Jump to content
Sykepleiediskusjon

Har dere rutiner for preoperativ informasjon?


Cathrine

Recommended Posts

Har dere noen rutiner for informasjon til pasienten før operasjoner eller undersøkelser?

Da jeg jobbet på sykehus, skulle sykepleieren informere pasienten senest kvelden før operasjonen.

Vi tok med pasienten inn på et eget rom, slik at pasienten kunne føle seg fri til å spørre om ting, uten at medpasienter eller pårørende hørte på.

Vi informerte om faste, premedisinering, viktigheten av dusj og rent tøy. Hva de ville møte på operasjonstua og hvordan det ville være å bli lagt i anestesi, oppvåkning og forløpet på post operativ avdelingen. Om hvor viktig det var at de sa ifra straks de følte smerte eller kvalme, slik at vi kunne gi smertestillende eller kvamestillende før det ble for ille.

Jeg spurte også om hva kirurgen hadde sagt om operasjonen. På den måten fikk pasienten en åpning til å fortelle det som var vanskelig, redd for eller ikke hadde forstått.

Pasienter som var redde for å bli lagt i anestesi fikk tilbud om at sykepleier fra avdelingen ble med opp på operasjonstua og var tilstede helt til pasienten sovnet.

Hadde vært veldig interessant å høre hva dere vektlegger når dere informerer pasientene deres.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Som operasjonssykepleier har jeg skrevet en oppgave om hvordan man bør gjøre preoperativ samtale med pasientene. Det er ved vårt sykehus kun lege og anestesisykepleier som utfører dette, og det er ikke godt nok. Det er en masse spørsmål som pasienten lurer på som sykepleieren på avdeling og/eller operasjonssykpleieren kan svare på. Så jeg er blant de som syntes at en rutineendring er nå på sin plass. Desverre har operasjonssykpleieren et enormt tidspress og er på en måte dårligere bemannet på en operasjonsavdeling enn det en anestesisykepleier er.

 

Hadde også operasjonssykepleieren vært mer synelig på avdelingen hadde ikke det generelt vært store rekruteringsproblemer også til dette yrket. Ved å være synlig i avdelingen hadde vi kunne forsvart det etikken vår også som operasjonssykepleier. Som oftest har vi ikke tid til å ivareta hele pasientens behov siden vi kun ser pasienten i ca ti minutter før anestesi og like etter.

Link to comment
Share on other sites

Spennende at du har skrevet oppgave om dette temaet. Jeg har alltid prioritert preoperativ informasjon høyt. Tror det er veldig viktig at pasienten føler seg vel forberedt og ivaretatt før et inngrep. Det gir en trygghet å vite hva som skjer før, under og etter operasjonen. Undersøkelser viser jo også at velinformerte pasienter kommer seg fortere enn de som ikke er informert.

Er sikker på at operasjonsykepleierene har mye å gi her. Ideelt sett burte pasienten få snakket med både anestesi, operasjon og sykepleieren på avdelingen. Men jeg forstår at det er snakk om ressurser og hva som er viktigst å prioritere....

Nå er jeg veldig spent på hva du skrev om i oppgaven din, kan du fortelle meg litt?

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Er det noen som har en link som forteller hvorfor preoperativ samtale er viktig og hvorfor man gjør det?

 

Her er noen linker, håper de kan være til hjelp:

http://epubl.ltu.se/1402-1552/2008/084/

 

http://www.idunn.no/file/ci/52750260/nsf_2012_01_pdf.pdf

 

Her er en link om barn: http://www.kirurgen.no/fagstoff/barnekirurgi/psykososial-preoperativ-forberedelse-av-barn-og-unge

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Nayna

Vi informerer pasientene fortløpende etter hvert som vi får svar på blodprøver og undersøkelser, de som skal til angiografi får et hefte + muntlig informasjon. Så har vi fellesundervisning på avd en gang i uken for de pasientene som måtte ønske det med mulighet til å spørre om alt de måtte ønske. Så dokumenterer vi all info som er gitt i doculive + om pasienten forstår informasjonen eller trenger gjentatt info. Vi er også flinke til å rapportere om dette muntlig.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Nylig var jeg nær pårørende til en som ble operert, så nå bumper jeg opp denne tråden.

Vi kjente så veldig på hvor viktig det hadde vært å få litt preoperativ informasjon. Sykepleierne svarte på spørsmål vi hadde, men vi savnet en samtale der sykepleieren fortalte uoppfordret om hele forløpet. -Hva som skjer før operasjon, under operasjonen og etter. Det gir en trygghet å vite hva man har i vente, og vi vet jo at det er viktig for pasienten å være forberedt på det som kommer til å skje. Har dere gode rutiner for dette der dere jobber?

Link to comment
Share on other sites

Guest Student1

Nylig var jeg nær pårørende til en som ble operert, så nå bumper jeg opp denne tråden.

Vi kjente så veldig på hvor viktig det hadde vært å få litt preoperativ informasjon. Sykepleierne svarte på spørsmål vi hadde, men vi savnet en samtale der sykepleieren fortalte uoppfordret om hele forløpet. -Hva som skjer før operasjon, under operasjonen og etter. Det gir en trygghet å vite hva man har i vente, og vi vet jo at det er viktig for pasienten å være forberedt på det som kommer til å skje. Har dere gode rutiner for dette der dere jobber?

 

Kan i hvert fall betrygge deg om at vi blir drillet i å gi den nødvendige informasjonen (pre-, per- og postoperativt) på sykepleierstudiet i Tromsø!

Link to comment
Share on other sites

Jeg er vant til at elektive pasienter får mye preopr informasjon. Noen dager før operasjonen kommer de inn poliklinisk og har en times samtale med sykepleier. I tillegg snakker de også med turnuslege, kirurg og anestesilege før operasjonsdagen. De får også med seg skriftlig informasjon. De som opereres akutt, får jo mye mindre preopr info. Både fordi at de ofte går veldig raskt til operasjon og noen ganger fordi de er ganske dårlige når de kommer inn. Men forklarer underveis og svarer på spørsmål de måttd ha...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy