Jump to content
Sykepleiediskusjon

Unisex rom?


Amy09

Recommended Posts

Hvilke holdninger har dere for at menn og kvinner skal kunne dele rom på institusjon? Vi har akkurat opplevd dette der jeg jobber, og jeg kjenner sterkt på at dette er noe jeg ikke liker. Er jeg prippen eller??

 

Har liksom bestandig tenkt at akkurat denne grensen var tydelig at den ikke kunne krysser over...

Link to comment
Share on other sites

Dette temaet har vært oppe på institusjoen jeg jobber på. Hvor det ble enighet om at det ikke var aktuelt, for etter mitt syn kan dette bli et opphav til både krenkende følelser og overtramp på pasienters intimgrenser. Jeg vil påstå at du er langt fra prippen! Hva er årsaken til at dette ble gjort på institusjonen deres, om jeg kan spørre deg om det? Var det noen som reagerte (av pasientene) som har gitt uttrykk for at dem ikke er fornøyd med situasjonen som er satt i gang?

Link to comment
Share on other sites

Grunn for bruk av unisex-rom var ekstrem plassmangel, stort behov for ledige senger både fra kommunen og inneliggende pasienter på sykehus. Både pasient, pårørende og pleiepersonalet har reagert meget sterkt på dette. Det endte da opp med å skille pasientene og ta i bruk enda en av stuene på avdelingen vår (dvs nå er 2 av 3 stuer tatt i bruk til sengerom!)

 

Det er snakk om eldre mennensker, utrygge mennesker. Sånn jeg ser det er ikke denne generasjonen klar for å måtte dele rom med det motsatte kjønn, da annet et ektefelle selvsagt... Dette er en grense en ikke skal tråkke over ennå. Vil nok tro at synet på å kunne dele rom med motsatt kjønn vil endre seg i årene fremover, men ikke for denne generasjonen av mennesker.

Link to comment
Share on other sites

Det overbelegget du beskriver er grunn til bekymring! En viktig ting er pasienters grunnleggende behov for å bevare integritet og verdighet. Men hvordan er bemanningen? Har dere personell (Kompetent personell) til å håndtere pasientenes behov for helsetjenester? Er praksis faglig forsvarlig? Og hva med brannsikkerhet? Ut fra det lille du beksriver er situasjonen klart brudd på Helsepersonelloven, og også Kvalitetsforskriften og antatakeling også brannvernforskrifter, arbeidsmiløloven for å nevne noen brudd. Dette må meldes som avvik!

Hvordan blir situasjonen rapportert slik at et systemavvik som dette kommer fram til politikerne. Kanskje brannsjefen er den myndighet som må til for å sette ned foten og justere antall pasienter? Men nå må sykepleiere komme på banen og sette grenser. Ved å ta imot og strekke seg lengre holder vi liv i et system som vil sprekke når samhandlingsreformen innføres, det blir stadig fler eldre. Vi har undergravd krav til kvalitet og faglighet over år, slik at premissene for poltikerne er helt feil! Og politikerne og kommuner er svært lite forberedt på samhandlingsreformen og framtiden.

Link to comment
Share on other sites

Vi er heldigvis i den situasjon at vi bare har så og si bare har kvalifisert helsepersonell, kun noen få ufaglærte. Vi har fått opprettet nye stillinger på dag, kveld og natt for å håndtere overbelegget. Når det gjelder brannvern er heller ikke dette noe problem, det er allerede sjekket ut. Det jeg ser på som problematisk er menneskeaspektet i dette. Denne generasjonen er mye mer private og bluferdige enn det vi "unge" er. Men når det kommer til stykke, kunne heller ikke jeg tenkt meg å dele rom med menn f.eks på sykehus...

Link to comment
Share on other sites

Det høres jo helt uakseptabelt ut! Jeg har måttet dele rom med en mann på sykehus en gang selv, det var et overvåkningsrom, med 6 senger, hvorav 3 var okkupert. Følte meg veldig utrygg, og klarte ikke å slappe skikkelig av. En rusmisbruker og en mann i 60-årene og meg som knapt var 20. Heldigvis ble det med den ene natten for min del ihvertfall!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

En viktig ting er pasienters grunnleggende behov for å bevare integritet og verdighet.

 

Ser dette er en eldgammel tråd, men forsøker å blåse liv i den likevel. Sånn som jeg ser det er dette prinsipper som er gjeldende og bør være førende uavhengig av om det er et 2,3,4 eller 5 mannsrom med menn eller kvinner. Det burde alltid legges til rette for tilnærmet fullstendig privatliv i form av skillevegger eller gardiner. Så lenge disse forholdene er til stede (som det burde være uavhengig av kjønn) så hadde ikke jeg hatt noe imot å dele rom med en av det motsatte kjønn. Spørsmålet er vel heller om det er lettere å lage rene "kjønnsrom" fremfor å legge forholdene ordentlig til rette for privatliv.

Link to comment
Share on other sites

I en sykehjemsavdeling vil blanding av kjønn på samme rom bli problematisk, også i en ordinær sengepost på sykehus. Dette både med tanke på intimgrenser og etikk. På en intensiv avdeling vil denne blandingen ofte finne sted, men da er sykepleier tilstede på rommet mesteparten av døgnet. På en postoperativ avdeling ser jeg heller ingen problemer. Det viktigste i denne saken er at pasienten/beboeren skal føle seg trygge.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy