da NEWS scoren fremdeles 1. Men ellers virket det som den generelle tanken blant syk.pl. var positiv til NEWS og at det fungerer bra (med forbehold om at sykepleieren bruker sitt kliniske blikk og også faktisk ser på de faktiske målingene tatt i kurven) 

Interessant å høre erfaringene dine. Ja viktig at man ser på det kliniske bildet og hva de forskjellige målingene faktisk har vist. Ellers kan man jo fort overse en endring slik som i det tilfelle du forteller om.

Men målte dere x3 på de som også scoret 0?

Tenker også at det ble vel scoret for tett mellom de to siste målingene, og for lang tid til neste scoring, men forstår at dette ikke var noe du kunne gjøre noe med. Vet ikke om noen har tanker eller erfaring rundt det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Student

(Ufff.. var mange skrivefeil i min forrige post..)

Ja, alle ble målt minimum x3 selv med score på 0.  Er visst rutine på alle voksen somatiske avdelinger på sykehuset i Stavanger. 

Link to comment
Share on other sites

hos oss er det x2 ved NEWS 0. 

Det er interessant at du også tar opp problematikken rundt det å se seg blind på skjemaet. Det er en stor (og har vist seg å være reell) fare for at noen rett og slett mister hodet litt. 'Ja pasienten er vesentlig dårligere. Målinger? Hva NEWS-score er nå? Nææi.. pasienten var jo utskrivingsklar, driver ikke med målinger da gjør vi vel?'

Det er også litt skummelt å overse spesielt fall i blodtrykk - da denne parameteren har den største range av alle. Fall i BT fra høyeste 0-score til laveste 0-score representerer et vanvittig blodtrykksfall, om det skjer iløpet av kort nok tid.

Link to comment
Share on other sites

On 6/6/2018 at 9:20 AM, Nuttery said:

Vi bruker NEWS, men det er sjeldent representativt. Pasientene hos oss har blant annet gjerne svært lavt BT post-op, lav metning osv. 

Men det er jo et greit verktøy for å merke seg avvik.

Bruker dere dette på alle pasientene og hvor ofte scorer dere? Forstår at det blir unaturlig mange med høye score hos dere.

Link to comment
Share on other sites

Legene avgjør om pasientene skal scores med NEWS, noe som oftest er kirurgiske pasienter eller spesielt utsatte pasienter.  

Retningslinjene sier vel: 

Score 0 - Senest igjen etter 12 timer.
Score 1-4 - Minimum hver 4-6t, og pasienten skal vurderes av ansvarlig sykepleier.
5, eller høyere enn 3 i en parameter - minst hver time. Lege skal informeres og komme på tilsyn. Det skal vurderes overflytting til overvåkningsenhet.
7 eller høyere - kontinuerlig monitorering - tilkall lege til tilsyn, eventuelt annen lege/anestesi, vurder overflytting til intensivenhet.

Men erfaringsmessig er det sjeldent vi følger disse.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy