Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hva er normal sykepleie dag i Norge?


Guest NorskiUSA

Recommended Posts

Guest NorskiUSA

Har akkurat blitt informert av en venn som jobber natt at hun har rundy 7-8+ pasienter under hennes ansvar per natt vakt. Er dette normalt?

 

Jeg har bare jobbet i somatikken i USA, og om jeg hadde hatt 7 pasienter tror jeg at det hadde blitt ganske skummelt egentlig. Skjønner vel egentlig ikke hvordan man har tid. Jeg kommer på vakt kl. 1845 (jobber 12 timers vakter), tar gruppe rapport. Fordeler pasient oss imellom 3-4 (maks 5 pasienter) på hver. Begynner vakten med å se over nye "orders" fra legen, lese 3-5 minutter i journalen om pasienten er ny for meg. Sjekker hva slags medisiner og når de skal gis til alle mine pasienter. Så begynner jeg med hode til tå undersøkelse av hver pasient. Hode, øre, nese, hals, øye. Nakken JVD og trachea. Pulse radial og negler, hud. Hjerte lyder, s1 +s1 vanlig rytme. Mage lyder i alle fire kvadranter, hard/myk mave. Lunge lyder x6, rhonchi, klare lyder, wheezing, coarse osv. Sjekker også sacrum mens jeg hører på lunger. Spør om siste avføring, om de urinerer vanlid eller det er vondt med urinering. Sjekker legger, Homans tegn, ødem i ben, negler og pulse i begge føtter, posterior tibialis og dorsalis pedis. Om jeg er usikker på kognitive spør jeg om navn og fødselsdato og om pas kan fortelle hvilken dato det er idag. Spør om de har noen smerter. Dobbel sjekker allergi til medisiner og status (DNR/DNI). Sist sjekker jeg om de trenger noe.

 

Slik gjør jeg med alle pas. Kl. er mellom 2000-2030, da er det tid for 2100 medisiner eller medisiner for smerte om noen trenger det. Sjekker vanligvis telemteri monitorene når jeg passerer til medisin rommet.

 

Tar ut medisiner fra maskin til en pas. Gir det til pasient på rommet. Gjør dette med alle pasienter. Så er det vanligvis tid for 2200 medisin, så da gjør jeg det. Når alle har fått det de trenger, alle antibiotika er hengt osv. Prøver jeg skirve og dokumentere på hver pasient. Tar rundt 30 minutter å dokumetere, hode til tå undersøkelse og skrive notat minst hver time per pasient gjennom hele natten. Sjekker pas minst en gang i timen om natten, henger eventuell antibiotica, gir medisiner, gjør en 24 timer sjekk av journalen, passer på at alle blodprøver og undersøkelser er bestilt til morgendagen. Tar telefoner fra diverse leger. På en dårlig natt har vi "codes" eller "code blue" som vi er aktive medlemmer av.

 

Vi tar vitale tegn hver 4.time. Noen pasienter er på cpap og bipap, så hjelper de med det om det trengs. Ambulere i gangen eller til toalett. Passe på at hjerte rytmen er OK på telemetri skjermen, blod trykk og puls er innen rette ramme før noen som helst medisin er gitt. Ringer legen om det skulle vaere noe problem med pasienten. Om de har forandring i lunge lyder, har vanskeligere for å puste. Hjerte lyder forandrer seg, frekvensen er for høy/lav osv.

 

Vi har også netter hvor vi får nye pasienter midt på natten, som blir lagt inn gjennom legevakt/akutt mottak. Dokumentasjon på en slik pasient tar opptil 2 timer, mye som må dokumenteres.

 

Gir rapport til nye sykepleiere klokken 0645, ferdig rundt 0715.

 

Tror det er en generell omgang, sikkert glemt noe. Hvordan er det i Norge?

Link to comment
Share on other sites

Guest NorskiUSA

Det er en medisinsk avdeling som tar mest hjerte/kar pasienter. Step-down (halv intensiv) dvs at vi tar ikke pasienter paa respirator, mem vi tar pas paa visse drypp paa "titration"

 

Samme deal paa medisinsk og kirurgisk avdeling, vi dekker vakter der naar vi ikke har nok pasienter paa vaares avdeling.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tok noen vakter på en intermediærpost og der var det vel ca. 2 pasienter pr. sykepleier. Jeg jobbet kun kveldsvakter, men tror det var en slik fordeling om natten også.

Men på sengepostene er det noe annet. Om natten har jeg hatt ansvaret for 27 pasienter alene som sykepleier, men har vært sammen med en hjelpepleier.Dette er noen år siden, så hvordan det er i dag vet jeg ikke. Dette var en kirurgisk avdeling, med akuttfunksjon så vi kunne få inn pasienter fra legevakten om natten. Arbeidstiden vår var litt annerledes enn din. Vi startet nattevakt kl.22.30 og jobbet til 07.30. Så pasientene sov i prinsippet når vi startet vakten, men endel trengte selvfølgelig oppfølging, medisinering og overvåking også om natten.

Jeg har inntrykk av at det er litt annerledes å jobbe som sykepleier i USA, enn det er i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber på en kirurgisk sengepost (uten intensivpasienter), og på en vanlig dagvakt med full avdeling og normal bemanning har jeg ansvar for 4 pasienter, kveldsvakt 5 pasienter, og nattevakt 10 pasienter. Men det varierer jo, dersom jeg for eksempel på en dagvakt får en pasient som er veldig dårlig og krever mye kan jeg ha kun 1-2 pasienter, også tar de andre sykepleierne flere pasienter. Vi ser det jo litt an ;) På nattevakt er det kun sykepleier på jobb. På dag og kveld er det hjelpepleiere også, og da må jeg gi medisiner, antibiotika og gjøre diverse sykepleieprosedyrer på deres pasienter i tillegg til å ha mine egne pasienter.

Link to comment
Share on other sites

Guest student_sykepleier

Sorry hvis off-topic:

 

Er det normalt for en sykepleier å stelle og gjøre klar lik for begravelse i løpet av en vanlig arbeidsdag? Er det liksom en vanlig arbeidsoppgave for yrket?

 

Var noen som sa dette til meg, men jeg stusset litt over det da jeg ikke har lest noe om dette noen andre plasser..

Link to comment
Share on other sites

Sorry hvis off-topic:

 

Er det normalt for en sykepleier å stelle og gjøre klar lik for begravelse i løpet av en vanlig arbeidsdag? Er det liksom en vanlig arbeidsoppgave for yrket?

 

Var noen som sa dette til meg, men jeg stusset litt over det da jeg ikke har lest noe om dette noen andre plasser..

 

Nei, sykepleiere steller ikke døde før begravelse, det er det begravelsebyråene som gjør. Men når en pasient dør gjøres det et morsstell, hvor man vasker, fjerner alle slanger, tamponerer osv. Det er en sykepleieoppgave.

Etter noen timer legges den døde på et kjølerom og blir der til den hentes av begravelsesbyrået, og de klargjør pasienten før begravelsen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber på en thoraxkirurgisk sengepost/intermediærenhet, kan forklare litt av det jeg gjør der:

 

«Ute» i vanlig sengepostavdeling har vi pasienter som er til utredning for (hjerte, lunge og karsykdommer) evt. operasjon, pasienter som er ferdig utredet og venter på operasjon og «enkle» postoperative pasienter som f.eks har fått innlagt VAC-pumpe, på grunn av sternuminfeksjon. Her passer vi på og overvåker pasienter som har vært til f.eks. koronar angiografi, PCI, embolisering/coiling av aortaaneurismer. Vi passer på at pasienter kommer seg på røntgen, CT, at blodprøver blir tatt, gir de medisinene sine, måler blodtrykk osv. Det varierer veldig hvor mange pasienter vi har hver, men kan fort ha 4-5 på en dagvakt/kveldsvakt. Disse pasientene greier seg ofte i stor grad selv, med tanke på stell, henting av mat og slikt, men vi som sykepleiere må passe på at de har gyldige blodprøver til operasjon, at de får snakket med anestesilege og i det hele tatt er klar for operasjon.

 

Så har vi to intermediærstuer med 8 pasienter, der det ofte er 2 pasienter per sykepleier. Her får vi pasienter rett fra operasjon eller pasienter som har ligget på intensiven over natta. Hit får vi pasienter som har operert hjerteklaffer, bypass, aortaaneurismer/disseksjoner, ablasjoner, hjertetransplantasjoner, pneumothoraxer, samt øyeblikkelig hjelp-pasienter som kommer inn med f.eks ustabile/rumperte A-disseksjoner og må ha streng blodtrykksregulering. De ligger tilkoblet scop med arteriekran for kontinuerlig blodtrykksmåling, rytmeovervåking, sentralt venetrykk i CVK, SpO2 og alt for å overvåke vitale tegn. Hjertepasientene har ofte ekstern pacemaker tilkoblet. De kan være rimelig dårlige hos oss, men har de behov for respiratorbehandling, sendes de tilbake til intensivavdelingen.

 

Vi overvåker pasientens hjerterytme og setter igang tiltak i samarbeid med lege når rytmen avviker fra normalen, passer på at pacemaker tar riktig og fungerer som den skal. Kjenner på perifer temperatur og farge på huden for å få et innblikk i hvor godt pasienten er sirkulert. Registrerer hvor mye som kommer på diverse sårdren. Vi overvåker respirasjonen, tar blodgasser, administrerer o2, vurderer mer lungefysio, CPAP osv. Væskebalansen overvåkes nøye, spesielt om pasienten har vært på hjerte-lungemaskin, vi forsøker å korrigere evt. væsketap med blodprodukter, Ringer Acetat++, samt passer på at elektrolyttene holdes i sjakk. Vurderer pasientens ernæringsstatus, evt. ventrikkelsonde, intravenøs næring, næringsdrikker, lytter etter tarmlyder, registrerer tegn på ventrikkelretensjon.

 

Administrerer medisiner, og vurderer om vi skal gi pasientene det legen har forordnet ut etter blodtrykk, puls. Regulerer infusjoner som Dopamin, Nitropress, Isoprenalin, Noradrenalin++. Vi mobiliserer pasientene etter behov og passer på (i samarbeid med fysioterapeuter) at de får hostet opp slim fra lungene sine og har riktig forflytningsteknikk. Ellers tar vi tar blodprøver, EKG ved behov, assisterer ved pleuratapping, perikardtapping, røntgen på stue, skifter bandasjer, CVK-stell, seponere utstyr når det er stabilt nok, forberede pasient på overflytning til lokalsykehus and so on.

 

Siden kirurgene våre stort sett står plantet på operasjonsstuene, har vi et veldig stort ansvar for pasientene våre, men selv om det kan være slitsomt å være mye "alene" uten lege tilgjengelig hele tiden, synes jeg det er fryktelig mye å lære av det også. Ojda, ble ganske langt dette her, men slik er iallefall litt av min hverdag som sykepleier ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest cathrine

Jeg jobber på en thoraxkirurgisk sengepost/intermediærenhet, kan forklare litt av det jeg gjør der:

 

«Ute» i vanlig sengepostavdeling har vi pasienter som er til utredning for (hjerte, lunge og karsykdommer) evt. operasjon, pasienter som er ferdig utredet og venter på operasjon og «enkle» postoperative pasienter som f.eks har fått innlagt VAC-pumpe, på grunn av sternuminfeksjon. Her passer vi på og overvåker pasienter som har vært til f.eks. koronar angiografi, PCI, embolisering/coiling av aortaaneurismer. Vi passer på at pasienter kommer seg på røntgen, CT, at blodprøver blir tatt, gir de medisinene sine, måler blodtrykk osv. Det varierer veldig hvor mange pasienter vi har hver, men kan fort ha 4-5 på en dagvakt/kveldsvakt. Disse pasientene greier seg ofte i stor grad selv, med tanke på stell, henting av mat og slikt, men vi som sykepleiere må passe på at de har gyldige blodprøver til operasjon, at de får snakket med anestesilege og i det hele tatt er klar for operasjon.

 

Så har vi to intermediærstuer med 8 pasienter, der det ofte er 2 pasienter per sykepleier. Her får vi pasienter rett fra operasjon eller pasienter som har ligget på intensiven over natta. Hit får vi pasienter som har operert hjerteklaffer, bypass, aortaaneurismer/disseksjoner, ablasjoner, hjertetransplantasjoner, pneumothoraxer, samt øyeblikkelig hjelp-pasienter som kommer inn med f.eks ustabile/rumperte A-disseksjoner og må ha streng blodtrykksregulering. De ligger tilkoblet scop med arteriekran for kontinuerlig blodtrykksmåling, rytmeovervåking, sentralt venetrykk i CVK, SpO2 og alt for å overvåke vitale tegn. Hjertepasientene har ofte ekstern pacemaker tilkoblet. De kan være rimelig dårlige hos oss, men har de behov for respiratorbehandling, sendes de tilbake til intensivavdelingen.

 

Vi overvåker pasientens hjerterytme og setter igang tiltak i samarbeid med lege når rytmen avviker fra normalen, passer på at pacemaker tar riktig og fungerer som den skal. Kjenner på perifer temperatur og farge på huden for å få et innblikk i hvor godt pasienten er sirkulert. Registrerer hvor mye som kommer på diverse sårdren. Vi overvåker respirasjonen, tar blodgasser, administrerer o2, vurderer mer lungefysio, CPAP osv. Væskebalansen overvåkes nøye, spesielt om pasienten har vært på hjerte-lungemaskin, vi forsøker å korrigere evt. væsketap med blodprodukter, Ringer Acetat++, samt passer på at elektrolyttene holdes i sjakk. Vurderer pasientens ernæringsstatus, evt. ventrikkelsonde, intravenøs næring, næringsdrikker, lytter etter tarmlyder, registrerer tegn på ventrikkelretensjon.

 

Administrerer medisiner, og vurderer om vi skal gi pasientene det legen har forordnet ut etter blodtrykk, puls. Regulerer infusjoner som Dopamin, Nitropress, Isoprenalin, Noradrenalin++. Vi mobiliserer pasientene etter behov og passer på (i samarbeid med fysioterapeuter) at de får hostet opp slim fra lungene sine og har riktig forflytningsteknikk. Ellers tar vi tar blodprøver, EKG ved behov, assisterer ved pleuratapping, perikardtapping, røntgen på stue, skifter bandasjer, CVK-stell, seponere utstyr når det er stabilt nok, forberede pasient på overflytning til lokalsykehus and so on.

 

Siden kirurgene våre stort sett står plantet på operasjonsstuene, har vi et veldig stort ansvar for pasientene våre, men selv om det kan være slitsomt å være mye "alene" uten lege tilgjengelig hele tiden, synes jeg det er fryktelig mye å lære av det også. Ojda, ble ganske langt dette her, men slik er iallefall litt av min hverdag som sykepleier wink.gif

 

veldig interessant dette gladlaks..

takk for at du delte..

min datter er hjertesyk(hypoplast høyre) og vært på thorax riksen.

og jeg selv utdanner meg til sykepleier..

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest hjemmetjeneste

Hei! Jeg har startet å jobbe på hjemmetjeneste- per vakt vi har 24 -25 hjemmebesøk. Er dette normalt ? hvordan klarer dere å gjøre jobben bra? Hvor mange hjemmebesøk dere har?

Link to comment
Share on other sites

Hei! Jeg har startet å jobbe på hjemmetjeneste- per vakt vi har 24 -25 hjemmebesøk. Er dette normalt ? hvordan klarer dere å gjøre jobben bra? Hvor mange hjemmebesøk dere har?

 

Jeg jobbet i hjemmetjenesten i sommer. Hadde alt i fra 7 til 12 hjemmebesøk på en dagvakt, og hadde alt i fra 10 til 23 hjemmebesøk på en aftenvakt..

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
Guest Heidi

Jobber på hjertemed, og det er nok bare på innkomsten pasientene blir observert så nøye, og det av lege. Resten observeres ikke etter "liste" med mindre pasienten er dårlig, bruker nok et litt mer helhetlig blikk eller hva jeg skal si. Man får jo ganske fort et inntrykk om pasienten er godt sirkulert eller ikke. På hjerteoverkningen har de 1-2 pasienter hver. Oftest 1 tror jeg. Vi ha mange dårlige pasienter med svikt, arytmier og trekarssykdom, som ligger på både cordarone, nitro og isoprenalindrypp, men vi sjekker aldri fra topp til tå på den måten, men har inntrykk av at du jobber med en del dårligere pasienter, uansett tror ikke de jobber sånn på overvåkningen heller. Legene lytter på pasientene på visitten, resten gjøres ved behov og skjønn.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber på en thoraxkirurgisk sengepost/intermediærenhet, kan forklare litt av det jeg gjør der:

 

«Ute» i vanlig sengepostavdeling har vi pasienter som er til utredning for (hjerte, lunge og karsykdommer) evt. operasjon, pasienter som er ferdig utredet og venter på operasjon og «enkle» postoperative pasienter som f.eks har fått innlagt VAC-pumpe, på grunn av sternuminfeksjon. Her passer vi på og overvåker pasienter som har vært til f.eks. koronar angiografi, PCI, embolisering/coiling av aortaaneurismer. Vi passer på at pasienter kommer seg på røntgen, CT, at blodprøver blir tatt, gir de medisinene sine, måler blodtrykk osv. Det varierer veldig hvor mange pasienter vi har hver, men kan fort ha 4-5 på en dagvakt/kveldsvakt. Disse pasientene greier seg ofte i stor grad selv, med tanke på stell, henting av mat og slikt, men vi som sykepleiere må passe på at de har gyldige blodprøver til operasjon, at de får snakket med anestesilege og i det hele tatt er klar for operasjon.

 

Så har vi to intermediærstuer med 8 pasienter, der det ofte er 2 pasienter per sykepleier. Her får vi pasienter rett fra operasjon eller pasienter som har ligget på intensiven over natta. Hit får vi pasienter som har operert hjerteklaffer, bypass, aortaaneurismer/disseksjoner, ablasjoner, hjertetransplantasjoner, pneumothoraxer, samt øyeblikkelig hjelp-pasienter som kommer inn med f.eks ustabile/rumperte A-disseksjoner og må ha streng blodtrykksregulering. De ligger tilkoblet scop med arteriekran for kontinuerlig blodtrykksmåling, rytmeovervåking, sentralt venetrykk i CVK, SpO2 og alt for å overvåke vitale tegn. Hjertepasientene har ofte ekstern pacemaker tilkoblet. De kan være rimelig dårlige hos oss, men har de behov for respiratorbehandling, sendes de tilbake til intensivavdelingen.

 

Vi overvåker pasientens hjerterytme og setter igang tiltak i samarbeid med lege når rytmen avviker fra normalen, passer på at pacemaker tar riktig og fungerer som den skal. Kjenner på perifer temperatur og farge på huden for å få et innblikk i hvor godt pasienten er sirkulert. Registrerer hvor mye som kommer på diverse sårdren. Vi overvåker respirasjonen, tar blodgasser, administrerer o2, vurderer mer lungefysio, CPAP osv. Væskebalansen overvåkes nøye, spesielt om pasienten har vært på hjerte-lungemaskin, vi forsøker å korrigere evt. væsketap med blodprodukter, Ringer Acetat++, samt passer på at elektrolyttene holdes i sjakk. Vurderer pasientens ernæringsstatus, evt. ventrikkelsonde, intravenøs næring, næringsdrikker, lytter etter tarmlyder, registrerer tegn på ventrikkelretensjon.

 

Administrerer medisiner, og vurderer om vi skal gi pasientene det legen har forordnet ut etter blodtrykk, puls. Regulerer infusjoner som Dopamin, Nitropress, Isoprenalin, Noradrenalin++. Vi mobiliserer pasientene etter behov og passer på (i samarbeid med fysioterapeuter) at de får hostet opp slim fra lungene sine og har riktig forflytningsteknikk. Ellers tar vi tar blodprøver, EKG ved behov, assisterer ved pleuratapping, perikardtapping, røntgen på stue, skifter bandasjer, CVK-stell, seponere utstyr når det er stabilt nok, forberede pasient på overflytning til lokalsykehus and so on.

 

Siden kirurgene våre stort sett står plantet på operasjonsstuene, har vi et veldig stort ansvar for pasientene våre, men selv om det kan være slitsomt å være mye "alene" uten lege tilgjengelig hele tiden, synes jeg det er fryktelig mye å lære av det også. Ojda, ble ganske langt dette her, men slik er iallefall litt av min hverdag som sykepleier wink.gif

 

Gladlaks: Jobber du som "vanlig" sykepleier eller har du videreutdanning? Jobben din hørtes i hvertfall kjempespennende ut, hvor det virker som du har mye ansvar og jobber mye med pasienten, men også det biologiske!

 

Jeg vurderer å utdanne meg til sykepleier siden jeg ønsker å jobbe med helse og mennesker, og det finnes mange muligheter innenfor yrket. Men jeg er litt skeptisk på hva slags arbeidsoppgaver en sykepleier har. Jeg ønsker å videreutdanne meg og kunne tenke meg å jobbe på sykehus som operasjonssykepleier, intensivsykepleier eller på en slik avdelig du beskriver! Hva er egentlig en sykepleiers oppgave med slik videreutdanning; vil det fortsatt være skift av bleier, re opp senger osv eller har man andre arbeidsoppgaver? Syns det er litt vanskelig å finne konkrete svar på hva en sykepleier faktisk gjør i de ulike avdelingene med ulike videreutdanninger, men din post gav meg virkelig noe svar!

 

Jeg har vært litt skeptisk til å søke sykepleie, da jeg syns biologi, anatomi og sykdommer er kjempespennende og har vurdert om medisin heller er det rette for meg! Jobber man mye med fagene anatomi og biologi i jobben eller blir mye rutine og "praktiske ting"? Er det vanlig slik som du beskriver at sykepleieren sjekker pasienten fra topp til tå?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Ser at Gladlaks ikke har sett ditt spørsmål, så jeg svarer ut fra min erfaring som sykepleier på en kirurgisk sengepost og intermediærstuer. Jeg har jobbet med nevrokirurgi, og kan si at ja, vi hadde tilsvarende ansvar, og jeg har ikke videreutdanning. En sykepleier skal observere pasienten fra topp til tå, det er endel av jobben, uansett hvor du jobber.

Du spør om stell og bleieskift er endel av jobben som spesialsykepleier. Jeg kan jo si det slik at en intensivsykepleier har ansvaret for pasienten når den er innlagt på en intensivavdeling. Ofte er de såpass ressurskrevende at hun har ikke ansvar for mange pasienter. Da inngår også stell og eventuelt bleieskift, men også alle disse andre oppgavene som skissert overfor her, pluss, pluss. Hele pasienten skal ivaretas.

En operasjonssykepleier deltar ikke i stell, heller ikke en anestesisykepleier. Hvor mye stell det er varierer veldig med tanke på hvor du jobber.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy