Jump to content
Sykepleiediskusjon

Beordring


runegp

Recommended Posts

Det begynner å bli en stund siden jeg jobbet i fast stilling på sykehus, men jeg mener da at man fikk 100% overtid hvis man ble beordret. Men det er mulig jeg tar feil.

 

Ja, hvis man fra før jobber i fast 100% stilling, så vil det jo bli overtid om man beordres til en ekstravakt.

 

Men jeg tror ikke man automatisk får det. Har man deltidsstilling, så får man ikke overtid med mindre man kommer over et uketimetall på 35,5.

 

Skal ikke si 100% sikkert at jeg har rett. Men jeg synes å huske at vi snakket om dette da jeg jobbet på sykehus, at det var dårlig gjort at man ikke fikk noen tillegg utover de vanlige for å bli beordret på jobb.

Link to comment
Share on other sites

Tror Litago har rett . Delvis.

 

Det er Arbeidsmiljøloven § 10-6 om overtid som legges til grunn for beordring.

 

(2)- varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid.

 

I Hovedtariffavtalen mellom KS og NSF sier §4.2.2. :" Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 t i følgende tilfelle:

1. I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl.06.00. og /eller minst hver 3.søndag.

2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.

 

§6.1 - "Pålagt arbeid utover den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid"

§6.2. - "Bestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere i heltidsstillinger. Deltidsansatte har likevel krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr. dag eller pr. uke.

 

Deltidsansatte utbetales godtgjøring for forskjøvet arbeidstid.

 

Betalingen av overtidsarbeidet varierer fra hvilke dager og når på døgnet det er. Alt fra 133 1/3 %, 100 % eller 50%

( § 6.6.1. , 6.6.2. og 6.6.3. ) Det er ulike regler om man har dagarbeidstid eller turnusarbeid.

 

Det er 50% overtidsbetaling for de første 2 timene før din vanlige vakt og for de første 4 timene etter ordinær vakt. 100 % om det sammenlagt overstiger dette . Og 100 % for overtid som utføres til andre tider.

 

For forskjøvet arbeidstid er det 50% for den tiden som er utenfor vedkommendes ordinær arbeidstid. Samme dag eller natten etter vedkommende har hatt ordinær arbeidstid betales som overtidsarbeid. (§6.8.1.)

 

(Andre tariffområder må sjekke sine avtaler.)

 

Det er nok litt forskjellig hvordan ulike kommuner/sykehus praktiserer dette, men de kan ikke gå under lovens grense.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Hei! Ante fred og ingen fare i går, slappet av på min frihelg...

 

Plutselig ringte jobben 1 time før seinvakt og beordret meg på jobb.. Mot min vilje..

 

Får jeg virkelig bare utbetalt vanlig lønn for dette? Jobber deltid..

Link to comment
Share on other sites

Hei! Ante fred og ingen fare i går, slappet av på min frihelg...

 

Plutselig ringte jobben 1 time før seinvakt og beordret meg på jobb.. Mot min vilje..

 

Får jeg virkelig bare utbetalt vanlig lønn for dette? Jobber deltid..

 

Ja, dessverre får du det. Men siden det er en søndag har du muligens krav på en søndag fri, siden du ikke kan jobbe flere søndager på rad

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

husk: vektige sosiale eller helsemessige grunner har forrang på pålagt arbeid (f.eks barnepass, sykdom etc). Hvis det stadig blir ett problem med pålagt arbeid, kan en god regel være å alltid ha en flaske rødvin ved siden av tlf som man kan ta seg en munn av hvis arb.giver ringer for å pålegge arbeid ;) men fra spøk til alvor. Hos min arbeidsgiver hadde jeg forlangt (og fått) 100% forskyvning for dette selv om jeg går i en deltidsstilling... og hvis ikke hadde jeg sluttet å ta tlf når de ringte. Ingen kan pålegge deg arbeid uten kompensasjon hvis ikke du hører fra dem. Det er selvsagt en tvilsom måte å gjøre det på, men enkelte plasser jeg har hørt om gjøres dette så ofte, at hvis man vil sikre frihelgen sin er det desverre eneste veien å gå. lykke til!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest mr.man

ingenting å si på arbeidsmoralen... problemet er (ofte) at man baserer seg på beordring av deltidsansatte i stedenfor å ha en bemanning som tåler sykefravær. og hvis dette gjentar seg over tid så kan man plutselig ikke planlegge noe i frykt for å bli beordret. Men jeg regner med at du med så god arbeidsmoral stiller opp på jobb både lørdag og søndag med ett smil uten å få kompensasjon for det ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Jeg synes det er vanskelig å forholde meg til utsagnet over.. Om arbeidsgiver spekulerer i beordring, er det en fagforeningssak og ikke en vurdering av den enkelte arbeidstager. Om man jobber i helsevesenet omfattes man av helsepersonelloven og har plikt til å stille. Om man beordres er det for å ta vare på liv og helse. Tariffavtalene skal ta seg av lønnspørsmålene slik at dette ikke blir en forhandling lørdag kveld. Jeg vil anbefale deg å ta dete opp med fagforeningen eller finne deg en annen jobb der ingen er avhengig av deg.

Link to comment
Share on other sites

Etter NSFs syn kan man ikke frivillig tilby seg eller bli beordret til overtidsarbeid hvis man har redusert arbeidstid etter aml § 10-2 (4).

Hvis det stadig forventes at man skal stille opp på kort varsel, og det er et gjentagende mønster at det blir kalt inn på ledige vakter på kort varsel, er dette et arbeidsmiljøproblem som må tas opp lokalt. Kanskje grunnbemanningen er for lav til oppgavene som skal utføres for å opprettholde normal drift.

https://www.sykeplei...lagt-arbeidstid

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Vi opplever et utstrakt besvist bruk av deltidsansatte med arbeid hver 3. helg. Ellers brukes disse til å fylle opp huller i turnusen og til sykefravær. Disse beordres taktisk for å unngå overtidkostnader. At du har bunnet deg opp til andre ting den helga spiller ingen rolle. Arbeidgiver har ikke gitt tilbud til andre der det vil kunne komme til å bli. For meg blir dette et rått og kynisk missbruk av tanken bak beordring. Vanlig lønn og en ekstra feriedag kunne ha hvert en grei kompensasjon for alle fast ansatte ved beordring. Hvor er fagforeninga ?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy