Jump to content
Sykepleiediskusjon

Primærsykepleie eller gruppesykepleie


Cathrine

Recommended Posts

Hei, jeg lurer på om det er noen steder det ikke drives primærsykepleie i dag ?

Jeg har jobbet såpass lenge at da jeg var nyutdannet hadde vi gruppesykepleie. på den posten jeg jobbet på.

Er det flere enn meg her som har jobbet med gruppesykepleie?

Link to comment
Share on other sites

Har ikke hørt om gruppesykepleie jeg, eller kanskje vi kaller det noe annet her? Gidder du skrive noen ord om hva dette innebærer?

 

Ja det forklarer jeg gjerne :)

 

Ved gruppesykepleie deles personalet i avdelingen inn i to grupper. På samme måte gjør man med pasientene.

Så på vår avdeling med ca. 30 pasienter hadde hver gruppe 15 pasienter.

Gruppen bestod av sykepleiere og hjelpepleiere hvor en sykepleier var satt opp som gruppeleder. H*n var da gruppeleder i en uke.Gruppelederen delegerte arbeidet til resten av gruppen, men det var gruppelederen som hadde det overordnete ansvaret over pleien som ble gitt til pasientene. H*n gikk legevisitt og delte ut medisiner til hele gruppen ved siden av direkte pleie.

Fordelen med gruppesykepleie var at hele gruppen kjente alle pasientene i sin gruppe.

Huff, dette ble kanskje ikke så godt forklart, du må bare spørre om noe var uklart.

Link to comment
Share on other sites

Godt å høre at flere har jobbet med gruppesykepleie :)

Jeg synes det er primærsykepleie over alt jeg, også på sykehus!

Men da vet jeg nå at det ikke stemmer ;)

Jeg tror nok at primærsykepleie fungerer aller best i langtidsinstitusjoner.

 

Vi hadde en diskusjon om vi skulle bytte til primærsykepleie da jeg jobbet på sykehus, men argumentene mot var at siden det skjer større forandringre i medisinsk behandling på kort tid, var det ikke lett å få til primærsykepleie. En sykepleier kan jo ha turnusfri et par dager, og i løpet av denne tiden kan det fort skje mange endringer. Det gjør behovet for at flere pleiere er ordentlig involvert større. Men vi prøvde jo i den grad det var mulig, at de pleirene fulgte opp de samme pasientene over tid da, så det ble mest mulig kontinuitet for pasient og pårørende. Så i realiteten drev vi vel en kombinasjon av gruppe- og primærsykepleie.

Vi prøvde vel faktisk ut primærsykepleie en kort stund også, men feks i forbindelse med legevisitter ble det mye "rot", da hver sykepleier skulle gå visistt på sine pasienter. Mye tid gikk bort siden sykepleieren ikke alltig sto klar til å ta over da sin tur kom, og legene ble fort frustrert over å måtte vente. Så gruppesykepleie der en sykepleier hadde ansvar for gruppa på sin vakt, og gikk visitt for hele gruppa, fungerte bedre.

I langtidsinstitusjon skjer det få endringer over tid, og behovet for kontakt med pårørende er ikke av samme grad som i sykehus. Dermed er primærsykepleie mye lettere å få til.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror også gruppesykepleie fungerer bedre i en akutt avdeling, og at man heller tilstreber at de samme pleierene følger opp pasienten.

Nå har jeg jobbet mest med gruppesykepleie og da :)

Da avdelingen ble delt inn i fire primærgrupper, følte jeg som deg at mye tid ble brukt på å finne rett person.

Man får jo heller ikke utnyttet de ressursene man har i personalet på en god måte, da man får tildelt sin lille primær gruppe.

I gruppesykepleie kan man i større grad fordele oppgavene i forhold til sykepleierens kompetanse.

Og som du sier plutselig hadde primærkontakten flere dager fri eller ble syk, og da faller jo hele vitsen bort.

Link to comment
Share on other sites

Her er det ulike erfaringer ser jeg...

På sykehuset hvor jeg jobber mener jeg de aller fleste avdelingene har gruppesykepleie.

Selv har vi primærsykepleie, noe jeg er godt fornøyd med. Har aldri jobbet på en avdeling med gruppespl og kan ikke skjønne hvordan det skulle fungert hos oss. Vi er en liten avdeling med relativt god bemanning pga delvis intensiv-funksjon, hver sykepleier har 1-3 pas hver vakt og har da alt ansvar for disse. Det er ofte så mye å gjøre med hver enkelt pasient at kaoset hadde blitt komplett om alle sykepleierene skulle gjort litt med alle pasientene.

Vi setter oss opp som kontakter på noen av pasientene, og tilstreber deretter å fordele pasientene på kontaktene. Fungerer greit i de fleste tilfellene, men det hender nok at legene blir litt forvirret av å lete etter så mange av oss :)

Link to comment
Share on other sites

På sykehus hadde vi gruppesykepleie ( på sykehus i Danmark) men på sykehjem har jeg jobbet med primærsykepleie.

PÅ sykehus tenker jeg at for legene er det kanskje det mest praktiske med gruppesykepleie, men med 6-8 pasienter var det til tider ganske mye administrativt og lite tid hos pasienten, og pasienten får mange pleiere og forholde seg til.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Her er det ulike erfaringer ser jeg...

På sykehuset hvor jeg jobber mener jeg de aller fleste avdelingene har gruppesykepleie.

Selv har vi primærsykepleie, noe jeg er godt fornøyd med. Har aldri jobbet på en avdeling med gruppespl og kan ikke skjønne hvordan det skulle fungert hos oss. Vi er en liten avdeling med relativt god bemanning pga delvis intensiv-funksjon, hver sykepleier har 1-3 pas hver vakt og har da alt ansvar for disse. Det er ofte så mye å gjøre med hver enkelt pasient at kaoset hadde blitt komplett om alle sykepleierene skulle gjort litt med alle pasientene.

Vi setter oss opp som kontakter på noen av pasientene, og tilstreber deretter å fordele pasientene på kontaktene. Fungerer greit i de fleste tilfellene, men det hender nok at legene blir litt forvirret av å lete etter så mange av oss ;)

 

Ah, det er primærsykepleie vi har også på kreftavdelingen jeg jobber på altså. Der har vi delt opp kreftpasientene i GI, Mammae og prostatakreftpasienter. Syns det fungerer veldig bra. Hører og har opplevd litt de avdelinger som har gruppespl. Det virker tidvis uoversiktelig og nesten uforsvarlig på veldig store avdelinger. For mye ansvar blir lagt på en sykepleier og det blir for mange (kanskje spesielt nyansatte) en umulig oppgave å vite alt om blant annet medisinene pasientene får. Ofte jeg hører at de som har vært gruppeleder må late som de vet mer enn de gjør.

Flere avdelinger jeg vet om blir drevet tidvis uforsvarlig på denne måten, fordi de ikke har nok sykepleiere og for mange hjelpepleiere og ekstravakter. Gruppeleder må plutselig gjøre alt. Den dagen det skjer NOE utenfor det vanlige, så risikerer flere pasienter og ikke få medisinene eller godt nok tilsyn. Dette er et velkjent problem på enkelte avdelinger, men likevel blir det ikke forandret. Det er sikkert mange grunner til det, men jeg er helt sikker på at primærsykepleie hadde vært bedre på mange avdelinger som sliter på denne måten.

 

At legene har problemer med å finne oss, vel, det skjer ikke hos oss så alt for ofte fordi de kan "calle" på oss og vi kan calle på de.

Hender dog at vi glemmer å skrive opp hvem som har hvilken gruppe (Gi, Mammae eller prostata)....hehe.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Vi har primærsykepleie hos oss, men det virker for meg som om alle andre har gruppesykepleie. Legene prøver å presse oss til å gå over til gruppesykepleie og, men så langt lykkes det at vi stritter imot!

 

jeg forstår ikke enda hva skal gruppesykepleie gjøre hvordan dem dele oppgaven

 

Gruppesykepleieren går previsitt og visitt på sine pasienter, dermed fordeler hun oppgaver som legen har forordnet til de andre sykepleierne/hjelpepleierne. Hun har som regel også ansvar for medisinutdeling, men slipper da stell og målinger. Fordelen med gruppesykepleie for legens del er vel at previsitt og visitt blir litt mer sømløst, og man slipper flere å forholde seg til, men fordelen for ledelsen er jo at man ikke er avhengig av 100% sykepleiedekning. For oss som har primærsykepleie (hver sykepleie har alt ansvaret for f.eks. 3 pasienter), er vi jo avhengige av at alle kan håndtere intravenøs medisinering, blodprøvetakning osv. Det vil jo si at vi kan ikke ha hjelpepleiere hos oss.

 

Vil tro at vi blir tvunget til gruppesykepleie etter hvert, og for meg i hvert fall virker det som om gruppesykepleie er det som innføres overalt i forhold til hvordan Cathrine opplever det.

Link to comment
Share on other sites

Der jeg jobbet før hadde vi gruppesykepleier (kirurgisk sengepost). Da hadde en sykepleier ansvaret for visitt, delegering av oppgaver, kontakt med kommuner og utskrivninger. Syns egentlig dette fungerte greit, ble også litt variasjon. Noen dager var det deilig å ha disse "administrative" oppgavene, mens andre dager var det utrolig deilig å kunne konsentrere seg om sine 5-6 pasienter og la noen andre styre med papirarbeidet.

 

Vi rullerte hver dag på hvem som hadde gruppearbeid. Det var gjerne noen som for eksempel hadde hatt aftenvakt kvelden før som kjente pasientene. Det var lederne som bestemte hvem som hadde gruppa og det ble forandret fra dag til dag. Veldig greit da man ofte kunne være litt "kokt" i hodet etter en travel dag med gruppeansvar.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy