Jump to content
Sykepleiediskusjon

SIRS og SOFA kriterier


Cathrine

Recommended Posts

Puls og respirasjonsfrekvens stiger ved økende kroppstemperatur. Vil ikke de fleste pasienter med infeksjon og høy feber som oftest fylle to eller tre av SIRS kriteriene?

 

Quote

 

SIRS-kriteriene er:

MERK

Klinisk skjønn overstyrer SIRS; og ingen laboratorietester har høyere sensitivitet eller spesifisitet enn en god klinisk undersøkelse!
Noen sykehus i landet har valgt å kreve 3 av 4 SIRS-kriterier oppfylt før man monitorerer systematisk for mulig sepsisindusert organsvikt.

  1. Feber > 38oC eller hypotermi < 36oC.
  2. Puls > 90/minutt.
  3. Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass.
  4. Leukocytose ≥ 12 x 109/L eller leukopeni < 4 x 109/L eller > 10% umodne leukocytter.

Sepsis er infeksjon + 2 av 4 SIRS-kriterier oppfylt. 
Alvorlig sepsis er sepsis med organsvikt. 
Sepsis-indusert hypotensjon er systolisk blodtrykk (SBT) < 90 mmHg, middelarterietrykk (MAP) < 70 mmHg, eller fall i SBT > 40 mmgHg fra utgangstrykk.

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/seksjon?Tittel=om-sepsis-sirs-kriterier-10361

Brukes SIRS kriteriene fortsatt, eller har man gått over til SOFA kriteriene?

 

 

Quote

Hurtigutgave av SOFA

 quick-SOFA, hentet fra NEL: 

Ved mistanke om infeksjon og to av tre følgende kriterier:

  1. Respirasjonsfrekvens ≥ 22/minutt
  2. Endret bevissthet - Glasgow Coma Scale ≤ 13
  3. Systolisk blodtrykk ≤ 100 mm Hg

 

Link to comment
Share on other sites

Ved UNN Tromsø benyttes det nå qSOFA i mottak. Skårer pasienten to av tre kriterier skal full SOFA-skjema gjennomgås, og antibiotika startes opp. SOFA-skjemaet krever biomarkører noe som kan gjøre det utfordrende å vurdere pasienten hurtig da en må avvente prøvesvar. Det hender derfor at pasienten blir vurdert med både SIRS og qSOFA. Vanlig ved skåring 2/3 er oppstart med Gentamycin, og evt. antibiotika i forhold til hvilken infeksjon det er mistanke om. En gjenganger er Cefotaxim da den dekker både lunge og urinveier som er de vanligste inngangsportene hos særlig eldre. Min erfaring er at det i hovedsak er eldre som kommer inn med mistanke om sepsis, og da gjerne enten pneumoni eller UVI. Det finnes selvfølgelig unntak.

Link to comment
Share on other sites

qSofa er mer "treffsikker" sies det. Med sirs treffer man ofte vanlige infeksjoner, uten sepsis. 
Eks: temp og forhøyet puls gir 2 av 4 sirs, som du nevner, men trenger ikke være sepsis da. 
qSofa-kriteriene vil fange opp sepsis litt senere i forløpet, men er mer treffsikker. 

Vi bruker qSofa og vurderer alle pasienter med dette. Men ved 2/3 eller 3/3 qSofa, vurderer man de gamle sirs-kriteriene også. Venter aldri på leukocytt-svar for å sette i gang antibiotikabehandling ved sepsismistanke. 

qSofa i mottak og full Sofa på intensiv. 

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar begge to:)
Interessant å lese hvordan man bruker disse kriteriene i akuttmottak.

Hadde selv en kraftig infeksjon nylig, uten sepsis eller innleggelse. Testet meg selv av nysgjerrighet (hadde ingen mistanke om sepsis, men noe må man jo finne på å gjøre i sykesengen :) )  hvor høyt jeg skåret på SIRS. Fikk da 3 av 4 skår, uten blodprøver. Nevnte aldri dette for legen, men jeg endte opp med AB.

Jeg tenkte da at mange med vanlig infeksjon uten sepsis vil oppfylle SIRS, slik du nevner Florry.

Du sier også at ved 2/3 eller 3/3 qSOFA vurderer man de gamle SIRS kriteriene også, men burde det ikke egentlig vært omvendt. Først SIRS og så qSOFA, med tanke på at  qSOFA fanger opp sepsis litt senere i forløpet?

Kopierer et avsnitt fra linken jeg la ut over her:
"Det er velkjent og innarbeidet både i primær- og spesialisthelsetjenesten at man ved sepsis skal starte antibiotikabehandling så raskt som mulig. Om hele behandlingskjeden nå i praksis setter likhetstegn mellom qSOFA-skår ≥ 2 og sepsis, vil vi miste en gruppe alvorlig syke pasienter som tidligere raskt fikk livreddende behandling. Infeksjoner representerer et kontinuum fra harmløse forkjølelser til alvorlige infeksjoner med høy mortalitet. Sepsis definert etter qSOFA-kriteriene er en av de mest alvorlige presentasjonsformene av infeksjonssykdommer. Ofte vil vi kunne identifisere alvorlige og behandlingstrengende infeksjoner før to eller flere qSOFA-kriterier er oppfylt, blant annet ved å bruke SIRS-kriteriene. Dette taler mot bruk av qSOFA-kriteriene alene."

http://tidsskriftet.no/2017/04/kommentar-og-debatt/nye-sepsiskriterier-kan-fore-til-forsinket-behandling

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

I vår prosedyre står det at man skal starte sepsisbehandling på bakgrunn av klinisk vurdering og at (q)SOFA og SIRS er hjelpemidler for å sette diagnosen, i tillegg til brystsmerter, magesmerter og en del andre symptomer som står i prosedyren. På triageskjemaet bruker vi qSOFA. 

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, Guest Silly said:

I vår prosedyre står det at man skal starte sepsisbehandling på bakgrunn av klinisk vurdering og at (q)SOFA og SIRS er hjelpemidler for å sette diagnosen, i tillegg til brystsmerter, magesmerter og en del andre symptomer som står i prosedyren. På triageskjemaet bruker vi qSOFA. 

Interessant å se hvordan dere gjør det.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Prosedyren på vårt sykehus sier at (q)sofa og sirs er verktøy for å stille diagnosen. Sepsisdiagnosen stilles ved klinisk vurdering ved hjelp av kriteriene. Eget felt på triageskjemaet for å dokumentere hvor lang tid før ab-start.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy