Jump to content
Sykepleiediskusjon

Pedagogisk pleieplan, hva BØR jeg fokusere på?


Lil@

Recommended Posts

Skal prøve og oppsummere KORT her

har fått en case om en dame på 75, som har vært innlagt på sykehus for lungebetennelse men behandlet "frisk" for den nå.

Hun er innlagt på sykehjem fordi allmentilstanden er dårlig, hun har ikke vært oppe av sengen og stelt seg siden hun kom inn.

Har problem med siving av avføring, og har ikke hatt avføring på 14 dager.

Hun har konsentret urin, små mengder.

 

Spiser og drikker lite, 2 glass melk, 1 skive brød m syltetøy på til sammen på en dag.

Hun rører ikke middagen og det er ikke observert at hun drikker mer.

 

Når jeg nå skal lage denne ped.pleieplan så skal jeg: Drøft ett sykepleieproblem / sykepleiediagnose som kan knyttes til behovet for væske og ernæring, og se det i sammenheng med andre udekkede behov/problemer pasienten har

 

BØR jeg ta for meg ernæring, eller eliminasjon?

JEG tenker at eliminasjon er viktigest, fordi det kan være en medvirkende årsak til at hun ikke får i seg tilstrekkelig med ernæring og væske, i tillegg til at hun har sympt på UVI som og kan både forebygges og til en viss grad behandles med økt væskeinntak?

 

Hva tenker dere?

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan jo ikke dette med å skrive pedagogiske pleieplaner, men jeg får prøve meg litt likevel...

Jeg kan ihvertfall fortelle hva jeg ville fokusert på om dette hadde vært min pasient, så får jeg håpe at det er til litt hjelp for deg.

Jeg ville fokusert på både eliminasjon, væske og ernæring. Går det?

Hun får jo helt klart i seg for lite væske. 2 glass melk er jo ikke mer enn 300 ml! Hun har jo også konsentrert urin og er obstipert, som viser at hun får i seg for lite væske. Så først og fremst ville jeg økt væskeinntaket hennes.

Men som du er inne på så har hun kanskje dårlig appetitt p.g.a. obstipasjon. Så det er absolutt et poeng å få rettet opp i denne også. HUn vil neppe kunne rette opp i obstipasjonen via kosten, hun trenger nok å gå igjennom et tømmingsregime.

 

Så jeg ville fokusert på væske, ernæring og eliminasjon. Hvis det hadde vært min pasient ;)

Link to comment
Share on other sites

hvis du skal velge ett sykepleieproblem ville jeg ha valgt obstipasjon, siden hun ikke har hatt avføring på 14 dager. dette påvirker matlysten. Lite og konsentrert urin er naturlig siden hun får i seg så lite væske. behandling av obstipasjon innebærer blant annet økt væskeinntak. Så det jeg prøver å si er at jeg er enig i din prioritering:)

Link to comment
Share on other sites

Enig med de andre her.

Avføringssiv er et tegn på obstipasjon (obstipasjonsdiaré), og påvirker matlysten.

Ved å tømme pasienten, kan man oppnå bedre matlyst (bedre ernæring) og større væskeinntak.

Er ikke helt enig i at hun har symptomer på UVI (lite og konsterert urin), men at hun er dehydrert. Og økt væskeinntak vil igjen være gunstig for å få bukt med obstipasjonen.

For å få i gang magen, er det også veldig viktig med mobilisering, så et viktig moment vil være å få henne ut av senga og begynne å røre på seg.

Link to comment
Share on other sites

Er ikke helt enig i at hun har symptomer på UVI (lite og konsterert urin), men at hun er dehydrert. Og økt væskeinntak vil igjen være gunstig for å få bukt med obstipasjonen.

For å få i gang magen, er det også veldig viktig med mobilisering, så et viktig moment vil være å få henne ut av senga og begynne å røre på seg.

 

Så sant så sant, tenker jeg ikke på en gang ;) jammen godt jeg bare er førsteårs student.. ;)

 

Jeg fokuserer på obstipasjon.

FÅr bare fokusere på ETT problem... så da blir det det

Link to comment
Share on other sites

Men en del av oppgaven er jo å se problemet i sammenheng med andre udekkede ebehov/problemer, så da kan du jo trekke inn alt som er nevnt i denne tråden ;)

Det er viktig å ike bli veldig enspora, for sykepleie går nettopp på det med å se sammenhenger, hvordan en situasjon på virker en annen, rett og slett HELHETEN.

Link to comment
Share on other sites

Men en del av oppgaven er jo å se problemet i sammenheng med andre udekkede ebehov/problemer, så da kan du jo trekke inn alt som er nevnt i denne tråden :)

Det er viktig å ike bli veldig enspora, for sykepleie går nettopp på det med å se sammenhenger, hvordan en situasjon på virker en annen, rett og slett HELHETEN.

 

 

Jaja, men i prioriteringen skal det problemet vi prioriterer først bare nevnes, før det utgreies i neste punkt liksom..

 

Jeg drøfter og skriver for harde livet men merker ejg begynner og bli tom... og burde skrevet sikkert 1500-2000 ord til... Skal skrive på i morgen så får vi tro jeg klare å få oppgaven opp i 5500-6000 ord om ikke annet.

Link to comment
Share on other sites

Jaja, men i prioriteringen skal det problemet vi prioriterer først bare nevnes, før det utgreies i neste punkt liksom..

 

Jeg drøfter og skriver for harde livet men merker ejg begynner og bli tom... og burde skrevet sikkert 1500-2000 ord til... Skal skrive på i morgen så får vi tro jeg klare å få oppgaven opp i 5500-6000 ord om ikke annet.

 

Hvor mange ord skal oppgaven være på? Med 6000 ord begynner du jo å nærme deg en bacheloroppgave...

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Lil@' date='Mar 12 2009, 02:59 PM' post='2386'

Jeg drøfter og skriver for harde livet men merker ejg begynner og bli tom... og burde skrevet sikkert 1500-2000 ord til... Skal skrive på i morgen så får vi tro jeg klare å få oppgaven opp i 5500-6000 ord om ikke annet.

 

5500-6000 ord på pleieplan førsteåret????? :-o

Vi skal kun ha 1500 ord i pleieplanen vår vi... ? Så rart :)

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Lil@' date='Mar 12 2009, 02:59 PM' post='2386'

Jeg drøfter og skriver for harde livet men merker ejg begynner og bli tom... og burde skrevet sikkert 1500-2000 ord til... Skal skrive på i morgen så får vi tro jeg klare å få oppgaven opp i 5500-6000 ord om ikke annet.

 

 

5500-6000 ord på pleieplan førsteåret????? :-o

Vi skal kun ha 1500 ord i pleieplanen vår vi... ? Så rart :)

 

 

Det var da enda godt å høre at det ikke var bare jeg som reagerte på lengden.. JO vi skal skrive på max 7700 ord...

Jeg er på rett i overkant av 4000 ord nå og merker at jeg snart må runde av ellers blir det bare babbel..

 

 

Her er oppgaveteksten til eksamen:

 

Oppgavetekst: Du skal skrive en pedagogisk pleieplan i forhold til Anna Mobergen, som bygger på kunnskap om

1) Beslutningsprosessen i sykepleie og dokumentasjon

2) Virginia Hendersons behovsteori

 

Følgende mal anbefales:

INNLEDNING

Skissér kort hvordan du har forstått oppgaven, og hvordan du ønsker å løse den

TEORETISK REFERANSERAMME

Forklar de viktigste prinsippene i Virginia Hendersons sykepleietenkning, og hvordan anvendelse av beslutningsprosessen i sykepleie kan bidra til at sykepleieren bedre kan ivareta pasientens grunnleggende behov på en helhetlig måte.

ANVENDELSE AV BESLUTNINGSPROSESSEN I SYKEPLEIE

1. Identifisér alle relevante sykepleiedata som er gitt i situasjonsbeskrivelsen, og kategorisér dem etter Hendersons 14 punkter

2. Identifisér de områdene pasienten har svikt i forhold til å få ivaretatt grunnleggende behov. Formulér disse som en liste over sykepleieproblemer/diagnoser, med begrunnelser (Eks.: ”Problemer med…, på grunn av…..”, ”Fare for….…, på grunn av….”).

3. Drøft ett sykepleieproblem / sykepleiediagnose som kan knyttes til behovet for væske og ernæring, og se det i sammenheng med andre udekkede behov/problemer pasienten har

4. Foreslå konkret(e) mål i forhold til det valgte behov/problem

5. Foreslå aktuelle konkrete tiltak

6. Sammenfatt til slutt hvilke handlingsmessige (”måten”), relasjonelle og eventuelle etiske forhold som er aktuelle å ta hensyn til i forhold til å utøve profesjonell sykepleie til Anna Mobergen.

SLUTTMERKNAD

Beskriv kort din opplevelse med å arbeide med denne oppgaven, og trekk gjerne frem spesielle forhold ved situasjonsbeskrivelsen du opplevde vanskelig å forholde seg til.

 

Det forventes at du følger noen av retningslinjene for oppgaveskriving ved avdeling for helse, omsorg og sykepleie

(http://www.hig.no/biblioteket/oppgaveskriving/retningslinjer_hos)

Forside

Sideangivelse

Bokstavstørrelse, linjeavstand og marger

Kildereferanser i tekst

Litteraturliste

 

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy