Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bruker du VAS for registrering av postoperativ smerte og når gir du smertestillende?


Cathrine

Recommended Posts

Etter å ha vært tett innpå to sykehusopphold på kort tid har jeg observert at det er forskjell på når sykepleieren velger å gi smertestillende. På den ene avdelingen måtte man ha 5 på skalaen for å få smertestillende, den andre 2- 3. Begge gangene snakker vi om smertelindring rett etter operasjon. Hvordan er det der du jobber?

Link to comment
Share on other sites

Guest Cathrine F

Heia! Jeg forholder meg i stor grad til en tabell vi har på jobb om hvilken type smertelindring som anbefales i forhold til VAS-score. VAS kan være et veldig presist verktøy, men slurver vel kanskje litt med å bruke det, er også dårlig å dokumentere med bruk av VAS. Men, merker i perioder når jeg bruker det ordentlig så blir det mer systematisk smertelindring og bedre dokumentasjon. Når det gjelder postoperativt og smertelindring så avhenger det litt av hvilken type operasjon, men som regel anbefaler jeg pasientene på det sterkeste å ta smertestillende regelmessig første døgnet. Litt avhengig av hva legen har ordinert, som regel Paracet og kanskje Ibux. Ofte så har de lokalbedøvelse som går ut etter noen timer, og får å unngå smertetopper er det en fordel at de har en basis smertelindrende, og de får bedre effekt av eventuell andre medikamenter. Har også gode erfaringer når pasienter får smertelindrende preoperativt. Det kan være vanskelig å smertelindre fullstendig hos enkelte, men det er veldig viktig for optimal postoperativt forløp at pasientene har god smertelindring.

Link to comment
Share on other sites

"Det er et mål for den medikamentelle smertebehandlingen at pasienten ikke skal oppleve smertescore høyere enn 3 på NRS skalaen postoperativt (Den norske legeforening, 2009, s 14; Dhile, 2007, s. 24). Dhile (2007) konstaterer i sitt doktorgradsarbeid om postoperativ smerte at smertescore over 3 har en betydelig effekt på pasientens aktivitet og humør". Dette bruker vi på pasienter som har gjort større laparatomier, og får epidural smertebehandling. Disse pasientene får alltid paracet 1 g x 3-4 i tillegg, selv om de ikke har vondt. I forbindelse med nedtrapping av eda, settes pas. på dolcontin/evt nobligan/nobligan retard før seponering. Med mindre laparaskopiske inngrep synes jeg det er vanskeligere å bruke NRS skala. Noen pasienter har ingen smerter, mens andre ville kanskje oppgitt smerten til 8-9 (samtidig som de er oppe å går) etter f.eks en lap.sc appendectomi, der pasienten som regel skrives ut samme dag eller dagen etter. Jeg bruker ofte NRS skala, både før og etter sm.stillende er gitt.

Link to comment
Share on other sites

Jobbet på ortopedisk avdeling tidligere. Der ble pasientene spurt om NRS før operasjonen og hver 4. time etter operasjonen (når de var tilbake på sengepost) + etter at de hadde fått smertestillende. Tallene og hvilke smertestillende de hadde fått ble registrert på et eget skjema. De fikk fast Paracet hver 6. time de første døgnene postoperativt. Ved innleggelsen fikk de informasjon om NRS-systemet, og at målet var at de ikke skulle ligge høyere enn 3-4 på NRS. Derfor ble det gitt ekstra smertestillende ved NRS 3. Synes det fungerte veldig bra med de fleste pasientene, og fikk også tilbakemeldinger om at pasientene syntes vi var veldig flinke til å passe på at de ikke fikk for vondt. Noen pasienter vil jo ikke være til bry og be om noe, så da er det greit at sykepleierne har faste tider å spørre om smerter på så det ikke blir oversett. Selvfølgelig er det jo en del pasienter som fort går langt over 3 på skalaen, og da er det vanskeligere å smertelindre. Ved innleggelsen ble de derfor også informert om at det er lettere å "forebygge brannen enn å slukke den", slik at det var viktig at de selv også ba om smertestillende hvis de kjente at de nærmet seg 3-4.

Når smertestillende og NRS blir registrert på samme skjema, er det også lettere å se hvilke medikamenter som har effekt og ikke.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy