Jump to content
Sykepleiediskusjon

Abort og reservasjonsrett


Cathrine

Recommended Posts

Noen som vet om sykepleiere reservasjonsrett når det gjelder abort?  Fant dette i Sykepleien i dag: 
 

Quote

 

Abort er et etisk spørsmål, og det er ikke rett å påtvinge en person å handle mot sin egen dyptgående overbevisning, begrunnet i et flertalls etiske overbevisning. Foreløpig har helsepersonell reservasjonsrett mot å delta i abort, og legene som har kjempet for reservasjonsrett, bør settes høyt for sin troskap mot sin egen overbevisning og for sin kamp for å verne det sårbare, ufødte livet.

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/01/jeg-melder-meg-ut-av-nsf

 

Hva tenker dere om dette, er det riktig at sykepleiere skal ha reservasjonsrett? Det er jo ingen som tvinger deg til å jobbe på en gynekologisk avdeling, og som student må det vel være greit om man ber om å få slippe praksis på en gynekologisk avdeling hvis man har problemer med dette.

Link to comment
Share on other sites

Det er som ved religion, som det er ved abort og reservasjonsrett. Det er helt feil at helsepersonells religiøse/personlige overbevisninger skal nekte å gi kvinner lovbestemt helsehjelp. En får i slike tilfeller finne en annen jobb, eller kanskje jobbe som noe annet. På lik linje forventer jeg at muslimske sykepleiere serverer svinekjøtt til pasientene. Mine kolleger som er muslimer bruker f.eks. hansker, noe som er helt innenfor. Sykepleiere må utføre jobben profesjonelt og ut fra lovens bestemmelser.

Link to comment
Share on other sites

Ja jeg synes ikke reservasjonsrett er forenlig med det å være sykepleier. Synes egentlig det er litt rart at fastlegene har det også. Ingen er pålagt å være fastlege. 

Jeg leste også om hun som ikke ville servere svinekjøtt. Det ser ut som at de har funnet en smart løsning på det problemet på din jobb Nonmaleficence.

Hvis man skal begynne med reservasjonsrett kan listen bli lang. Men har sykepleiere i dag reservasjonsrett i forhold til kvinner som gjennomgår provosert abort?

Link to comment
Share on other sites

Det er nedfelt i lovverket at helsepersonell kan nekte å bistå ved abort. Jeg synes det er helt rett, det kan ikke sammenlignes med å servere svinekjøtt til en pasient. 

 

Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

§ 15.Fritak av samvittighetsgrunner

Helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker det, skal fritas fra å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd. Retten til fritak gjelder ikke for helsepersonell som gir kvinnen stell og pleie før, under og etter svangerskapsavbruddet.

Fritaket må gjøres generelt og gjelde for alle former for svangerskapsavbrudd.

Ved medikamentell abort gjelder retten til fritak for helsepersonell som assisterer ved eller utfører avbruddet, herunder forskriver eller administrerer medikamenter i forbindelse med svangerskapsavbruddet. Dette gjelder selv om kvinnen selv inntar medikamentene.

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Guest Gjest said:

Det er nedfelt i lovverket at helsepersonell kan nekte å bistå ved abort. Jeg synes det er helt rett, det kan ikke sammenlignes med å servere svinekjøtt til en pasient. 

 

Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

§ 15.Fritak av samvittighetsgrunner

Helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker det, skal fritas fra å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd. Retten til fritak gjelder ikke for helsepersonell som gir kvinnen stell og pleie før, under og etter svangerskapsavbruddet.

Fritaket må gjøres generelt og gjelde for alle former for svangerskapsavbrudd.

Ved medikamentell abort gjelder retten til fritak for helsepersonell som assisterer ved eller utfører avbruddet, herunder forskriver eller administrerer medikamenter i forbindelse med svangerskapsavbruddet. Dette gjelder selv om kvinnen selv inntar medikamentene.

Takk for oppklaringen om sykepleiere har reservasjonsrett. Da betyr det at sykepleiere som jobber på gynekologisk avdeling må delta i pleien av disse pasientene, men slipper å assistere.

Noen som har opplevd at sykepleiere vegrer seg for å stelle disse pasientene?

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Guest Gjest said:

Det er nedfelt i lovverket at helsepersonell kan nekte å bistå ved abort. Jeg synes det er helt rett, det kan ikke sammenlignes med å servere svinekjøtt til en pasient. 

Det kan så absolutt sammenlignes med at en muslim ikke vil servere svinekjøtt av samvittighetsgrunner. Hvis du ikke er villig til å utføre de oppgaver som forventes av deg på grunn av personlige meninger/religion, foreslår jeg å finne en annen jobb.

Hvis alle skal benytte seg av en slik reservasjonsrett, så svekkes tilbudet til pasienten, og dermed kan pasienten risikere å tape rettigheter. Kanskje pasienten ikke får utført abort på grunn av kapasitet, og ender da over tiden for når det er lovlig å utføre prosedyren. Hva med rettighetene til disse pasientene?

Link to comment
Share on other sites

Jo, det er forskjell fordi det er nedfelt i loven, og ikke bare en personlig mening. Da blir det feil å angripe de som evt måtte avstå fra slike inngrep. Da må en heller kjempe politisk for å få endring i lovverket.

Link to comment
Share on other sites

31 minutes ago, Guest Gjest said:

Jo, det er forskjell fordi det er nedfelt i loven, og ikke bare en personlig mening. Da blir det feil å angripe de som evt måtte avstå fra slike inngrep. Da må en heller kjempe politisk for å få endring i lovverket.

Hvis en kun skal kunne argumentere med det som faktisk er nedfelt i lov blir det vel heller ingen endring?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Vi kan ikke reservere oss mot å gi sykepleie. De som tar abort, enten kirurgisk eller medikamentelt, er en nok uglesett pasientgruppe om ikke sykepleiere i tillegg skal legge til en ekstra belastning. Lovverket er tydelig, men hvis alle ved gynekologisk avdeling reserverer seg, hva skjer da med pasienttilbudet? Hvis man har sterke personlige meninger ang abort, bør man da ikke heller unngå å arbeide et sted hvor slike prosedyrer utføres?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy