Jump to content
Sykepleiediskusjon

Videreutdanninger


NurseB

Recommended Posts

Jeg tenkte det kunne være greit å ha en oversiktstråd med informasjon om hvor man kan ta de ulike videreutdanningene (bl.a. fordi jeg selv sliter med å finne ut hvor (eller i det hele tatt om) man kan ta viderereutdanning innen nevrologi).. Så jeg setter i gang, og så må dere bare komme med det dere har :)

 

 

Akuttsykepleie

- Bjørknes Høyskole

- Høgskolen i Finnmark

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Sør-Trøndelag

- Høgskolen i Østfold

- Høgskolen i Ålesund

 

 

Anestesisykepleier

- Høgskolen i Bergen

- Høgskolen i Oslo

- Høgskolen i Bodø

- Høgskolen i Gjøvik (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Høgskolen i Hedmark (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Vestfold

- Høgskolen Stord/Haugesund (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Høgskolen i Ålesund (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Universitetet i Agder

 

 

Diabetessykepleier

- Høgskolen i Bodø

 

 

Gastrosykepleier

- Høgskolen i Bergen

 

 

Geriatrisk sykepleier

- Høgskolen i Finnmark

- Høgskolen i Gjøvik

- Høgskolen i Harstad

- Høgskolen i Molde

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Sør-Trøndelag

- Høgskolen i Telemark

- Høgskolen i Vestfold

- Høgskolen i Sogn- og Fjordane

- Høgskolen Betanien, Bergen

 

 

Helsesøster

- Høgskolen i Akershus

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Telemark

- Høgskolen i Ålesund

 

 

Sykepleie til hjerneslagrammede

- Høgskolen i Sogn og Fjordane, avd. Førde

 

 

Intensivsykepleier

- Høgskolen i Bergen

- Høgskolen i Oslo

- Høgskolen i Bodø

- Høgskolen i Gjøvik (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Høgskolen i Hedmark (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Sør-Trøndelag

- Høgskolen i Vestfold

- Høgskolen Stord/Haugesund

- Høgskolen i Østfold (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Høgskolen i Ålesund (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Universitetet i Agder

 

 

Jordmor

- Høgskolen i Bergen

- Høgskolen i Akershus

- Høgskolen i Sør-Trøndelag

- Høgskolen i Vestfold

 

 

Kardiologisk sykepleie

- Høgskolen i Akershus

- Høgskolen i Bergen

 

 

Kreftsykepleier

- Høgskolen i Oslo

- Høgskolen i Hedmark

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Sør-Trøndelag

- Høgskolen i Vestfold

- Høgskolen i Ålesund

- Høgskolen Betanien, Bergen

 

 

Nevrologisk/nevrokirurgisk sykepleie

- Høgskolen i Bergen

 

 

Operasjonssykepleier

- Høgskolen i Bergen

- Høgskolen i Oslo

- Høgskolen i Akershus

- Høgskolen i Bodø

- Høgskolen i Gjøvik (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Høgskolen i Hedmark (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Sør-Trøndelag

- Høgskolen i Vestfold

- Høgskolen Stord/Haugesund (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Høgskolen i Ålesund (Kombinert anestesi, intensiv, operasjon)

- Universitetet i Agder

 

 

Ortopedisk sykepleier

- Bjørknes Høyskole

- Lovisenberg Diakonale høgskole

 

 

Pediatrisk sykepleier

- Høgskolen i Oslo

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Sør-Trøndelag

- Universitetet i Agder

- Høgskolen i Tromsø

- Høgskolen i Bodø

- Høgskolen i Bergen

 

Psykiatrisk sykepleier

- Høgskolen i Akershus

- Høgskolen i Bergen

- Høgskolen i Bodø

- Høgskolen i Oslo

- Høgskolen i Finnmark

- Høgskolen i Harstad

- Høgskolen i Hedmark

- Høgskolen i Molde

- Høgskolen i Narvik

- Universitetet i Stavanger

- Høgskolen i Sør-Trøndelag

- Høgskolen i Telemark

- Høgskolen i Vestfold

- Høgskolen Stord/Haugesund

- Høgskolen i Østfold

- Universitetet i Agder

 

 

I tillegg finnes det videreutdanninger innen bl.a. ledelse, veiledning, palliativ omsorg, klinisk sykepleie, smerte, kunnskapsbasert praksis, ernæring, miljøterapi, urologi osv, men dette finner man mer informasjon om hvis man søker i Google eller via nettsidene til høgskolene. Norsk sykepleierforbund har også en oversikt over de ulike faggruppene som er representert (i venstre kolonne på forsiden står det "Faggrupper" i en nedtrekksmeny).

 

 

PS: Noen skoler tilbyr anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie som én videreutdanning i ett, hvis jeg har forstått rett

PPS: Videreutdanning for å bli psykiatrisk sykepleier kalles oftest "Videreutdanning i psykisk helsearbeid", evt. "Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser" og lignende

PPPS: Videreutdanning for å bli geriatrisk sykepleier kalles oftest "Videreutdanning i aldring og eldreomsorg", evt. "Videreutdanning i demens og eldreomsorg" og lignende

PPPPS: Ulike videreutdanninger dukker opp og taes vekk fra studietilbudene ved høgskolene med jevne mellomrom, så det er ingen garanti for at denne listen stemmer 100%

Link to comment
Share on other sites

Fin oversikt dette! :)

 

Universitetet i Agder har også noen videreutdanninger, f.eks:

- Anestesisykepleie

- Barnesykepleie

- Intensivsykepleie

- Operasjonssykepleie

- Psykisk helsearbeid

- Psykososialt arbeid med barn og unge

- Rehabilitering og habilitering

- Sexologi

 

En kan også ta diverse mindre kurs, bl.a i:

- demens og psykisk helse hos eldre, 30 sp

- Forståelse av demens, 10 sp

- Lindrende omsorg, 30 sp

- Rus og avhengighetsproblematikk, 10 sp

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
Guest Guest_Gry_*

Videreutdanning i geriatri / Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg - Betanien (Fyllingsdalen / Bergen )

 

Videreutdanning i kreftsykepleie - Betanien ( Fyllingsdalen / Bergen )

 

www.betanien.no

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy