Jump to content
Sykepleiediskusjon

D-dimer ved mistanke om DVT


Cathrine

Recommended Posts

Ja leser også at ved Wells-score mellom 1-0 og negativ D-dimer så er det ikke nødvendig med ultralyd for å utelukke DVT. Tar dere D-dimer der du jobber Marius? Lurer også på om sykepleiere på sykehjem bruker D-dimer ved mistanke om DVT og vil man kontakte lege hvis Wells- score er 0-1 og D- dimer negativ?

 

Link to comment
Share on other sites

Nå måtte jeg google wells-score. Aldri hørt om - men jeg kjenner igjen de poenggivende symptomene da. Dette ligger på en måte litt i ryggmargen, bare ikke systematisk. Vi er raskt ute med å tenke lungeemboli, selv uten forutgående symptomer fra u.ex. når noen blir plutselig tungpust/de-saturerer/smerter i brystet som ikke harmonerer med kardiell årsak. Jeg opplever ikke at D-dimer bli tillagt mye vekt ettersom at svært mange av våre pasienter både er disponert for tromboser og embolier (infeksjonsutløst AF, kreftsykdom, sengeleie) og gjerne har forhøyet d-dimer av andre årsaker (lungebetennelse, metastaserende kreftsykdom)

[Fra NEL:

Økt p-D-dimer er et uspesifikt funn og ses også ved disseminert intravaskulær koagulasjon, lungemetastaser, ovarialtumor, postoperativt, infeksjon og etter traumer, med fler. Traumatiserte pasienter kan initialt ha meget høy p-D-dimer, men fall til nær normale verdier ses vanligvis i løpet av 3-4 døgn. 

All sykdom som gir inflammasjon, kan i prinsippet gi økt D-dimer på grunn av økt trombose og fibrinolyse-aktivitet ]

Ettersom våre pasienter legges inn med pneumoni, lungekreft m.m så er det liksom allerede risikopasienter som uansett har forhøyet verdi.. så ja - prøven blir ofte tatt med, men har ikke høy status ;)

Link to comment
Share on other sites

Forstår at D-dimer ikke får samme verdi hos dere med den pasientgruppen, da mange vil slå positivt ut. 

Leste akkurat på NEL at en studie har vist  wells-score ikke har samme verdi på de som er innlagt på sykehus, og at man i mindre grad kan stole på en negativ D-dimer.Så kanskje ikke så rart at du ikke kjente til wells-score :)

Quote

 

Wells skår (modifisert versjon) er validert i flere studier både i og utenfor sykehus, og er trygg å bruke i førstelinje og mottaksavdelinger (relativt lav prevalens av DVT, <30%)27-28

 

Link to comment
Share on other sites

Legger ut Wells score  :) 

DVT - Klinisk skåringssystem (Wells score)

Aktiv kreft, dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd

+1

Paralyse/parese underekstremitet, ev. nylig gipset underekstremitet

+1

Nylig sengeleie > 3 dager, ev. større kirurgisk inngrep siste 3 mnd

+1

Lokal ømhet langs området til dype venesystem

+1

Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles)

+1

Legghevelse > 3 cm sammenlignet med asymptomatisk side (måles 10 cm under tuberositas tibiae)

+1

Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle underekstremitet

+1

Dilatasjon av overflatiske vener i aktuelle underekstremitet (ikke varikøse)

+1

Alternativ diagnose mer sannsynlig enn DVT

-2

Total skår

page7image30728

 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29939/vedlegg.pdf?sequence=4

Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, Cathrine said:

Leste akkurat på NEL at en studie har vist  wells-score ikke har samme verdi på de som er innlagt på sykehus, og at man i mindre grad kan stole på en negativ D-dimer.

Misforstår jeg deg nå, eller mener du egentlig "positiv D-dimer"?

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Marius Mårvik said:

Misforstår jeg deg nå, eller mener du egentlig "positiv D-dimer"?

Forstår at du stusset over det utsagnet, men jeg mener negativ D-dimer. Jeg refererte fra det jeg hadde kopiert inn fra  NEL i posten over her.

Kopierer også "D-dimer- diagnostisk presisjon", hentet fra NEL:

 

Quote

 

D-dimer - diagnostisk presisjon

 • Diagnostisk presisjon ved akutt mottak
  • Referanseområde: < 0,5 mg/L (St. Olavs Hospital)
  • Sensitivitet på 96-98%, men lav spesifisitet (ca. 45%)
 • Pretest-sannsynlighet (prevalens) 10-30%
  • Negativ D-dimer taler mot akutt venetrombose
 • Pretest-sannsynlighet > 30-40%
  • Gjelder først og fremst inneliggende pasienter
  • Negativ D-dimer test gir en negativ prediktiv verdi på 85% eller lavere. Testen er ikke god nok til å utelukke DVT
  • Proksimal kompresjonsultralyd vil være første test i denne situasjonen
 • Falske positive
  • Testen er positiv ved andre sykdommer som pneumoni og urinveisinfeksjon, noe som forklarer den lave spesifisiteten
  • Testen kan ikke brukes til å bekrefte diagnosen, positiv prediktiv verdi er lav
 • Høy D-dimer verdi
  • En betydelig økt D-dimer verdi har økt positiv prediksjonsverdi for DVT sammenlignet med en lett forhøyet verdi

https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/tromboembolisk-sykdom/dyp-venetrombose/


 

 

Link to comment
Share on other sites

Quote

 

 Det er vist i noen studier at om lag 10 % av pasienter med høy sannsynlighet kan ha venøs blodpropp selv om D-dimer er negativ, forklarer Kristoffersen.

http://unikard.org/mange-leger-bommer-i-utredningen-av-blodpropp/

 

Fant også dette med tanke på negativ D-dimer. Det viser at man ikke kan stole helt på en negativ D-dimer.

Link to comment
Share on other sites

Forskerne konkluderer artikkelen med at det er behov for å øke kunnskapen om anbefalingene for utredning og diagnostikk av venøs blodpropp." 

Ja, virker ikke å være noen god grunn til å ta denne prøven i det hele tatt når den er så uspesifikk.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Ved høy klinisk mistanke om DVT eller LE benyttes ultralyd for å bekrefte/avkrefte diagnose, og da er ikke d-dimer indisert. 
Ved liten til moderat klinisk mistanke vil en normal d-dimer med høy sannsynlighet utelukke DVT/LE. Ved høye verdier sammen med lav klinisk mistanke bør UL brukes for å utelukke DVT/LE.

Økt d-dimer er et uspesifikt funn man også kan få hos flere pasientgrupper uten DVT/LE. Feks. akuttfase/inflammasjon, traume, kreftsykdom, DIC. Derfor kan det være lite hensiktsmessig å bruke d-dimer for å utelukke DVT/LE hos inneliggende pasienter med andre diagnoser. Gravid har også naturlig økning av d-dimer gjennom svangerskapet. 

Kilde: nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Klinisk mistanke, hos oss brukes Wells score, er altså det som veier tyngst. 
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy