Jump to content
Sykepleiediskusjon

Sykepleiediagnoser - igjen...


Nuttery

Recommended Posts

Hei, 

Ved hver oppgave vi får utdelt møter jeg på det samme hinderet - sykepleiediagnoser. Jeg forstår konseptet, men syntes det er vanskelig å få ned korrekt på papiret. Føringer fra min skole er veldig spesifikke på at en sykepleiediagnose skal være noe som er et problem for pasienten. Noe som i teorien er helt greit.

Jeg sitter nå å skriver hjemmeeksamen, hvor jeg skal beskrive to aktuelle sykepleiediagnoser det første operative døgnet på sengepost. Utfordringen kommer av at det står egentlig svært lite om hvordan pasienten har det. Med andre ord føler jeg det bare bli spekulasjon alt sammen. Og det skal man jo ikke.. Pasienten "kan oppleve" obstipasjon relatert til gjenomgått anestesi, som kan føre til økt sykdomsforløp. Pasienten "kan oppleve" redusert matlyst pga mulig kvalme fra anestesi som på sikt kan føre til lenger restitusjon. Det kan hende pasienten opplever anemisymptomer hvis pasienten hadde betydelig blodtap under operasjonen, som kan hindre ideell sårtilheling..

Noen som er flinke på dette her?

Link to comment
Share on other sites

Sier de noe om hva slags operasjon? Man kan vel si nesten uten unntak at det første døgnet vil pasienten ha noe smerte. Så smerte kan være et problem. Obstipasjon er sjeldent et problem første døgn, heller ikke forsinket sårtilheling pga anemi. Disse problemene kommer senere. Men pasienten kan være kvalm, men ikke nødvendigvis. Kan også ha problemer med vannlating.

Link to comment
Share on other sites

Altså, det var bare helt tilfeldig at jeg dro frem dette :P vet det ikke nødvendigvis er knyttet til 1 dag. Poenget var vel mer at det er veldig "kan bli et problem" og ikke at noe faktisk e det.

Pasienten har artrose og  fått operert inn en totalprotese i høyre hofte. Inngrepet er utført i spinalanestesi, og spinalkateteret seponeres samme dag.

1.post op dag skal sårdrenet og urinkateteret seponeres. Pasienten sier hun har smerter i låret, og det er hevelse i høyre lår.

Jeg tenker smerte og mobilisering/funksjon.

I oppgaveteksten står det at sentrale mål for sykepleien er å fremme helse og forebygge postoperative komplikasjoner, så de vil jo antageligvis ha noe knyttet til dette. Bare litt usikker på hvordan jeg skal få til det :) Forbyggende sykepleierdiagnose?

Link to comment
Share on other sites

Når jeg hører sykepleierdiagnoser tenker jeg umiddelbart på god gammeldags pleieplan.

1. Kommunikasjon/sanser: Pasienten gir god blikkontakt. Responderer verbalt. Ingen tegn til dysartri eller afasi.

2. Kunnskaper/psykisk: Pasienten fremstår klar og orientert ved samtale. Er orientert for tid og sted. Ingen tegn til post-operativ delir.

3: Hud: Tydelig blodrose i bandasjen. Ingen barrierebrudd. Forsterker bandasjen første operasjonsdøgn for å forebygge postoperativ infeksjon. Bør ikke byttes med mindre det er barrierebrudd. Observeres videre. Perifer puls kontrollert x 4 gjennom vakten. Ingen tegn til iskemi perifert. 

4. Ernæring: Post-operativ kvalme. Fått Afipran 10mg med effekt etter kurve. 

5.. Eliminasjon: Post-operativ fjerning av kateter da det ikke er indikasjon lenger for at pasienten skal ha det. Forebygge urinveisinfeksjon. Pasienten har vansker med obstipasjon som følge av smertelindring og anestesi. Forsøkt oljeklyx, kan forsøke Laxoberal dråper etter kurve.

6. Aktivitet/funksjon: Pasienten er sengeliggende. Har behov for støtte ved mobilisering. Risiko for ortostatisme etter kirurgisk inngrep. Forsiktig mobilisering med støtte av én. Bør bruke preikestol for å forebygge fall.

6. Smerter/søvn/velvære: Pasienten angir post-operative smerter på VAS 6-7. Kuppert med morfin 2,5mg i.v. I tillegg fått Oxycontin depottablett 5mg mot smerter. Kan få Oxynorm ved behov. Pasienten angir å sove dårlig, visittlege har satt pasienten på Zopiklone 10mg vesper. 

osv.osv.osv.

Du finner problemstillinger pasienten har, og foreslår løsninger på disse problemene. Det finnes mange måter å skrive sykepleiediagnoser på, enkelte modeller kommer med forslag ut fra diagnosen du setter. F.ek.s. legemiddelindusert obstipasjon => oljeklyx, laxoberaldråper, movicol, overgang til targiniq.

 

Kan hende jeg har misforstått hva sykepleiediagnoser er, men det er slik jeg har forstått det.

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg har forstått skal en sykepleiediagnose være tre-delt og formuleres "problem - årsak - komplikasjon". "Pasienten opplever (Symptom) på grunn av (lidelse/hendelse) som kan føre til (komplikasjon)"

Kommunikasjon: "Pasienten har afasi knyttet til sitt hjerneslag, som kan føre til depresjon.
Eliminasjon: "Pasienten har urinretensjon på grunn av lammelser i blæra pga anestesimidler, som kan føre til urinveisinfeksjon.
Aktivitet/funksjon: Pasienten er immobilisert pga sin hofteoperasjon, som kan føre til DVT.
 

Osv.

Sykepleiediagnose er når man identifiserer hva pasientens problem er, hva det kommer av og hva det kan føre til. Deretter lager man tiltak til det.

 

Min utfordring med denne oppgaven er at pasienten har ikke noe reelt problem. Det står ingenting om hvordan pasienten har det, og hva hun faktisk har som problem. Det er bare mange ting som KAN bli et problem, hvis de oppstår...

Link to comment
Share on other sites

Vi lærte å formulerer sykepleiediagnoser ut fra RÅK - reaksjon, årsak, konsekvens.
Eksempel på en sykepleiediagnose kan være: 

"Lammelser/immobilitet som følge av hjerneslag gir økt risiko for trykksår."

Lammelser er reaksjonen
Hjerneslaget er årsaken

Trykksår er konsekvensen

Vi lærte at en sykepeiediagnose er på max en setning der alle de tre blir beskrevet. Så lager man mål og tiltak ut fra den diagnosen. 

Må du skrive "hvis" og "kan hende" osv i oppgaven din? Kan du ikke bare ta utgangspunkt i at hvis pasienten opplever de tingene du nevner, så sette opp mål og tiltak ut fra en slik diagnose?
F.eks: Anestesti etter operasjon gir økt risiko for kvalme.

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Nuttery said:

Min utfordring med denne oppgaven er at pasienten har ikke noe reelt problem. Det står ingenting om hvordan pasienten har det, og hva hun faktisk har som problem. Det er bare mange ting som KAN bli et problem, hvis de oppstår..

Hun har vel to reelle problemer, smerter og at hun er immobil.

Link to comment
Share on other sites

Vi må også velge sykepleiediagnoser på en slik måte at vi får vist mest mulig breddekunskap. Sykepleiediagnosene skal redegjøres for og skrives tiltak til i neste oppgave. Velger jeg to ting det ikke er så mye å skrive på eller går i hverandre limiterer jeg meg selv på hvor mye kunnskap jeg får vist sensor.

 

Link to comment
Share on other sites

Pasienten har smerter etter sin operasjon som kan føre til manglende motivasjon for mobilisering (?)
Pasienten har smerter etter sin operasjon som kan føre til lite mobilisering.

Pasienten er inmobil knyttet til sin operasjon, som kan føre til sirkulatoriske problemer (dvt, trykksår...) (det blir vel for uspesifikt).

Huff.

Link to comment
Share on other sites

Enig disse problemene går i hverandre.

Hva med å ta tak i det at hun har kateter? Kan man skrive noe slikt?
Pasienten har kateter pga vannlatingsproblemer som følge av operasjonen som kan før til UVI

Og så kan du ta smerter, da ville jeg tatt dette forslaget ditt: 

45 minutes ago, Nuttery said:

Pasienten har smerter etter sin operasjon som kan føre til lite mobilisering.

 

Synes det forslaget er bedre enn det med manglende motivasjon for mobilisering. Hun kan være motivert men klarer ikke. Synes motivasjon kan være litt negativt ladet.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy