Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hjelpe meg!


petronella

Recommended Posts

Er veileder for en student i fordypningspraksis som jeg ser har store problemer:

Slurver, har slett egenhygiene med fettete hår og sterk svettelukt, slikker seg på fingrene når han blar i felleskatalogen, klarer ikke å få et bekken bort fra pasienten uten å tømme urin i senga, bruker håndkle som har vært brukt nedentil, til ryggvasken etterpå, gidder ikke ta klokka som ringer når vi andre er opptatt på andre rom, osv osv.

 

Hva synes dere studenter? Er dette nok til å stryke ham? Tenk at studenter får lov å komme så langt uten at noen har tatt tak i det.....

Link to comment
Share on other sites

Nå er ikke jeg student, men svarer likevel... :)

 

I hvilket år har man fordypningspraksis? (er det noe annet ann vanlig praksis forresten?)

 

Jeg blir litt sjokkert over at du tenker på å stryke ham bl.a pga utseende/lukt! Vi stryker ikke en med ring i øyenbrynet - men ber om at den må fjernes. Er det noen som lukter veldig sterk parfyme kan vi forklare at det kan være ubehagelig for andre... på samme måte burde vel kanskje studenten din bli informert (selv om det er ubehagelig). Han kan jo ha et problem med kroppslukt som er vanskelig å gjøre noe med? Litt trist å stryke da..

 

Å slikke på fingrene når man blar i felleskatalogen er i verste fall ekkelt, ikke en strykgrunn.

 

Et bekken er ikke alltid like lett å fjerne, tror du ikke han vil mestre det etter hvert? Har du lært ham noen knep?

 

Det med å ta andres klokker er vel litt tveegget.. ja, kanskje han er lat, tar de andre studentene klokker? Vet han det er greit studentene kan gjøre det? Går han ikke sammen med deg, da?

 

Å bruke håndkleet nedenfra til rygg er jo feil. Er han blitt opplyst om dette?

 

Det er jammen ikke bare, bare å ha studenter, men vi må jo også hjelpe dem på veien og veilede dem når "alt" blir galt :)

Link to comment
Share on other sites

Må si meg litt enig med Infeksøs, jeg da!

Egenhygiene kan da ikke være stryk- grunnlag om han ikke har fått flere advarsler.

Litt ekstra opplæring i pleie burde ordne opp i slike ubetenksomme glipper.

Selv turte jeg ikke ta klokkene til å begynne med. Trodde faktisk pasientene bare ringte på om det var liv om å gjøre, jeg, og DET kunne ikke jeg hjelpe dem med. Fant jo ut etter hvert at som regel skulle de bare ha litt vann eller et nytt blad å lese i.......

 

Ellers har jeg vært borte i kontakt- sykepleiere som heller ha sykemeldt seg enn å stryke noen for annen gang (ikke samme kontaktsykepleier, da).

Eller en av mine kontakt- sykepleiere som byttet vakter uten å si i fra, aldri hadde tid til å ta meg med på noe, aldri forklarte meg noen ting og så truet med å stryke meg fordi hun ikke hadde sett meg nok!!!

Gikk bra, da. Fikk en ny siste halvdelen, og hun bare skrøt av meg! :)

Link to comment
Share on other sites

Snakk med studenten, fortell ham hva du synes, og gi ham mulighet til å forbedre seg. Dersom dere er sammen om f.eks et stell, og du ser at han gjør noe "feil", så bør du ta det opp med studenten etterpå og se om han er bevisst det han gjør -om han glemte seg, eller rett og slett ikke vet bedre? Du kan jo også ringe til studentens veileder/lærer på skolen, hun har sikkert en del erfaring og kan hjelpe deg i vurderingen.

Link to comment
Share on other sites

Er veldig enig med infeksøs.

 

Å være student i praksis er en læringsprosess, og vi kan ikke forvente at de skal kunne alt fra første stund.

Noen bruker lengre tid enn andre på å tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter, og vi som sykepleiere har jo da ansvaret for å hjelpe dem på veien.

Vi må tørre å stå i oppgaven og ta ansvaret som følger med å være veileder, selv om det medfører at man må si fra om litt ubehagelige ting.

 

Og ja, jammen kan det virkelig være vanskelig å fjerne et bekken uten å søle! Selv etter flere års praksis, så hender det at jeg plundrer litt, når bekkenet har sugd seg fast og ikke vil slippe taket :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg er student og dette ville jeg du skulle gjort mot meg:

 

Naar det gjelder studentens egen hygiene saa er det noe du kan snakke med laereren fra skolen om. For det finnes noe som heter 'aa vaere skikket', til aa jobbe saa tett paa andre mennesker (og paa det grunnlaget kan skolen faktisk be folk om aa slutte paa studiet). Og jeg tenker at det kanskje er litt ubehagelig aa faa denne studenten du snakker om altfor naerme meg. Sammen laereren saa finner dere helt sikkert en maate aa ta dette opp med studenten paa, slik at vedkommende kan gjoere noe med det. Kanskje han rett og slett ikke er klar over hvordan han fremstaar? Vanskelig situasjon..

 

Naar det gjelder de andre tingene, saa maa han jo laere hvordan det fungerer! Og det er vel din oppgave. Etter neste stell, sett dere ned aa gaa igjennom hva dere akkurat har gjort. Det liker jeg og gjoere med mine kontakter innimellom, det er bra aa reflektrere over hva man har gjort og hvorfor. Og da er det jo bare aa fortelle han hvordan det egentlig skal gjoeres. Hoeres forsaavidt ut som om han har gaatt glipp av noe veldig vesentlig, haha.

 

Det med klokker er det ogsaa bare aa si ifra om. "Jeg forventer at du tar klokker naar andre er opptatt".

 

Og hvis han ikke hoerer paa deg, og proever aa bli bedre, saa vet ikke jeg..

Jeg hadde hvertfall satt pris paa om du paa en hyggelig maate pratet til meg og fortalte meg hvordan du synes min sykepleie er.

 

Lykke til! :)

Link to comment
Share on other sites

Dette er en fryktelig vanskelig problemstilling. Har du strøket noen studenter før? Jeg har heldigvis sluppet det, men flere studenter har strøket ved den avdelingen jeg jobbet, så jeg har sett den vanskelige prosessen fra sidelinjen. Jeg har også hatt svært svake studenter som har vært på grensen til stryk.

Først og fremst så kan man vel ikke stryke noen uten at de først får en advarsel. Du kan vel heller ikke stryke noen, det er vel skolen som til slutt tar den avgjørelsen. Rett meg om jeg tar feil, men jeg er temmelig sikker på at det er slik.

Men... du har selvfølgelig mye du skulle ha sagt om en student virker uegnet og skolen vil nok lytte mye til din vurdering.

Når vi har hatt stryk kandidater hos oss har praksislærer fulgt opp ekstra, vært mer med i stell osv.

Jeg ville i første omgang gjort som de har foreslått ovenfor her. Tatt meg eksrtra av denne studenten, gitt han ekstra veiledning og fortalt hva man forventet av han.

 

Du forventer mer av en fordypningstudent enn det han kan, så det er tydligvis noe som har sviktet underveis. Det er så lett å bare skyve problemene over til neste praksisplass istedenfor å ta tak i det som er vanskelig. Så her har vi noe å lære av din problemstilling.

 

Det å stryke en student er ingen lett avgjørelse, det er mye enklere å la være. Vi har en plikt som sykepleiere å reagere, slik at vi ikke uteksaminerer personer som faktisk ikke er egnet til yrket. Du synes at det er noe som skurrer og du reagerer, det er bra!

 

Men det kan enkelte ganger være vanskelig å vite om det er noe galt med kjemien dere imellom, eller om han faktisk er uegnet.

Mitt tips vil også være å be en annen sykepleier ved avdelingen følge han opp i et par uker og se hva denne sykepleieren tenker.

Jeg ville også så fort som mulig ta kontakt med praksislæreren hans slik at dere kan vurdere situasjonen sammen.

 

Jeg ønsker dere lykke til begge to, og håper dere finner ut av det på en god måte.

 

Fordypningspraksis er vel siste praksisperiode?

Ekstra vanskelig å ha svake studenter i denne perioden, for nå skal de uteksamineres.

Eller hei, det er vel ingen som blir uteksaminert nå til jul

Ja hva er fordypningspraksis? Jeg satt her og trodde han straks var ferdig sykepleier....

Link to comment
Share on other sites

Joda, han skal være ferdig til jul, så det er jo bare noen uker til. Da forventer jeg faktisk at studenten er i stand til å overholde hygieniske prinsipper i et stell, og spesielt når studenten tidligere har jobbet som hjelpepleier......

Jeg har forøvrig overtatt ansvaret sammen med en annen veileder, da hun syntes det ble for vanskelig å stå alene om avgjørelsen. Studenten er teoretisk nokså sterk, virker som han har lest en del teori, men virker uengasjert og ønsker å "lure" seg bort fra å gjøre noe ved sykesengen, kjekkest å sitte på vaktrommet....

Det er enda mere, men det blir gjenkjennelig hvis jeg blir for detaljert.

 

Men stemmer det at man kan stryke noen hvis man ikke er skikket til å jobbe så tett på andre mennesker? Da har jeg jo grunnlag for å gjøre det, eller?

 

Tar kontakt med læreren i morgen, for dette er vanskelig. Har tidligere strøket studenter, ja, men det har vært "enklere" situasjoner. Har også sluppet gjennom noen som sto svakt, en av dem traff jeg etter at hun var ferdig utdannet, da hadde hun sluttet som sykepleier etter 3 mnd, da hun selv fant ut at hun var uegnet i yrket. Tenker stadig at om jeg selv hadde vært pasient, hadde jeg våget å ha tillit til disse som snart skal bli sykepleiere?

Link to comment
Share on other sites

Da jeg begynte paa min skole fikk vi beskjed om at det gikk ann aa bli "kastet ut" fra studiet paa grunnlag av hvorvidt man er skikket eller ikke til aa bli sykepleier. Ikke at det skulle vaere lett aa bli kastet ut av den grunnen altsaa. Det var helt nytt da, og jeg husker ikke hva de kalte det. "skikkethets-grunnlag" eller noe? Vet jammen meg ikke.. Men hoer med laereren fra skolen, saa finner dere ut av det!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Studenten din må jo helt klart få mulighet til å forbedre seg, og du er jo til for å veilede han. Så jeg synes derfor du bør ta en prat med han om hva han tenker om situasjonen, og legge fram det du synes, og spørre hva han tenker om det.

Jeg er student selv, og har tatt ut noe fra u.v.planen som vi har..

 

Skikkethetsvurdering

 

I vurderingen av studenten inngår også en løpende skikkethetsvurdering som skolen er pålagt gjennom Lov om universitet og høgskole § 4.10 og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060630-0859.html ):

§ 4. Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene

 

Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 6 til 24 er:

 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, klienter eller brukere.

 

:P studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

 

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

 

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

 

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

 

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

 

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av pasienter, klienter eller brukere.

 

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med

veiledning.

 

LYkke til ;)

Link to comment
Share on other sites

Og ja, jammen kan det virkelig være vanskelig å fjerne et bekken uten å søle! Selv etter flere års praksis, så hender det at jeg plundrer litt, når bekkenet har sugd seg fast og ikke vil slippe taket ;)

 

Der jeg jobber har vi sånne små hvite pulverposer som man putter oppi bekkenet, den gjør slik at urinen blir til gele. Veldig praktisk, slik at man slipper søl;)

Link to comment
Share on other sites

Takk for oversikten, Puselita!

Har nå hatt evalueringssamtale med student og lærer fra skolen, og jeg ble forbauset over den svake teoretiske kunnskapen studenten har. Det ble mye "risiko for ikke å bestå" i evalueringen så langt, dessverre. Har satt opp spesifikke punkter som han må gjennom i løpet av praksisen for å få godkjent. Lettere når vi kan "hake ut" på disse punktene undervegs, så får vi se hvordan det går....

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy