Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bruk av veneflon i kommunehesetjenesten


Cathrine

Recommended Posts

Jeg har sett lite bruk av veneflon på sykehjem. I noen tilfeller er kanskje pasienten så dårlig at h*n allerede befinner seg på sykehus når det er behov for veneflon. En annen forklaring kan være at det på sykehjem oftere er gamle og terminale pasienter der man velger å avslutte behandling.(på bakgrunn av en vurdering om hva som er til pasientens beste).Mange av de som jobber på sykehjem har kanskje lite trening i å sette veneflon.Det går det an å gjøre noe med.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber ved et sykehjem, og det hender seg at vi trenger venflon. Det kan være alt fra dehydrering eller infeksjoner som trenger væskebehandling eller AB i.v. Selv synes jeg det skulle bare mangle at vi som sykepleiere ved sykehjemmene utførte denne jobben, men en utfordring kan være sykepleiedekningen i kommunehelsetjenesten.

 

Jeg tenker også som så at et eldre menneske har det bedre i kjente omgivelser, og burde slippe unødvendige turer til sykehuset for slik "enkel" behandling.

Link to comment
Share on other sites

Hos oss bruker vi vanligvis ikke venefloner, og et av argumentene er at vi må sette en grense for hva sags behandling vi skal gi pasientene, feks må vi kunne si nei til å ta i mot pasienter som trenger iv tilførsel, ellers ville vi hatt et vanvittig mye større press fra sykehuset om å ta imot pasienter.

 

Jeg irriterer meg GRØNN over denne regelen, og har faktisk trosset den en gang. Det var ordinert væske s.c, men jeg valgte i stedet å gi det i.v.

Etterpå sa tilsynslegen vår at det var ok å gi det i.v, så lenge personalet var "komfortable" med det... Er nok en del sykepleiere å sykehjem som ikke er fortrolige med eller vant til venefloner (det husker jeg allerede fra jeg var student i praksis)

 

Jeg har jobbet på sykehus i flere år, og la inn venefloner daglig, og føler meg faktisk mye tryggere på det enn å skulle gi væske s.c!

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det burde vært mer bruk av i.v.-behandling på sykehjem når man vet hvor traumatisk det kan være for en sykehjemspasient å bli innlagt på sykehus for slik behandling.

 

Anbefaler alle å lese denne artikkelen fra Sykepleien, april 08. Mange har sikkert lest den før, men den viser jo tydelig at det er mye å vinne på å gi i.v.-behandling i sykehjemsavdelingen fremfor å legge inn pasientene ved sykehus, og jeg tror at litt ekstra opplæring/oppfriskning er det som skal til for å endre holdninger hos sykepleiere som ikke ønsker å legge inn veneflon.

Link to comment
Share on other sites

Ser ut som om det er behov for veneflon bruk da ;)

Det er jo leit når det ender opp med at pasienten får subcutan væsketilførsel, bare fordi man vil sikre seg at sykehusene ikke presser på flere pasienter. Da er det jo noe galt et sted.

Synes det var tøft av deg Litago og trosse dette ;)

Men det er jo tydligvis en holdningsendring, det ser vi jo her og i artikkelen NurseB henviser til. Det var en artikkel til i sykepleien, jeg finner den ikke...

Men det var om et ambulerende team fra sykehuset som besøkte sykehjem, nettopp for å legge inn venefloner, hjelpe til med smertebehandling osv. Da jeg leste denne artikkelen ble jeg sittende og stusse over hva sykepleierene på sykehjemmene følte. Noen som husker denne artikkelen?

Link to comment
Share on other sites

Jeg kommer fortsatt til å jobbe for at vi skal få lov (til å evt velge selv) administrasjonsform på væskeinfusjoner!

 

Men sånn satt på spissen. Kan jeg, ved å trosse legens ordinsjon, faktisk miste autorisasjonen min?

Hvis legen ordinerer sc, og jeg velger å administrere iv?

 

Jeg blir eitrende sint over at jeg ikke skal få bruke iv-administrasjon, som i mine øyne er det sikreste og beste for pasienten. Hva er vi utdannet til da? Dette er jo som hører til yrket vårt, for pokker.

Jeg blir SÅÅÅÅ FRUSTREEERT *blåser ut*

 

Jeg mener forresten jeg leste en gang at Ringer Acetat ikke skal administreres s.c pga kaliumen som er, men hos oss er det alltid RA de gir.

Noen som vet noe om akkurat dette?

Link to comment
Share on other sites

Sorry, nå sporer jeg litt av...

Men det er jo et faktum at de faglige utfordringene på et sykehjem ikke er like store, eller hvertfall på et helt annet plan, enn på en spesialisert sengepost på sykehuset.

Og etter å ha jobba på sykehjem i et drøyt år nå, så har det mest utfordrende og spennende (for meg) vært å legge inn (den forbudte) veneflonen, og å engangskateterisere en overfull blære som ikke var tømt på to døgn!

 

Også disukuteres det hvorfor kommunehelsetjenesten er "lavstatus" i forhod til å jobbe på sykehus ;)

La oss da for pokker gjøre de oppgavene vi kan da, ikke ta dem fra oss!

Link to comment
Share on other sites

"Mitt" sykehjem er nå i den startfasen av å innføre i.v væsketilførsel, først og fremst "klare væsker", men også antibiotika. For mitt vedkommende er ikke dette skremmende i det hele tatt, jeg har jobbet mange år med å gi cytostatika og er helt trygg på kunnskapene mine. For mange av mine kollegaer derimot, er dette en stor utfordring og ganske så skremmende. Noen er helt ferske sykepleiere, andre har jobbet så mange år på sykehjem nå at slike prosedyrer og kunnskaper ligger langt bak i hodet nå. Og at så mange er utrygge og har så lite kunnskaper gjør det litt mer skummelt for meg også. Det betyr at mange med lite kunnskap kanskje skal ta over det jeg setter igang, eller evnt jeg ta over det de har satt igang. Det er jo endel observasjoner som må gjøres osv. Dessuten er sykepleiedekningen ofte dårlig, det er mye utvidet ansvar - noe som kompliserer det hele. Dessuten er jeg redd noen leger vil velge å sette igang behandling som pasienten ellers ikke ville fått, og som kanskje vil utsette pasienten for en lengre og mer pinefull dødsprosess.. MEN så er har vi et par fordeler også da, og det er rask inngangsport til f.eks smertelindring! Og kanskje flere sykepleiere vil finne det interessant å jobbe i sykehjem?( Eller kanskje flere vil slutte pga det økte ansvaret/presset det fører med seg? ) Jeg er altså svært delt i meningene mine rundt dette, men det spiller uansett ingen rolle - det kommer uansett! Mer og mer vil jeg tro, for slik jeg har forstått det skal sykehjem bli mer et "mini-sykehus" med alt det innebærer.

Link to comment
Share on other sites

Ser ut som om det er behov for veneflon bruk da ;)

Det er jo leit når det ender opp med at pasienten får subcutan væsketilførsel, bare fordi man vil sikre seg at sykehusene ikke presser på flere pasienter. Da er det jo noe galt et sted.

Synes det var tøft av deg Litago og trosse dette ;)

Men det er jo tydligvis en holdningsendring, det ser vi jo her og i artikkelen NurseB henviser til. Det var en artikkel til i sykepleien, jeg finner den ikke...

Men det var om et ambulerende team fra sykehuset som besøkte sykehjem, nettopp for å legge inn venefloner, hjelpe til med smertebehandling osv. Da jeg leste denne artikkelen ble jeg sittende og stusse over hva sykepleierene på sykehjemmene følte. Noen som husker denne artikkelen?

 

Jeg husker ikke artikkelen, men sykehjemmet jeg jobber på et nå involvert i et slikt prosjekt med ambulerende team tilgjengelig fra sykehuset. De skal ikke overta vårt ansvar eller våre oppgaver, men kan via telefon eller oppmøte gi råd, bistå og utføre enkelte oppgaver vi er usikre på. Det er så langt knapt nok blitt benyttet hos oss, og det var pr telefon og var spørsmål ang noen tabl. Den som ringte ble møtt av en sykepleier som tydeligvis syns at sykehjemssykepleiere var av lavere status, og følte seg dum når samtalen var avsluttet. Det hører med til historien at svaret man fikk viste seg å være helt feil ;) . Vi er ikke imponert over dette tiltaket så langt, og jeg selv vil nok mye heller benytte meg av legevakt e.l før jeg ringer teamet. Ideen er jo i utgangspunktet veldig god - men så langt - IKKE imponert.

Link to comment
Share on other sites

Jeg husker ikke artikkelen, men sykehjemmet jeg jobber på et nå involvert i et slikt prosjekt med ambulerende team tilgjengelig fra sykehuset. De skal ikke overta vårt ansvar eller våre oppgaver, men kan via telefon eller oppmøte gi råd, bistå og utføre enkelte oppgaver vi er usikre på. Det er så langt knapt nok blitt benyttet hos oss, og det var pr telefon og var spørsmål ang noen tabl. Den som ringte ble møtt av en sykepleier som tydeligvis syns at sykehjemssykepleiere var av lavere status, og følte seg dum når samtalen var avsluttet. Det hører med til historien at svaret man fikk viste seg å være helt feil ;) . Vi er ikke imponert over dette tiltaket så langt, og jeg selv vil nok mye heller benytte meg av legevakt e.l før jeg ringer teamet. Ideen er jo i utgangspunktet veldig god - men så langt - IKKE imponert.

Her fant jeg omsider artikkelen ;)se her

Jeg fortår godt følelsen deres, det var det jeg også tenkte. Dere er jo også sykepleiere og kjenner tross alt pasienten best ;)

Link to comment
Share on other sites

Jeg kommer fortsatt til å jobbe for at vi skal få lov (til å evt velge selv) administrasjonsform på væskeinfusjoner!

 

Men sånn satt på spissen. Kan jeg, ved å trosse legens ordinsjon, faktisk miste autorisasjonen min?

Hvis legen ordinerer sc, og jeg velger å administrere iv?

 

Jeg blir eitrende sint over at jeg ikke skal få bruke iv-administrasjon, som i mine øyne er det sikreste og beste for pasienten. Hva er vi utdannet til da? Dette er jo som hører til yrket vårt, for pokker.

Jeg blir SÅÅÅÅ FRUSTREEERT *blåser ut*

 

Jeg mener forresten jeg leste en gang at Ringer Acetat ikke skal administreres s.c pga kaliumen som er, men hos oss er det alltid RA de gir.

Noen som vet noe om akkurat dette?

 

Om du kan miste autorisasjonen din vet jeg ikke, men tviler på det. Kommer val an på hvor graverende det er. Å gi klare væsker iv kan vel ikke være så graverende ;)

 

Men for å sikre deg, kan du ikke snakke med tilsynslegen og få en stående ordre på dette? Eller det vil han/hun kanskje ikke.

Egentlig er dette etisk betenkelig at de ikke vil at du skal gi væske og medisiner intravenøst. Har du diskutert dette med kollegaene dine?

 

Om Ringer Acetat kan gis subcutant vet jeg ikke, men det står kun iv i felleskatalogen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber selv i kommunen og vi administrerer ikke iv og det er jeg på sett å vis glad for, ikke fordi jeg ikke vil administrere det, for jeg føler meg absolutt kompetent til dette. Men jeg mener at iv medisin er en sykhus oppgave da jeg mener at sykehjem i størst mulig grad er brukerenes hjem, og er redd for at der ville bli overbehandling med væske, for de fleste eldre har ikke bruk for iv væske ei heller iv ab beh. Og vi klarer oss fint uten venflonen hos oss, jeg savnet det i starten, men nå er det null problem. Kan godt se at det er flere eldre som blir innlagt for å blir væsket opp, men jeg mener man bør faktisk heller se på pasienten, hvorfor drikker de ikke nok? ønsker de ikke? tilgjengelighet av drikke osv osv. Men det er vel i bunn og grunn enklere å gi et par liter iv og utskrive pasienten igjen. Min erfaring med disse innleggelsene er at ofte så blir det en gjennomgang av medisiner, tatt flere blodprøver i det hele tatt blir brukeren sett på av flere leger, og nye øyne ser ofte andre ting. Det kan være forskjell på sykehjem og hvor dårlige brukerne er, men på vårt sykehjem klarer vi oss fint uten iv væske også på lindrende avdeling.

Link to comment
Share on other sites

Hei :lol: får henge meg på dette forumet da.

 

Jeg vil bare si at det er ganske bra de har gått bort fra dette med venefloner på sykehjem, en ting er at det kanskje er greit for sykepleierne å få gjort enkelte prosedyrer, men for pasienten sin del er det vel greit at det ikke blir brukt. De får jo væskebehandling hvis det er veldig nødvendig i butterfly, ellers er jo veneport veldig vanlig nå til næring og AB. I hjemmetjeneste bruker vi ikke butterfly, men det har hendt vi har satt veneflon noen få ganger, men veneport er det mange som har nå.

Link to comment
Share on other sites

Hei :lol: får henge meg på dette forumet da.

 

Jeg vil bare si at det er ganske bra de har gått bort fra dette med venefloner på sykehjem, en ting er at det kanskje er greit for sykepleierne å få gjort enkelte prosedyrer, men for pasienten sin del er det vel greit at det ikke blir brukt. De får jo væskebehandling hvis det er veldig nødvendig i butterfly, ellers er jo veneport veldig vanlig nå til næring og AB. I hjemmetjeneste bruker vi ikke butterfly, men det har hendt vi har satt veneflon noen få ganger, men veneport er det mange som har nå.

 

 

Flott du henger deg på dette forumet ! Alltid spennende å høre ulike meninger ;)

Jeg lurer på hvorfor du synes det er best for pasienten at man ikke bruker veneflon.

Jeg har ingen erfaring med veneport, men det høres jo flott ut at det er blitt utbredt i hjemmesykepleien. Vil jo tro at dette er et godt alternativ når pasienten trenger langvarig parenteral ernæring ;)

Synes du veneporten fungere bra?

Men jeg vil tro at veneport sjeldent er aktuelt på sykehjem og da synes jeg det høres bedre ut å gi væske iv i stedenfor sc ;)

Link to comment
Share on other sites

Grunnen til at jeg synes det er best er fordi så utrolig mange av de eldre som ligger på sykehjem og er dårlige, har veldig dårlige årer, så ofte må en forsøke mange ganger for å legge inn og av erfaring så holder de veldig sjeldent mer enn en dag så det blir litt "styr". Selve veneflonen funker jo ellers veldig bra :lol:

Veneport er veldig kjekt å ha i hjemmesykepleien, de ligger jo i flere mnd'er, eneste er at en må skifte nål i den en gang i uken. Og det er kun ett par ganger vi har opplevd at den går tett. Det er nok sjeldent det blir brukt på sykehjem ja, jeg tenkte på den ene avdelingen som hører til omsorgsenteret vårt, der blir det brukt, men det en hospiceavdeling.

Jeg er ikke så glad i den butterflyen jeg, men det er sånn det er iallefall, skal de ha væske får de inn i butterfly. ( For å ha sagt det så får alt for mange væske , men det er en helt annen diskusjon ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Vi bruker absolutt venefloner og i.v. behandling på sykehjemmet. Kommunen her har et Intravenøsprojekt, hvor mer behandling skal ut i kommunehelsetjenesten. Tidligere ga vi kun væskebehandling, men nå gir vi også antibiotika intravenøst.

Hensikten var vel at eldre på sykehjem skal slippe sykehusinnleggelse + at sykehusene får frigjort sengeplass til andre.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
  • 2 weeks later...
Vi bruker ikke veneflon hos oss, av den enkle grunn at vi ikke har kontinuerlig sykepleiedekning. Det jobbes med saken, og målet er å få nok sykepleiere til at vi kan begynne å bruke venefloner!

 

Først vil jeg bare ønske deg velkommen hit til forumet ;)

Så leit dere ikke har nok sykepleiere. Hvor jobber du, på sykehjem?

Link to comment
Share on other sites

Først vil jeg bare ønske deg velkommen hit til forumet :D

Så leit dere ikke har nok sykepleiere. Hvor jobber du, på sykehjem?

 

 

Takk takk ;)

 

Jeg jobber på sykehjem ja... Et lite sykehjem som ligger helt i utkanten av kommunen.

Sliter en del med rekruttering her, eller egentlig i hele kommunen. Litt ille at det er

slik, men jeg kan jo skjønne de som heller vil jobbe på sykehus og :D Det skulle

vært mer attraktivt å jobbe i kommunen!!!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy