Jump to content
Sykepleiediskusjon

Trenger råd fra sykepleier/jordmor! Jeg vil forlate kontorjobben og bli jordmor!


Guest Difola

Recommended Posts

Hei!

Jeg er utdannet jurist, men etter to års stillesittende kontorarbeid vurderer jeg sterkt å søke meg inn på sykepleiestudiene og følge drømmen om å bli jordmor. Jeg kjenner at jeg gjerne skulle drevet med noe praktisk, som gir meg mer mening. Når en sykepleier/jordmor går hjem fra jobb, kan vedkommende være sikker på at man virkelig har gjort en forskjell for folk, at man har bidratt til noe positivt. Det må jo være en fantastisk følelse! 

Jeg synes det er veldig skummelt å skulle slutte i en trygg 8-16 jobb for å bli student igjen, og spesielt å begi meg ut på sykepleieryrket som er veldig annerledes enn det jeg er vant med.

-  Hvordan er det å kombinere sykepleierlivet med familieliv? Jeg har ikke barn enda selv. 

- Hvordan er det å jobbe turnus? Er hovedregelen at man jobber på julaften (f.eks.) eller er dette noe som rullerer? 

- Kan noen fortelle meg litt om hvordan deres hverdag er,  og hvordan/om dere trives som sykepleier/jordmor?

- Er det noen her inne som utdannet seg i "voksen" alder (jeg kommer til å være 28 når jeg evt. begynner på studiene)? 

- Er det noen som har vært utdannet som noe annet først, men som endret kurs?

- Hva synes dere er best/verst med å være sykepleier/jordmor?

Jeg vet så lite om hvordan ting fungerer i praksis, så her trenger jeg litt råd! Jeg har lest flere lignende diskusjoner på ulike forum, men de diskusjonstrådene er ofte noen år gamle. Så da tenkte jeg at det kan være kjekt å få høre hvordan det er å være sykepleier i 2017. Jeg trenger all informasjon jeg kan få, så jeg kan føle meg trygg på valget mitt (om det er å fortsette som jurist eller bli sykepleier). Alle innspill tas imot med takk!

Link to comment
Share on other sites

-  Hvordan er det å kombinere sykepleierlivet med familieliv? Jeg har ikke barn enda selv. 

Selv har jeg ikke barn, men flere av mine kollegaer har det. De forteller at det til tider kan være utfordrende, men at det alltid løser seg. Enten får man hjelp av familie, eller så har mannen en jobb som det lar seg kombinere med. Det skal sies at min far er lege, og sammen med en lege, og de har klart å oppdra tre barn. Så det er mulig. I tillegg er de fleste sykehus IA-bedrift, hvilket betyr at de skal tilrettelegge.

- Hvordan er det å jobbe turnus? Er hovedregelen at man jobber på julaften (f.eks.) eller er dette noe som rullerer? 

Å jobbe turnus kan være utfordrende for det sosiale. Du jobber både dag, aften og natt. Med mindre du da jobber på poliklinikk, de jobber bare dagvakter. Hovedregelen er ikke at man må jobbe julaften. Du får et ønskeskjema, så krysser du ut hva du jobbet forrige år, og hva du vil jobbe i år. Selv har jeg vært svært heldig som har fått fri både julehelgen, og nyttårshelgen i år, selv om jeg tilbydde meg å jobbe julaften.

- Kan noen fortelle meg litt om hvordan deres hverdag er,  og hvordan/om dere trives som sykepleier/jordmor?

Som sykepleier er hverdagen varierende. Jeg har jobbet på avdelinger hvor arbeidet organiseres i gruppesykepleie og primærsykepleie. Gruppesykepleie handler om at en person har ansvaret for medisiner og visitten med legen. De andre sykepleierne er da ute i pleien. Det kan være variert arbeid i pleien, da det avhenger av pasientens funksjonsnivå. Noen ganger er det bare stell hver dag, mens andre ganger kan det gå flere uker mellom hver gang du gjør stell. Dette avhenger også av hvilken avdeling du jobber på. Er logisk at det er mer stell på geriatrisk sengepost (sykehjemlignende tilværelse), kontra andre sengeposter.

Primærsykepleie vil si at du har færre pasienter, men du har også alt med pasienten. Du har både undersøkelse og vurdering, du har medisiner, du har visitten og stellene. Det kan være utfordrende hvis det er dårlig sykepleierdekning, og du kan få mye å gjøre hvis du har mange tunge pasienter. Ofte fordeles pasientene slik at det skal være mest mulig rettferdig belastning på hele pleiegruppen.

- Er det noen her inne som utdannet seg i "voksen" alder (jeg kommer til å være 28 når jeg evt. begynner på studiene)? 

Jeg hadde en på kullet som var godt over 40 før han begynte. På desentralisert (studie over 4 år) er det ofte godt voksne som begynner på studiet. Snittalderen på studiet hvor jeg studerte var 25-30 år på første året.

- Er det noen som har vært utdannet som noe annet først, men som endret kurs?

Jeg var først på tur inn på medisinstudiet, men ombestemte meg da jeg innså hva jobben faktisk innebar. Som lege har du lite pasientkontakt, og du har enorme og umenneskelige mengder papirarbeid. Men som lege har du tross alt de litt mer spennende oppgavene. Som sykepleier kan du heldigvis videreutdanne deg til mange spennende retninger. Jeg har bare jobbet to år, men kan allerede nå tenke meg å studere videre og ta master.

- Hva synes dere er best/verst med å være sykepleier/jordmor?

Jeg opplever at det verste med å være sykepleier er stell. Dette er den delen jeg finner minst interessant. I tillegg kan det være et evig kaos i form av koordinering av pasienter. Avdelingene er for små, og det blir til stadighet kamp mellom avdelingene om å fordele pasientene. Det er til dels et inhumant system som balanserer på en knivsegg etisk. I tillegg er jeg ikke særlig begeistret for å jobbe nattevakter, noe som også er en grunn til at jeg tenker i retningen av videreutdanning. Det er det som er så fint! Trives du ikke i jobben du er i, får du lett en ny jobb, og du kan alltids ta videreutdanning som gjør at du kan jobbe i et annet miljø og med en annen pasientgruppe. Sykepleiere er det over alt i samfunnet!

 

Link to comment
Share on other sites

-  Hvordan er det å kombinere sykepleierlivet med familieliv? 

Har ikke heller barns slev enda men ha kolleger som har. Og ibland er det ett evigt pusslande. Men det beror til stor det om bördan partern jobber.

- Hvordan er det å jobbe turnus? Er hovedregelen at man jobber på julaften (f.eks.) eller er dette noe som rullerer? 

Trives godt med å jobbe turnus. Jobber todelt turnus så er dag å kveld. Sliter litt med å gå fra kveld til dag men har fått på nye turnusen at jeg har to kvelden på rad hvilket jeg selv ønsket. Siden har jeg ikke så mye kvelder i turnusen. Nattevakt tar jeg ibland ektra. 

På mitt jobb ruljerer man på å jobbe juleaften. Hadd forrige året fri på jul å har sånn tur at jeg også igår har fri (har bytta jobb å min arbeidshelg ligger på nyttår isteden)

- Kan noen fortelle meg litt om hvordan deres hverdag er,  og hvordan/om dere trives som sykepleier/jordmor?

Jeg jobber som fløysykepleier på ett sykehjem der jeg er ansvarlig for en fløy med 8 pasienter. Er ibland ute i pleien og da oftest på min fløy. Ellers har jeg endel sykepleieroppgave såsom legevsitt, bestilling av legemidler/multidose, kontroll og opplegg av rosetter og kontroll av multidose. Samtale med pårørende, oppdatering av tiltaksplaner og dyligt. Jeg trives veldig bra som sykepleier og har nå jobbet i 4.5 år å kun var i kommunehelsetjenesten. 

- Er det noen her inne som utdannet seg i "voksen" alder (jeg kommer til å være 28 når jeg evt. begynner på studiene)? 

Jeg var 24 da jeg begynner på utdanningen. Hadd mange i klassen som har godt å vel over 35 å noen som har over 40. Så er ikke noen problemer det. Ser det mere som positivt at man har litt mere arbeidserfaring når man starter på studier isteden for å komme direkte fra vidregående. 

- Er det noen som har vært utdannet som noe annet først, men som endret kurs?

Ikke utdannet innom noe annet før spl. 

- Hva synes dere er best/verst med å være sykepleier/jordmor?

Det beste er at jeg får bidra til at de eldre for en verdig siste tid i livet og får ha det godt på eldre dar. At jeg kan hjelpe å tilrettelegge for dette. 

Det verste er faktiskt når jeg har palliativ pasienter da jeg synes det er utrulig tøft, framforallt med pårørende. Dokk er det også veldigt givende at få hjelpe med at gjøre det bra for pasienten siste dagene i livet å det veit jeg at pårørende setter stor pris på. 

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for utfyllende svar! Det er veldig spennende å lese om hvordan dere opplever sykepleieryrket!

Er det noen jordmødre som har tid til å komme med noen innspill også, kanskje? :)

Link to comment
Share on other sites

Flere som har en annen utdannelse som velger å studere sykepleie. De er da også ofte godt voksne. Tror det er veldig viktig å da gjøre dette. Veldig bittert om man senere angrer. Og den utdannelsen du har nå er det ingen som tar fra deg. 

Her er har vi ihvertfall en gammel tråd om andre som er i samme situasjon som deg:

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy