Jump to content
Sykepleiediskusjon

Er vi ikke gode nok?


Strandmk

Recommended Posts

Det pågår for tiden en debatt om hvorvidt sykepleiere har livets rett innen ambulansetjenesten eller ikke. Diskusjonen har virkelig blusset opp det siste året, og jeg kjenner jeg blir provosert over at vår egen fagforening ikke setter større fokus på denne saken.

En ambulansearbeider i dag har to muligheter for å nå sitt mål:

1: VG1 helse- og sosialfag, VG2 Ambulansefag + 2år som lærling

2: Opparbeide seg arbeidserfaring på ambulanse (5år med mulighet for fratrekk for relevant utdanning) for så å gå opp til tverrfaglig eksamen og fagprøve som praksiskandidat

 

Jeg faller inn under kategori 2. Jeg fullførte sykepleierutdanningen i 2009 og har både jobbet på ambulanse under studiene og i full stilling etterpå.Jeg har i tillegg tatt utrykningslappen, redningsteknisk kurs, interne sertifiseringer og internasjonalt anerkjente kurs i avansert pasientbehandling. Allikevel er jeg en av de som fremstilles som personer med manglende kompetanse siden jeg ikke har avlagt fagprøve. Er dette riktig?

Jeg har all respekt for fagprøvesystemet, men innenfor denne yrkeskategorien mener jeg det er feil. I løpet av de siste ti årene har ambulanseyrket opplevd en enorm endring. Vi utfører i dag behandling utenfor sykehus som tidligere kun var forbeholdt leger. Vi møter pasienter i tidskritiske situasjoner, ofte uten lege til stede (Ja, i distriktene er det til tider langt mellom leger og annet helsepersonell). Transporter kan vare i både to og tre timer, noe jeg mener stiller større krav til kompetanse hos de som bemanner ambulansen.

Til dere som tenker at helikopter er løsningen ved lange transporter: Ja, det er en kjemperessurs! ..så lenge det er flyvær! I løpet av en vinter har så mye som 80% av alle forespørsler om helikopter til indre Helgeland blitt avvist pga for dårlig flyvær. Da har ambulansen to timers kjøretid til sykehus med pasienten. I tillegg kommer tiden som går med til stabilisering og behandling før transporten kan starte.

 

Jeg håper at den debatten som nå er i gang, kan føre til at utdanningsløpet til ambulansearbeidere bli endret til det jeg mener er mest riktig: Bachelor Paramedic. Dette kan f.eks. løses ved at man i løpet av de første 3semestrene studerer sammen med sykepleiestudenter. Da kan man ha fag som er felles for alle: Anatomi/ fysiologi, sykdomslære, medikamentlære, kommunikasjon, etikk, praksis i eldreomsorg og enkelte sykehusavdelinger. Etter 3 semestre må man ta et valg: Sykepleier eller Paramedic. Så har man de siste 3semestrene separat med fokus på de særegne fagene og praksisene som kreves for yrket.

 

I mitt hode oppnår man flere fordeler med en slik utdanningsløsning: Man får studenter med litt mer livserfaring (i dag må ungdommer bestemme seg når de er 15år for om de vil jobbe på ambulansen, men sykepleierstudentene er 19 eller eldre når de starter studiet!), man får en større faglig tyngde, mer inngående pensum, høyere anseelse av både Paramedicutdannig og sykepleiere (studenter kan godt lære av hverandre på tvers av studieretningene) og høyere lønn for å nevne noe.

 

Er det bare jeg som er helt på villspor, eller er dette veien våre utdanningsmyndigheter bør gå?

Link to comment
Share on other sites

Jeg studerer nå sykepleie.

 

Har prehospital erfaring og håper på å få jobbet litt innen ambulansetjenesten.

 

MEN. Jeg forstår hvorfor de som er utdannet innen ambulanse reagerer. Sykepleiere har veldig liten prehospital og akuttrening. Det burde vært et høyere fokus på dette i vårt studie.

 

Men med rett tilleggskursing og redningsteknisk mener jeg vi stiller likt. Å ha sykepleien i bunn er bra, men det mangler som sagt noe akuttmedisinsk

Link to comment
Share on other sites

Enig med deg der, men mye av det vi lærer i løpet av studietida kan du velge å vinkle inn under "akuttmedisin". Ulempen er at vi trener for lite på skolen, men heller skal lære ting i løpet av praksisperiodene (der praksisplassene mange ganger forventer at vi kan det samme før vi kommer dit). Vi har det samme teoretiske pensumet når det gjelder den medisinske delen, bare at sykepleiere går enda dypere inn i stoffet. Kunne gjerne tenkt meg mer akuttmedisin i studiet jeg og.. Det fins grenser for hvor mange timer i strekk man skal reflektere over et tema man ikke eier interesse for.. Kunne heller fått brukt mer av studietida på å fordype seg i stoff man interesserer seg i.. Tror eksamensresultatene hadde blitt bedre og :)

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Nå har det vel blitt som trådstarter ville i grunn. Ifjor høst startet det første kullet på bachelorgrad i paramedic. Om dette gjør det noe enklere for sykepleiere å jobbe i ambulansen er vel dog tvilsomt. Forøvrig positivt at det blir en like omfattende utdanning som sykepleie, da det stilles større krav til ambulansearbeidere enn bare transport. :)

Link to comment
Share on other sites

Hvis jeg ikke tar helt feil (correct me if i'm wrong) var det for få helsearbeidere, og da spesielt i ambulansene som gjorde at det ble opprettet utdanning for ambulansearbeidere. I våre naboland mener jeg de stort sett har sykepleiere i ambulansene, noe trenden også er her i Norge til en viss grad.

 

I utgangspunktet gjør ambulansefagarbeiderne en fantastisk jobb, men noen ganger kommer deres utdanning til kort. Dette sees spesielt ved transport mellom sykehus hvor pasienten ikke er så ustabil at h*n har behov for anestesilege, men definitivt noe mer enn en ambulansefagarbeider.

 

I min by (her har jeg faktisk fakta på det rene) er de fleste stillinger i ambulansene besatt av sykepleiere. Dette fordi de har sett at dagens pasienter ofte trenger mer kompetanse pga sammensatte og kompliserte lidelser. Likevel får de ikke avlønning som sykepleiere,men som fagarbeidere (tilsvarer hjelpepleier/helsefagarbeider).

 

Etter min personlige mening trenger amulansene flere med høyere utdanning. Paramedic på bachelornivå er delvis på plass, men siden utdanningen er relativt ny finnes det ikke så mange slike ute i felt ennå. I tillegg trengs det på ambulansene sykepleiere og spesialsykepleiere med videreutdanning i intensiv og anestesi, noe som det i utgangspunktet er mangelvare på i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy