Jump to content
Sykepleiediskusjon

Uforsvarlig behandling av eldre pasient


Guest Gjest

Recommended Posts

En eldre pasient som til vanlig bor på bokollektiv legges inn på sykehuset. Pasienten blir utredet og behandlet. H*n har under oppholdet fått nedsatt funksjonsnivå, demens og er sengeliggende. Pasienten har behov for mer hjelp i ADL nå enn tidligere. Pårørende ønsker at pasienten søkes inn på sykehjem.

Sykehuset får telefon fra kommunen om at pasienten kan få reise tilbake til bokollektivet med mer hjelp fra personalet der. Spl.på sykehuset forklarer at dette er uaktualt da pasienten tydeligvis er en sykehjemskandidat. Får da svar om at bokollektivet har døgnbemanning og at h*n kan få reise hjem så lenge og deretter søke sykehjem derfra..

 

Hallooo...er dette lov i det hele tatt?!? Hva ville dere gjort?

Link to comment
Share on other sites

Dette hørtes ikke bra ut. Kunne det vært en ide å ringe bokollektivet og snakke med lederen der, fortelle hvor mye hjelp han trenger og høre hva de kan stille opp med. Tipper at de ser at han er alt for pleietrengende til å kunne bo der i påvente av sykehjem.

Så kan dere snakke med kommunen etterpå. Mange steder er det sykehjem som har kortidsplasser, de kan vel brukes i påvente av fast sykehjemsplass.

Link to comment
Share on other sites

Dette er jo en kjent gjenganger. Hatt mange diskusjoner med kommunen. Men ja, det er lov, fordi det er kommunen som har ansvar for å gjøre vurderingen. Det eneste du kan gjøre, som har fungert for meg tidligere, er å skrive en lang og detaljert søknad om alle utfordringer pasienten vil ha i tiden framover. Nøyaktig hvor mye hjelp han vil trenge.

Link to comment
Share on other sites

Mange bofellesskap fungerer jo nesten som sykehjem, hadde en pasient som var fullt pleietrengende der jeg var i praksis i hjspl. Han fikk all den hjelpen og pleien han trengte. Jeg bare lurer på om du har oversikt over hva de har å tilby han?

Link to comment
Share on other sites

I følge samhandlingsreformen skal pasienten behandles på lavest mulig tjenestenivå og spesialisthelsetjenesten kan ikke diktere kommunene hvor pasienten skal behandles. Denne vurderingen av behov for bistand og hvor pasienten skal motta denne, skal i følge reformen kommunen utføre selv. Likevel kan spesialisthelsetjenesten gi anbefalinger til kommunen om hvilket behov pasienten kan ha behov for. Om kommunen mener pasienten vil få et adekvat tilbud i bokollektivet, er det dette pasienten vil få tilbud om. Man kan være uenig, men lovverket er ganske tydelig her.

Link to comment
Share on other sites

Mange bofellesskap fungerer jo nesten som sykehjem, hadde en pasient som var fullt pleietrengende der jeg var i praksis i hjspl. Han fikk all den hjelpen og pleien han trengte. Jeg bare lurer på om du har oversikt over hva de har å tilby han?

Jeg har egentlig ikke satt meg inn i hvordan bofellesskap fungerer. Trodde at bofellesskap var for brukere som var for frisk til å bo på sykehjem men for "syk" til å bo hjemme. Men det er sikkert forskjellig overalt?

Men jeg går ut ifra at pasienten vil få den hjelpen han trenger siden kommunen vurderte det...

-ts

Link to comment
Share on other sites

Vet om flere omsorgsboliger/bofellesskap som også driver terminalomsorg for pasienter som ønsker å dø "hjemme". Så skal ikke se bort i fra at det er forsvarlig å sende pasienter dit. Tror nok store deler av primærhelsetjenesten undervurderes.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Poenget er jo at så lenge pasienten er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten, har han strengt tatt ikke noe der å gjøre mer. Det er kommunens ansvar, og så lenge de kan tilby den hjelpen han trenger, så skal det ikke være noe problem. Jeg tolker det dithen at de har ressurser til å hjelpe han 24/7.
Hva er det de kan ha på et sykehus som de ikke kan ha i kommunen? Sykehusene skal være et sted for mer avansert behandling, ikke for pasienter med økt PLEIEbehov.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy