Jump to content
Sykepleiediskusjon

uvi


Guest Guest

Recommended Posts

Det har jeg også lært at man ikke skal behandle pasienter med permanent kateter som får påvist bakterier i urinen, nettopp fordi det vil være en kolonisering av bakterier i urinen og rundt kateteret. Men hvis de har har symptomer på urinveisinfeksjon, så skal de behandles. Også hvis det kun er tegn på nedre urinveisinfeksjon.. Hvis pasienten får behandling bør man seponere kateteret og gå over til intermitterende kateterisering.

Link to comment
Share on other sites

Hvis pas. får behandling bør man seponere kateteret og gå over til RIK/SIK. MEN blir dette gjort i praksis. NEI? ihvertfall ikke på de stedene jeg har jobbet.

 

Man bør jo det da, Min erfaring er at kateteret seponeres, så det blir gjort i praksis. Vil jo tro at om man ikke gjør det er det vanskeligere å bli kvitt infeksjonen og økt fare for resistensutvikling.

Link to comment
Share on other sites

Har aldri vært borti at kateteret seponeres/byttes ved oppstart av AB-behandling der jeg jobber!

Skal jammen meg spørre på jobb om dette er noe som er diskutert og tatt et standpunkt til, eller om det bare at et ingen kjenner til dette.

Selv jobber jeg kun natt, så er ikke akkurat dette jeg sysler mest med ;)

Link to comment
Share on other sites

Har aldri vært borti at kateteret seponeres/byttes ved oppstart av AB-behandling der jeg jobber!

Skal jammen meg spørre på jobb om dette er noe som er diskutert og tatt et standpunkt til, eller om det bare at et ingen kjenner til dette.

Selv jobber jeg kun natt, så er ikke akkurat dette jeg sysler mest med ;)

 

Spennende å høre hva de sier. Det er i hvert fall det som anbefales. Jeg tok et søk nå og ser at dette står anbefalt mange steder, blant annet her i Veiledningen i bruk av antibiotika for Helse-Vest. Jeg kopierer der det står om dette:

 

7.3 URINVEISINFEKSJON og urinveiskateter

Etiologi: Ved inneliggende kateter blir katetret og urinveiene raskt kolonisert

med bakterier. Ved lengre tids bruk finnes oftest flere bakteriestammer. Gramnegative stavbakterier og enterokokker er vanligst, men andre og mer

”uvanlige” urinveismikrober forekommer hyppigere enn hos pasienter uten

kateter.

Diagnostikk: Bakteriologisk undersøkelse av urin bør bare utføres ved

mistanke om UVI da funn av bakterier i urinen ikke nødvendigvis betyr at

pasienten har UVI. Korrekt prøvetaking ved inneliggende urinkateter er

avgjørende for et pålitelig resultat: katetret åpnes, og en lar litt urin renne ut.

Katetret desinfiseres deretter med klorheksidin, og urin aspireres fra katetret

med steril sprøyte og kanyle.

Behandling: Bare symptomgivende UVI skal behandles hos pasienter med

permanent kateter. Katetret må fjernes, og hvis pasienten ikke har spontan

vannlating kan det utføres RIK (ren intermitterende kateterisering).

Antibiotikabehandling som ved UVI uten inneliggende kateter.

http://old.pko.no/SU...l/Veil%20AB.pdf

Link to comment
Share on other sites

Der jeg jobber nå ville det dessverre ikke fungert heller pga ikke nok ressurser. Hvis det er flere som får infeksjon på en gang og det er bare en sykepleier på jobb på kveld og helg, hvordan all i verden skal hun f.eks. ta flere rik x flere ganger i tillegg til alt annet. Hjelpepleiere hos oss får bare lov til RIK hvis de har fått opplæring på hvert enkelt beboer. Vil gjerne vite hvordan det gjøres hos andre sykehjem og i hjemmesykepleie. Kanskje det er andre regler på sykehus pga mer infeksjonsfare og bedre ressurser?? Det er ikke slik det skal være, men dessverre er virkelighet er helt noe annet enn det vi lærer.

Link to comment
Share on other sites

Ja det er jo det som er problemet at man ikke alltid har ressurser nok. Man bør vel seponere kateteret, men hvis ikke mulig, må man i hvert fall skifte kateter når man starter opp med behandling av urinveisinfeksjon. Jeg tok et søk til og fant dette i Smittevernhåndbok for sykehjem Østfold fylke:

Bruk av urinveiskateter vil alltid føre til bakteriuri. Behandling av beboere med

urinveiskateter vil sjelden ha noe effekt uten at kateteret fjernes. Profylaktisk bruk av

antibakterielle midler fører til resistensutvikling. Beboere med kateter bør kun behandles

med antibiotika ved tegn på pyelonefritt eller urosepsis. Kateteret bør da samtidig

seponeres eller skiftes. http://www.sykehuset...m%202012-14.pdf

 

Her ser jeg de anbefaler kun behandling ved pyelonefritt eller urosepsis, men da tenker jeg at en cystitt kan være ganske vondt og bør vel behandles. Andre steder anbefales behandling av symptomgivende UVI ved bruk av permanentkateter, og det er vel det som også gjøres i praksis mange steder.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Det som er viktig uansett er at det alltid skal foreligge en indikasjon for hvorfor pasienten har innlagt KAD. Foreligger det ikke en godkjent indikasjon for det skal kateteret seponeres. Komfort og lite bemanning er ingen indikasjon for KAD.

Om pasienten har KAD og får en behandlingskrevende bakterieuri skal alltid kateteret byttes 3 dager etter oppstart av antibiotika. Dette fordi at det alltid danner seg en biofilm rundt kateteret. Antibiotikaen får ikke tatt livet av disse bakteriene under biofilmen og bakteriene vil "poppa" opp igjen etter endt A.B.kur. Hvorfor man venter noen dager med å bytte er for at ved en infeksjon er blæreslimhinna veldig sårbar og et kateterbytte kan være veldig belastende og kan i ytterste konsekvens føre til en urosepsiss. En annen årsak er jo at etter noen dager er også urinen noe renere og det fester seg ikke mer bakterier enn nødvendig på det nye kateteret.

Ved KAD anbefales det ikke å taes rutinemessige urinprøver da det alltid vil være bakterieuri (bortsett fra spesifikke pasientgrupper som gravide og pasienter som skal operere i urinveiene). For å behandle en bakterieuri skal det samtidig foreligge subjektive symptomer for at en skal behandle. Viktig at urinen alltid da sendes til dyrkning slik at pasienten får en antibiotikakur som bakteriene er sensitive for. Når man først setter i gang en behandling da bør det være en kur av 10-14 dagers varighet slik at man tar infeksjonen skikkelig.

Lykke til i kampen mot kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Der har vi nok en jobb å gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy