Jump to content
Sykepleiediskusjon

Urinstix


banshee

Recommended Posts

Finnes det noen side som viser hvordan man skal tolke urinstiks? Jeg har ikke helt oversikten over hva de forskjellige utslaga betyr, hva som er viktig og hva som ikke er det. Har fått med meg at utslag på leukocytter og nitritt (+evnt blod) tilsammen kan tyde på UVI, og ketoner kan bety ketoacidose (evnt faste, dehydrering), men hva med resten? Har målt blod i urin før, som tydeligvis ikke betyr noe spesiellt i følge de sykepleierne jeg har spurt, og pH hadde visst heller ikke så mye å si. Alikevel, det må vel være en grunn til at det måles? Er det noen som gi svar på hva de forskjellige målingene kan bety? Takk på forhånd!

Link to comment
Share on other sites

Hei og velkommen hit;)

Leukocytter tyder på infeksjon, men kan også bety at det er skjedd en forurensning fra vagina eller forhudsekret.

Blod kan også tyde på infeksjon, men det alene behøver ikke bety noe, for mange stiks er litt overfølsomme og gir litt for lett utslag på spor av blod. Men blod kan jo også være tegn på mer alvorlige ting i nyre og blære, så det bør absolutt rapporteres til lege.

Nitritt er en ganske sikker indikasjon på infeksjon, men fravær av nitritt betyr ikke av den grunn at pasienten ikke har infeksjon.

Urinen må ha stått i blæren i minst 4 timer før det dannes nitritt. Det er også viktig å vite at ikke alle typer bakterier danner nitritt, men e- coli gjør det. Og så må man ha spist mat som inneholder nok nitrat til at det kan omdannes til nitritt i blæren.

Protein kan tyde på nyresykdom, men det kan også forekomme ved febertilstander hos barn.

 

Med andre ord, det er viktig å ikke bare se hva stiksen viser, men også se på klinikken.

Har man mistanke om at noe er galt, bør man ikke slå seg til ro med at det ikke er noe fordi stixen er normal. Den er kun et hjelpemiddel for å bekrefte en mistanke.

Link to comment
Share on other sites

Jeg glemte å si at PH måles vel i forbindelse med alkaloser og acidoser. PHen vil vel også ha betydning i forbindelse med steiner i urinveiene.

Personlig har jeg enkelte ganger målt PH i urin på mine pasieneter når de har brukt Hiprex, da Hiprex virker mye bedre i sur urin. Som oftest vil Hiprex surgjøre urinen, men ved enkelte bakterietyper som Pseudonomas og Proteus vil urinen kunne bli basisk.

Link to comment
Share on other sites

Nei også acidose.

Jeg fant nå en side hvor det står litt om tolking av urinstiks. http://www.helse-midt.no/ftp/stolav/labhan...TestFinder.html

Jeg siterer det de skrev om måling av PH i urin:

 

 

Urin-

pH, stiks

Analysen rekvireres som Stiksundersøkelse i urin.

Indikasjoner

Utredning av metabolske acidoser. Kontroll av metabolske alkaloser. Kontroll av behandling hos pasienter med urinsyrekonkrement.

Prøvetaking

10 mL nylatt og velblandet urin. Prøven bør oppbevares kjølig. pH kan endre seg raskt og uforutsigelig i prøven, påvirket av blant annet tilstedeværelsen av bakterier og glukose. Prøver eldre enn 4 timer blir ikke analysert.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

5 - 7 (veiledende)

 

Tolking

pH i urin påvirkes av fødeinntak. Utredning av metabolske acidoser: Hos pasient med metabolsk acidose tyder verdier over 5,3 hos voksne og 5,6 hos barn på renal tubulær acidose. Kontroll av metabolsk alkalose: Hos pasienter med oppkast, metabolsk acidose og volummangel, tyder u-pH under 6 på fortsatt uhensiktsmessig reabsorpsjon av bikarbonat og mer NaCl må tilføres. Kontroll av behandling for urinsyrekonkrement: U-pH bør være over 6-6,5.

Analysemetode

Analysen er en grov måling av pH, som kan skjelne mellom pH 5, 6, 7, 8 og 9. Hydrogenioner i prøven reagerer med indikatorene metylrød, fenolftalein og bromtymolblå, og gir en fargeforandring fra oransje via grønn til blå i pH området:5-9. Reaksjonen avleses reflektrometrisk ved 555 nm. Analyseinstrument: Roche Urisys 1800.

Link to comment
Share on other sites

Finnes det noen side som viser hvordan man skal tolke urinstiks? Jeg har ikke helt oversikten over hva de forskjellige utslaga betyr, hva som er viktig og hva som ikke er det. Har fått med meg at utslag på leukocytter og nitritt (+evnt blod) tilsammen kan tyde på UVI, og ketoner kan bety ketoacidose (evnt faste, dehydrering), men hva med resten? Har målt blod i urin før, som tydeligvis ikke betyr noe spesiellt i følge de sykepleierne jeg har spurt, og pH hadde visst heller ikke så mye å si. Alikevel, det må vel være en grunn til at det måles? Er det noen som gi svar på hva de forskjellige målingene kan bety? Takk på forhånd!

 

Urinstix har ingen sikker diagnostisk betydning alene for f.eks eldre-les om ABU(asymptomatisk bakteriuri) og betydning av andre symptomer og behandling

Les om ketoacidose, metabolsk acidose, respiratorisk acidose, nyresvikt i forhold til ph. Ph er viktig!! For lav ph kan bety koma/død

Blod i urin bør taes på alvor, kan bety malign sykdom, nyrestein

Protein kan bety nyresvikt/infeksjon

Nitritt er en indikasjon på bakterier i urin

Utslag på stix sammen med vanlig symptomer som trøtthet, slapphet, feber, vondt å tisse, må ofte på do, vondt når en klemmer på blæren (symfysen) styrer mistanke om uvi. Symptmer på unge og gamle kan variere, les om det!

 

Håper det var litt nyttig!

 

Spl Hans petter

Link to comment
Share on other sites

Urinstix har ingen sikker diagnostisk betydning alene for f.eks eldre-les om ABU(asymptomatisk bakteriuri) og betydning av andre symptomer og behandling

Les om ketoacidose, metabolsk acidose, respiratorisk acidose, nyresvikt i forhold til ph. Ph er viktig!! For lav ph kan bety koma/død

Blod i urin bør taes på alvor, kan bety malign sykdom, nyrestein

Protein kan bety nyresvikt/infeksjon

Nitritt er en indikasjon på bakterier i urin

Utslag på stix sammen med vanlig symptomer som trøtthet, slapphet, feber, vondt å tisse, må ofte på do, vondt når en klemmer på blæren (symfysen) styrer mistanke om uvi. Symptmer på unge og gamle kan variere, les om det!

 

Håper det var litt nyttig!

 

Spl Hans petter

 

I forhold til urinstix glemte jeg å si at ABU sees sjelden blant menn. Har lest at ABU gjelder mellom 6-10 % på eldre kvinner. Slik jeg forstår det vil jo da en positiv urinstix på menn være en rimelig sikker indikasjon på uvi. Leste også nå at protein i urinen kan bety nyrebetennelse (glomerulonefritt-vanligvis trolig autoimmun sykdom har jeg lest), men kan også skylles en nyrebekkenbetennelse(pyelonefritt-fra en oppadstigende infeksjon fra nedre urinveier) der selve infeksjonen har gått over fra nyrebekken til selve nyrevevet.

Hans Petter

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
Guest Kristin

Fikk påvist UVI, da hadde jeg 3 + i leukocytter, 1 + på nitritt, og utslag på blod. (Blod kan jo også bety mellomblødninger, men kommer ofte ved UVI)

Noen leger er sløve på å gi antibiotika med en gang, jeg gikk på do konstant og ble sittende der i to timer for alt jeg gjorde var å tisse.

Den første legen tenkte det kunne være klamydia, den andre legen ga med antibiotika med en gang.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Leste nå om feilkilder i forhold til utslag på blod i urin: 

  • En banal cystitt medfører ofte mikroskopisk hematuri
  • Kraftig fysisk arbeid kan også medføre påvisbar hematuri
  • Høyt inntak av askorbinsyre (vitamin C) og/eller acetylsalicylsyre kan gi falskt negative resultater med noen strimmeltyper

http://nevro.legehandboka.no/handboken/nel/prover-og-svar/klinisk-kjemi/urin/blod-i-urin-stiks/

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy