Jump to content
Sykepleiediskusjon

Sykepleiere får legeoppgaver


Cathrine

Recommended Posts

Det danske bladet Sygeplejersken tar opp i det siste nummeret at sykepleierene stadig får nye oppgaver som før ble utført av legen. Det ser ut som at sykepleierene setter pris på denne utfordringen http://issuu.com/sygeplejersken/docs/sygeplejersken_2017_12hi?e=3542358/54348945

Hvordan er det her, og hva tenker dere?

Link to comment
Share on other sites

På tide! Jeg synes virkelig sykepleiere bør få muligheten til å ta over/gjøre de oppgavene som står nevnt i artikkelen. Det er ikke alle sykepleiere som ønsker å jobbe som lege, men heller ikke på sengepost. La det være mulighet for å utføre oppgaver, som kutter ned sykehuskøene. Sykepleiere kan gjøre en undersøkelse, så kan lege vurdere resultatene. Evt. at spl. foreslår resultat, og behandling, og lege godkjenner dette.

Her gjelder det å være kreativ! Det er allerede fastlegemangel, og dette ser ikke ut til å løse seg med det første. La sykepleiere med spesialutdanning få ta oppfølgingskonsultasjoner etc. Det er dette andre vestlige land har gjort, og har til dags dato ikke hørt at det har fungert dårlig.

Link to comment
Share on other sites

Enig, det er mye sykepleiere kunne gjort på fastlegekontorer. Søkte nettopp opp min nye fastlege på legelisten, og en pasient skriver at hun ikke var så flink til å ta seg av psykiske problemer.

Det første som slo meg var at det er ikke så rart, hvordan skal man klare å hjelpe en pasient som sliter psykisk i løpet av en konsultasjonstime som er 20 minutter? Alle fastleger burde hatt en psykiatrisk sykepleier de raskt kunne henvise til, et lavterskel tilbud til de som sliter med hverdagskriser og andre psykiske problemer. Det er bare en av mange ting sykepleiere kan gjøre. Vi kan også følge opp pasienter med kroniske lidelser, som høyt BT, diabetes osv. Mulighetene er mange.

Også innen sykehus og poliklinikker er det mange oppgaver som kan overlates til sykepleiere. Vet at idag har allerede endel spesialavdelinger oppgaver som sykepleiere utfører, som før kun ble gjort av leger. Tror sykepleiere utfører koloskopi ved noen avdelinger?

Link to comment
Share on other sites

I legetidsskriftet denne uken har de en artikkel med overskriften "Kanskje en fordel om leger og sykepleiere blir borte"

Der diskuterer turnuslege Ida Susanna Fattah om vi kanskje bør vurdere å ha ett helseyrke  for å hjelpe pasienten best mulig.

 

Quote

 

fusjonere til én

Ida trekker frem at samfunnet allerede har endret seg mye. Hun tror derfor det er usannsynlig at helsepersonell kommer til å jobbe på samme måte i fremtiden som i dag. Hennes teori er at dagens profesjoner fusjonerer til én profesjon med fokus på veiledning og rådgivning av pasient og pårørende. Praksis og erfaring innen spesifikke områder vil baseres på interesser og evner.

– Jeg ser flere krysningspunkt der oppgaver kan deles mellom leger og sykepleiere avhengig av hvem som gjør det mest, for eksempel å ta blodgass, suturere sår eller diagnostisere ved bruk av håndholdt ultralyd, forklarer hun.

 http://tidsskriftet.no/2017/11/aktuelt-i-foreningen/kanskje-en-fordel-om-leger-og-sykepleiere-blir-borte

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
  • 4 months later...
Guest Sykepleier
On 11/13/2017 at 5:52 PM, Cathrine said:

Det danske bladet Sygeplejersken tar opp i det siste nummeret at sykepleierene stadig får nye oppgaver som før ble utført av legen. Det ser ut som at sykepleierene setter pris på denne utfordringen http://issuu.com/sygeplejersken/docs/sygeplejersken_2017_12hi?e=3542358/54348945

Hvordan er det her, og hva tenker dere?

I artikkelen det henvises til vurderes det nå om danske sykepleiere i allmennpraksis skal overta årskontrollen for diabetes og  kolspasienter.

Kreftsykepleiere på sykehus kan ha delt ansvar med fastlegen/sykehuslege for oppfølging av brystkreftpasienter.

"3. og 4. år: Årlig kontakt med behandlende sykehus gjennom telefonkonsultasjoner (sykepleier eller lege) eller sykepleiestyrte kontroller i regi av sykehus. Klinisk undersøkelse (og eventuelt konsultasjon) ved fastlege eller ved lege på sykehus"

http://oncolex.no/Bryst/Prosedyrekatalog/OPPFOLGING

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Mulighetene innen helsehjelp har eksplodert det siste ti året. Alt helsepersonell må få utvidet oppgavene sine. Når jeg var i praksis var ene områdelederen somer sykepleier ansvarlig for lageret. Det urimelig, det kan altså en helsefagarbeider gjøre. Ikke bare på fastlege kontorer må oppgavene utvides. POC er hensiktsmessig hjemme hos pasientene. Dette innebærer at pre hospital personell og hjemmesykepleie også må få utvidet sitt mandat. En god start er blodprøver. Telemedisin og E-helse gjør det fullt mulig at flere pasienter kan få diagnostikk og hjelp hjemme. Da unngår vi unødvendig transport og reduserer risiko for sykehus infeksjoner. Forskning viser også at leger bare klarer å ha fokus på 6-7 pasienter. Da er det bedre at annet helsepersonell har en pasientgruppe de har fokus på innen deres spesialisering, og melder til en lege som er beslutningstaker. Begreper som sykepleieprosess må bort, og en må i stede benytte det som er anvendt i ICNP og Norsk lov, nemlig medisinsk beslutningsprosess. Flere i helsevesenet skulle hatt forståelse for OODA loopen og kanskje lest forsvarets stabshåndbok angående Plan og Beslutningsprosesser. 

 

Bra tråd.....takk   :)

 

MVH Morten

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Ymsetjenesta said:

Mulighetene innen helsehjelp har eksplodert det siste ti året. Alt helsepersonell må få utvidet oppgavene sine. Når jeg var i praksis var ene områdelederen somer sykepleier ansvarlig for lageret. Det urimelig, det kan altså en helsefagarbeider gjøre. Ikke bare på fastlege kontorer må oppgavene utvides. POC er hensiktsmessig hjemme hos pasientene. Dette innebærer at pre hospital personell og hjemmesykepleie også må få utvidet sitt mandat. En god start er blodprøver. Telemedisin og E-helse gjør det fullt mulig at flere pasienter kan få diagnostikk og hjelp hjemme. Da unngår vi unødvendig transport og reduserer risiko for sykehus infeksjoner. Forskning viser også at leger bare klarer å ha fokus på 6-7 pasienter. Da er det bedre at annet helsepersonell har en pasientgruppe de har fokus på innen deres spesialisering, og melder til en lege som er beslutningstaker. Begreper som sykepleieprosess må bort, og en må i stede benytte det som er anvendt i ICNP og Norsk lov, nemlig medisinsk beslutningsprosess. Flere i helsevesenet skulle hatt forståelse for OODA loopen og kanskje lest forsvarets stabshåndbok angående Plan og Beslutningsprosesser. 

 

Bra tråd.....takk   :)

 

MVH Morten

Hyggelig du likte tråden :)

Dette var interessant: Forskning viser også at leger bare klarer å ha fokus på 6-7 pasienter. Vet du noe mer om dette? Var det inneliggende pasienter? Tenker noe av det samme må gjelde sykepleiere.

Men uansett viser det hvor viktig det er at de ulike profesjonene gjør det de faktisk er utlærte til og delegerer videre det andre kan gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Hei fant dette i Den digitale helsetjenesten - Med Nils Christian Hauge. Du finner også en podcast med han på Sykepleien. Særdeles bra episode. Kan virkelig anbefales. Jeg diskuterer dette svært gjerne videre. Tenker at det kan være verdt å høre med distriktsmedisinsk senter ved UiT i Tromsø. 

Men understreker at jeg velger å kalle det helsepersonell da jeg er imot glorifisering av sykepleier yrket. Beklager dette :)

 

MVH Morten

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jeg syns ikke det er positivt at sykepleierne får mer ansvar. Ja klart, enkelte oppgaver kunne garantert sykepleie gjort bedre eller like bra som legen, men av det jeg har lest om blant annet "vårdecentraler" Sverige blir jeg dypt bekymret om det er den veien utviklingen skal gå også her. 

Sykepleierne får dessuten mer og mer ansvar. Kanskje ikke akkurat delegert fra legen, men mye mer administrativt arbeide. Søknader og skjemaer som nærmeste leder fylte ut før. Arbeid som ergoterapeut tross alt har tre års utdannelse for å gjøre er nå deligert til sykepleie i vår kommune. Det blir mindre og mindre pasientkontakt og mer mer med tid bak PC-skjermen. Samtidig som de grunnleggende oppgavene er de samme. 

Her er en liten komikk og vårdcentralene i Sverige. 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/9mAlEr/Jeg-matte-regelrett-flykte-fra-livet-som-lege-i-Sverige-Na-spoker-det-for-fastlegene-i-Norge-Taperne-Det-blir-pasientene--Christian-Nelson

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Guest Marthe said:

Jeg syns ikke det er positivt at sykepleierne får mer ansvar. Ja klart, enkelte oppgaver kunne garantert sykepleie gjort bedre eller like bra som legen, men av det jeg har lest om blant annet "vårdecentraler" Sverige blir jeg dypt bekymret om det er den veien utviklingen skal gå også her. 

Sykepleierne får dessuten mer og mer ansvar. Kanskje ikke akkurat delegert fra legen, men mye mer administrativt arbeide. Søknader og skjemaer som nærmeste leder fylte ut før. Arbeid som ergoterapeut tross alt har tre års utdannelse for å gjøre er nå deligert til sykepleie i vår kommune. Det blir mindre og mindre pasientkontakt og mer mer med tid bak PC-skjermen. Samtidig som de grunnleggende oppgavene er de samme. 

Her er en liten komikk og vårdcentralene i Sverige. 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/9mAlEr/Jeg-matte-regelrett-flykte-fra-livet-som-lege-i-Sverige-Na-spoker-det-for-fastlegene-i-Norge-Taperne-Det-blir-pasientene--Christian-Nelson

Interessant kronikk du linket til om Vårdcentralene i Sverige. Nei, slike tilstander vil vi ikke ha. Det forklarer det jeg skrev om i denne tråden:  https://www.sykepleiediskusjon.net/topic/26613-når-stiller-sykepleiere-diagnosen/

Men det jeg tenker er at pasienter med kroniske sykdommer kan følges tettere og kanskje bedre hvis endel av konsultasjonene foregår hos sykepleier.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy