Jump to content
Sykepleiediskusjon

Jeg vil gjøre sykepleieoppgaver, ikke "ekstraoppgaver"!


Guest Ladybug1004

Recommended Posts

Guest Ladybug1004

Jeg har jobbet ved en akuttmedisinsk avdeling som sykepleier i flere år, og har sett meg lei på arbeidsoppgavene som ikke er sykepleierrelatert som blir tillagt sykepleierene ved sykehuset jeg jobber for.

Sykepleierene ender med å ta ansvaret for at virksomheten er nogenlunde forsvarlig, da det er vi som står ved pasienten og må berge disse menneskene gjennom et sykehusbesøk. Vi er det siste leddet i kjeden - det er ingen under sykepleieren man kan "skyve" ansvaret på slik det gjøres fra toppen av hierarkiet.

Dette er oppgaver som temperaturmålinger av varm og kald mat, kjøleskap, vaskemaskiner og dekontaminatorer, sjekking av dyser og "connectorer" på dekontaminator, vasking av skap og hyller, rydding av bleier og håndkler, oppfylling av varer og bestillinger av forbruksmateriell m.m.

Disse "ekstraoppgaver" har også en tendens til å øke med tiden ettersom det kommer mer og mer teknisk utstyr hvis serviceavtaler unngås da de er "for dyre".

Det blir laget rutiner, prosedyrer og avkryssninglister for alle oppgavene som er godkjentstemplet fra høyere hold og enhetene og deres ledere skal holdes ansvarlig for at alt blir gjort.

Det er bare det at virkligheten er en helt annen! Listene blir ignorert og står uten et pennestrøk i mnd inn og mnd ut, for ingen har mulighet til å prioritere en temperatursjekk fremfor de allerede overbelasta sykepleieroppgavene som venter på et rom lengre ned i korridoren. Vi skal "være flinke og prioritere"; pasientens behov først og så når det er "ledig tid" - da skal vi være renholdere, portører og maskinteknikere. Når skal vi ha "ledig tid" til å holde oss faglig oppdaterte som det kreves av oss som sykepleiere?

 

Antallet sykehusinfeksjoner øker for hvert år og mikroorganismene blir mer og mer motstandsdyktige. Så når man hører advarsler fra oven om besøk fra mattilsynet, brannvesen og andre overvåkende etater, må det gjøres et skjau så det ser pent ut på papiret skulle noen komme.

 

Dette må sykepleiere slutte å finne seg i! La dem komme og stenge sjappa! Ikke dekk over og tro at det er til pasientens beste. Vi undergraver vår egen yrkesgruppe ved å la sjefene bruke sykepleiere til oppgaver langt unna vårt kompetanseområde! Hvor "fleksible" skal vi være før det brister? Når skal det å ha sykepleiekompetanse bli verdsatt, og ikke bare være "limet" som får helseforetakene til å gå rundt?

Link to comment
Share on other sites

Jeg er helt enig med deg, dette kan man ikke finne seg i.

Kan man ikke ansette en person i deltidstilling til å ivareta disse oppgavene? Husker da jeg var i praksis i psykiatrien var det en stilling de kalte "husmor". Hun som hadde denne stillingen hadde ingen formell utdannelse og i vare tok nettopp slikt forefallende arbeid. Jeg har også hørt om liknende stillinger i somatikken, på avdelinger der det kun jobber sykepleiere, nettopp for å de skal slippe slikt forefallende arbeid. Det må da også bli mye billigere enn å pålegge sykepleierne disse oppgavene.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Jeg kjenner meg så godt igjen. Jobber på et lite sykehus, hvor vi sykepleiere fungerer som portører, ryddehjelp og vaktmestere. Det er f.eks. ingen som har ansvar for å stille klokker på pasientrom nå fra vintertid til sommertid. Så det ender med at vi må gjøre sånne ting for at det skal se noenlunde greit ut i avdelingen.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 5 months later...

Den samme diskusjonen om temperaturkontroll går igjen i matserveringsbransjen der de som er ansvarlig for matlagingen klager over at de ikke har tid til dette. Se her for en sak i Fredrikstad Blad om dette. Men det er ikke vanskelig å sette opp et enkelt system for automatisk temperaturkontroll med temperaturloggere og det er flere leverandører som kan tilby utstyr for dette. En av dem her: IK-mat temperaturkontroll

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Bra innlegg i Sykepleien om effektivisering og hva sykepleiere bruker tiden sin til https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/12/effektivisering-sa-du Mye av det sykepleiere blir pålagt å gjøre stjeler mye av den tiden man burde bruke til å yte god sykepleie overfor pasienten. Dette har vært et tema i alle år, pussig at vi fortsatt blir pålagt alle disse oppgavene. Ingen er vel tjent med det.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy