Jump to content
Sykepleiediskusjon

Overtid


Feline

Recommended Posts

En turnus med 10 arbeidsdager i strekk høres noe underlig ut. Når du jobber søndag så skal du ha en ukedag som erstatningsfri (F1-dag). Hvor er F1-dagen plassert ? Og ukefridagen ?

Når jeg jobber lørd+sønd så har jeg alltid fri en dag før helgen og en dag etter helgen.

 

Det er en grense på 48 timers arbeid på 7 dager. Dette gjennomsnittsberegnes. Og kan gjennomsnittsberegnes over en periode på max 8 uker. Så om man har en uke med 50 timer så kommer ikke nødvendigvis gjennomsnittsberegningen ut med samme høye timetall, men ingen uker må overstige 54 timer.

(arbeidsmiljøloven § 10-5.)

 

"varer arbeidet for noen arbeidstakere ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid" (§10-6)

 

 

Dersom turnusen din ikke er innfor reglene, så bør den forandres.

Link to comment
Share on other sites

Hos oss så er det slik at om man påtar seg ekstravakter så kommer det opp på PC'n der leder legger inn vakter om det utløser overtid. Velger hun likevel å la vedkommende få vakten så utbetales overtiden, men det er noe de prøver å være nøye på.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Der jeg jobber (Staten) får vi overtid etter 35,5 timer pr uke.

Gjett om ledelsen følger nøye med på det! ;)

 

Det er nemlig det jeg lurer på og. Jeg har begynt å jobbe i et sykehus i Bergen og først betalte de meg feil, og ville putte meg i 0 ansiennitets hylle, men på juni lønna har jeg fått 4 årsansiennitet, godt nok.

Men jeg trodde jeg skulle ha minst 20 timers overtid, da jeg noen uker hadde 38,50 og 50 timer i uka. Men sjefen svarte følgende at lønnen blir gjennomsnittsberegnet.. dette skjønte jeg ikke..

men jeg skal lime inn det han sa.

 

En venninne av meg sier at hun får overtid av det hun overstiger i uken, men hun jobber i en avd dog samme sykehuset, en venn av meg sier at han får overtid det som overstiger de 140 timene enn skal ha i måneden a 100% stilling da vil det si 35timer X4 uker..

Men i kommunen husker jeg sjefen var veldig streng mot det å ha overtid og passet alltid på... så sånn sett var det vanskelig å få overtid...

 

Men her har jeg et annet spørsmål, om en får utbetalt for mye i lønn hva er vi pliktet til å gjøre? og hvor lang tid har det for å rette opp i det (alstå oppdage det) kan de kreve å få det tilbake? jeg leste at det kan ikke kreves... men der er det litt sånn åpen tolkning dersom en ikek har handlet i god tro må en nok blir tvunget til å tilbakebetales...noen her som har noe lignende erfaringer? les "condictio indebiti"

 

Her følger svaret jeg fikk av sjefen idag morres!

 

"Når det gjelder ekstravakten den 25/6 er det ikke utbetalt overtid. Dette er en feil og vil utbetales ved neste lønn.

Når det gjelder overtid:

1. timene du jobber i sommer gjennomsnittsberegnes over hele sommeren. De vaktene du har fått i turnus vil derfor ikke utløse overtid. Dette er i overenskomst med NSF.

2. Hvis du tar en ekstravakt en uke du har få timer, vil det ikke utløse overtid.

3. Hvis du tar en ekstravakt samme dag som du har en ordinær vakt, vil det utløse overtid. Først 50%, så 100 % alt etter om det er før eller etter den ordinære vakten og hvor lang hviletid det evt er mellom vaktene.

4. De 59 timene du mangler: Hele turnusperioden er gjennomsnittsberegnet. Dvs at du får lik lønn hver mnd, selv om du jobber ulik ant timer.

5. Husk: Du MÅ gi beskjed til den som ringer deg å spør om du kan ta en vakt, om det vil utløse OVERTID.

Lønnsbetingelser kan også fåes gjennom NSF, via tillitsvalgte Elisabeth Mjøs

Håper dette var opplysende"

Link to comment
Share on other sites

I turnus gjennomsnittberegnes det.

Dvs at man i planlagt turnus (som skal være godkjent av tillitsvalgt), kan ha 40 timer en uke og 20 timer en annen uke, og i gjennomsnitt overstiger man ikke 35,5 timers uke.

 

Jobber du ekstravakter, så kommer dette utenom, og da skal du ha 100% overtid så fort du overstiger 35,5 timers uke dersom du jobber deltidsstilling, og på alle vakter dersom du jobber full stilling i utgangspunktet.

 

Videre skal det i fast turnus alltid være en F1 dag hver uke. Denne legges vanligvis til søndag, men når man jobber helg legges den til en fridag nærmest mulig helge.

En F1 dag skal være fri i minimum 36 timer!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Jeg jobber ved et sykehus. Har flere uker med 60 timer og flere mnd med opp mot 200 timer. Da jeg ville ha dette utbetalt fikk jeg beskjed om at selv med 200 timer i en mnd, har jeg ikke oversteget 213 timer på 6 uker og har dermed ikke rett til overtid? Er dette rett?

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobbet i hjemmetjenesten i sommerferien, og der ble det overtid så fort du jobbet mer enn 5 dager en uke. Altså, hvis du i utgangspunktet jobber tirsdag-lørdag og tar på deg en ekstravakt på mandagen, så er den mandagen da overtid.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy