Jump to content
Sykepleiediskusjon

Praksisveileder er hjelpepleier?


Guest solrun

Recommended Posts

Guest solrun

Hei!

 

Tenkte å høre om noen her har erfaringer med å få hjelpepleier som veileder i praksis? Ifølge rammeplanen for utdanningen, og NSFs anbefalinger er ikke dette ideelt.

Link to comment
Share on other sites

Guest solrun

Dette hørtes rart ut synes jeg. Hvorfor har du ikke en sykepleier som veileder?

 

Vi fikk beskjed om at det er grunnleggende stell vi skal lære og derfor skal følge hjelpepleier. Vi har sykepleier som sekundærkontakt, men vi følger turnusen til hjelpepleieren. Det er nok sykepleierstillinger til hver av oss studentene på avdelingen, så jeg synes ikke man kan skylde på mangel på sykepleiere.

Link to comment
Share on other sites

Guest newbie

Dette hørtes rart ut synes jeg. Hvorfor har du ikke en sykepleier som veileder?

 

Jeg hadde heller ikke sykepleier som veileder i sykehjemspraksisen min, men det var fordi det ikke var noen sykepleiere som kunne ta det der.

Var kun ei sykepleier på avdelingen og hun var daglig leder og holdt på med masse kontorarbeid...

Link to comment
Share on other sites

Hei!

 

Tenkte å høre om noen her har erfaringer med å få hjelpepleier som veileder i praksis? Ifølge rammeplanen for utdanningen, og NSFs anbefalinger er ikke dette ideelt.

 

Ingen i vårt kull har hatt hjelpepleiere som veiledere, men noen hadde vernepleiere. Men dette var kun på grunn av sykepleiemangel. Jeg synes det er litt dumt at dere får hjelpepleiere som veiledere, da utdanningene er lagt opp forskjellig. Grunnleggende sykepleie og stell er også en viktig sykepleieoppgave hvor sykepleieren får mulighet til å observere pasienten. Det hadde nok vært mer nyttig om dere hadde spl som veiledere for å se hvordan en spl observerer og tenker og for å trene opp det kliniske blikket. En skal tross alt være student og reflektere og være kritisk i praksisene, ikke bare lære seg å stelle.

Link to comment
Share on other sites

Da jeg var i praksis på sykehjem, hadde jeg en hjelpepleier jeg gikk sammen med mesteparten av tida. Hadde litt tid sammen med sykepleier innimellom, men det var i stor grad hjelpepleieren som hadde ansvar for meg.

Og det var egentlig helt greit. Fokuset er grunnleggende stell og pleie, og her er jammen meg hjelpepleierne vel så flinke som sykepleierne!

Sykepleierne har så mye annet å drive med enn stell, at jeg føler jeg ville gått glipp av mye læring på det jeg skulle, dersom jeg skulle hengt på sykepleieren 100% av tida.

Link to comment
Share on other sites

I Rammeplan for sykepleierutdanning (2008) framkommer det krav til organisering av praksistudier (kap.3.5): Alle deler av praksistudiene skal være veiledet (.....) dette forutsetter at


 •  
 • Praksisstudiene skal være planlagt og målrettet
 • (...)
 • studentene får jevnlig og målrettet veiledning, oppfølging og vurdering
 • lærerstedets undervisningspersonell veileder og medvirker til å tilrettelegge gode læresituasjoner, noe som innebærer jevnlig tilstedeværelse i praksis
 • praksisstedets sykepleiere har ansvar for daglig veiledning og opplæring

En hjelpepleier eller omsorgsarbeider kan veilede og lære bort godt håndlag og gjennomføring av et godt stell. Men vedkommende er ikke utdannet og kompetent til å veilede en sykepleierstudent i observasjoner og analyse av observasjoner som gjøres i stell-situasjonen. Heller ikke ansvar for læring i forhold til å se funn i sammenheng med pasientens situasjon (f.eks diagnose, medikamentbruk) og til å vurdere når funn skal diskuteres med medisinsk ansvarlig er innenfor hjelpepleiers kompetanseområde. Det er ikke i henhold til rammeplan for utdanning at hjelpepleier eller helsefagarbeider skal ha ansvar for sykepleierstudentenes læring. Derfor mener jeg at det bør tas opp med skolen og prakisstedet.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
Guest sutrekopp

I Rammeplan for sykepleierutdanning (2008) framkommer det krav til organisering av praksistudier (kap.3.5): Alle deler av praksistudiene skal være veiledet (.....) dette forutsetter at


 •  
 • Praksisstudiene skal være planlagt og målrettet
 • (...)
 • studentene får jevnlig og målrettet veiledning, oppfølging og vurdering
 • lærerstedets undervisningspersonell veileder og medvirker til å tilrettelegge gode læresituasjoner, noe som innebærer jevnlig tilstedeværelse i praksis
 • praksisstedets sykepleiere har ansvar for daglig veiledning og opplæring

En hjelpepleier eller omsorgsarbeider kan veilede og lære bort godt håndlag og gjennomføring av et godt stell. Men vedkommende er ikke utdannet og kompetent til å veilede en sykepleierstudent i observasjoner og analyse av observasjoner som gjøres i stell-situasjonen. Heller ikke ansvar for læring i forhold til å se funn i sammenheng med pasientens situasjon (f.eks diagnose, medikamentbruk) og til å vurdere når funn skal diskuteres med medisinsk ansvarlig er innenfor hjelpepleiers kompetanseområde. Det er ikke i henhold til rammeplan for utdanning at hjelpepleier eller helsefagarbeider skal ha ansvar for sykepleierstudentenes læring. Derfor mener jeg at det bør tas opp med skolen og prakisstedet.

Link to comment
Share on other sites

Guest sutrekopp

Kjære kjære Faro

 

Jeg er selv både hjelpepleier og siste året sykepleiestudent.. Jeg har vært hjelpepleier i 10år og jeg har god kompetanse til å gjøre annet enn å drage en vaskeklut over en bak! Tror du virkelig ikke en hjelpepleier eller en omsorgsarb klarer å observere`?Hva er deres funksjon da? På hjelpepleien lærer vi å observere å iverksette tiltak, i lærte om forskjellige diagnoser og symptom. Hva en hjelpepleier kan varierer på lik linje med hva en sykepleier kan - noen er mer engasjert, lærer fortere, bedre oppfatningsevne og har bedre innsikt enn andre. Ikke fei alle under en kam. Pluss hva en hjelpepleier kan kommer også mye an på arbeidsplassen. På sykehuset er de dyktige, men der er skillet mellom hj.pl og sy.pl. stort.

 

På sykehjem eller hjemmesykepleien så deler hj.pl. medisiner - og ja vi skal også vita hva vi gir og hvorfor og hva vi skal observere etter medisininntak, vi har ansvarsvakter med evt sykepleier til bakvakt og vi kontakter lege om vi føler det er behov for det, eller sykepleier selvsagt. Å ha en hjelpepleier til veileder på sykehjemmet trenger absolutt ikke å være noen bakdel! Vi/de kan veldig mye og har offte mer tid på "gulvet" til å nettopp observere pasientene HELHETLIG!

 

Som sykepleiere skal dere/vi ikke tro vi er bedre enn andre yrkesgrupper. Og vi skal ha innsikt i vårt arbeidsfelt og vært fagområde. Men vi skal også vite andre sitt. Å UNDERVURDERE andre yrkesgrupper og sette seg selv høgst, er en fallgruve.

 

 

Jeg ble sannelig provosert av ditt usmakelige og kunnskapsløse innlegg

 

God kveld

Link to comment
Share on other sites

Kjære kjære Faro

 

Jeg er selv både hjelpepleier og siste året sykepleiestudent.. Jeg har vært hjelpepleier i 10år og jeg har god kompetanse til å gjøre annet enn å drage en vaskeklut over en bak! Tror du virkelig ikke en hjelpepleier eller en omsorgsarb klarer å observere`?Hva er deres funksjon da? På hjelpepleien lærer vi å observere å iverksette tiltak, i lærte om forskjellige diagnoser og symptom. Hva en hjelpepleier kan varierer på lik linje med hva en sykepleier kan - noen er mer engasjert, lærer fortere, bedre oppfatningsevne og har bedre innsikt enn andre. Ikke fei alle under en kam. Pluss hva en hjelpepleier kan kommer også mye an på arbeidsplassen. På sykehuset er de dyktige, men der er skillet mellom hj.pl og sy.pl. stort.

 

På sykehjem eller hjemmesykepleien så deler hj.pl. medisiner - og ja vi skal også vita hva vi gir og hvorfor og hva vi skal observere etter medisininntak, vi har ansvarsvakter med evt sykepleier til bakvakt og vi kontakter lege om vi føler det er behov for det, eller sykepleier selvsagt. Å ha en hjelpepleier til veileder på sykehjemmet trenger absolutt ikke å være noen bakdel! Vi/de kan veldig mye og har offte mer tid på "gulvet" til å nettopp observere pasientene HELHETLIG!

 

Som sykepleiere skal dere/vi ikke tro vi er bedre enn andre yrkesgrupper. Og vi skal ha innsikt i vårt arbeidsfelt og vært fagområde. Men vi skal også vite andre sitt. Å UNDERVURDERE andre yrkesgrupper og sette seg selv høgst, er en fallgruve.

 

 

Jeg ble sannelig provosert av ditt usmakelige og kunnskapsløse innlegg

 

God kveld

 

Jeg er ikke helt enig i det du skriver. Først vil jeg si at hjelpepleiere er helt uvurderlige og gjør en KJEMPE jobb!!

Jeg mener heller ikke at det er noe galt at sykepleiestudenter kan følge hjelpepleiere når det kommer til stell o.l. som inngår like naturlig i hjelpepleierens jobb, som i sykepleierens jobb. Men når det kommer til medisinering, observasjoner, prosedyrer o.l mener jeg at sykepleiestudenter bør ha en sykepleier å forholde seg til som fast veileder. Når studenten er ferdig skal han/hun ha utviklet både handlingsberedskap og handlingskompetanse innenfor sentrale områder i sykepleie. Utdanningene for sykepleiere og hjelpepleiere er ulike, og det er derfor viktig at spl.studenten får oppfølging av en annen sykepleier, som kjenner til alle krav det stilles til sykepleiere. Sykepleiere har også et veilednings- og administrativt ansvar i forhold til studenter og annet helsepersonell. Jeg synes derfor ikke at det høres ideelt ut å ha hjelpepleier som hovedveileder.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest sutrekopp

Jeg er ikke helt enig i det du skriver. Først vil jeg si at hjelpepleiere er helt uvurderlige og gjør en KJEMPE jobb!!

Jeg mener heller ikke at det er noe galt at sykepleiestudenter kan følge hjelpepleiere når det kommer til stell o.l. som inngår like naturlig i hjelpepleierens jobb, som i sykepleierens jobb. Men når det kommer til medisinering, observasjoner, prosedyrer o.l mener jeg at sykepleiestudenter bør ha en sykepleier å forholde seg til som fast veileder. Når studenten er ferdig skal han/hun ha utviklet både handlingsberedskap og handlingskompetanse innenfor sentrale områder i sykepleie. Utdanningene for sykepleiere og hjelpepleiere er ulike, og det er derfor viktig at spl.studenten får oppfølging av en annen sykepleier, som kjenner til alle krav det stilles til sykepleiere. Sykepleiere har også et veilednings- og administrativt ansvar i forhold til studenter og annet helsepersonell. Jeg synes derfor ikke at det høres ideelt ut å ha hjelpepleier som hovedveileder.

 

 

Jeg er enig med deg i at at en sykepleierstudent skal gå sammen med en sykepleier.. Men det var ikke det jeg uttalte meg om. Det jeg ble provosert over var faro som jeg henvendte innlegget til, og begrunnet. Jeg ser og har sett at det er STOR forskjell på en sykepleier og en hjelpepleier i løpet av denne sykepleierutdanningen min. Den har absolutt hvert verdt det. Jeg har lært mye og gler meg til å lære mer.

 

Jeg har ikke sagt der ikke er en vesentlig forskjell mellom de to yrkesgruppene, men at jeg ble provosert av innlegget til FARO. Klart en hjelpepleier, en ufaglært eller hvem som helst kan lære deg noe du ikke kan, eller lære deg å se ting fra en annen vinkel. Alle mennesker har forskjellige erfaringer, oppfatning og kompetanse, men en sykepleiestudent skal ha en sykepleier til veileder mener jeg og som studenten skal ha mest tid sammen med.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

I all verden - hva er dette? Makan til arroganse i forhold til andre menneskers kompetanse og arbeidssted. Hjelpepleiere og sykepleiere deler arbeidfelt. Hvis hjelpepleiere er så kompetanseløse at sykepleiere i første studieår ikke har noe å lære av hjelpepleiere bør dere bringe dette videre til Helsetilsyn og poltiske myndigheter. Dette kan vi som nasjon ikke leve med. Da må dere øyeblikkelig ta over alt ansvar i eldreomsorgen.

Hvis tilliten til andre yrker i eldreomsorgen er så tynn, kan ikke vi som brukere leve med dette......

Jeg forventer gode faglige fagpersoner, og hvis sykepleiere mener at hjelpepleiere ikke er det blir jeg veldig usikker på denne bransjen...

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Kjære kjære Faro

 

Jeg er selv både hjelpepleier og siste året sykepleiestudent.. Jeg har vært hjelpepleier i 10år og jeg har god kompetanse til å gjøre annet enn å drage en vaskeklut over en bak! Tror du virkelig ikke en hjelpepleier eller en omsorgsarb klarer å observere`?Hva er deres funksjon da? På hjelpepleien lærer vi å observere å iverksette tiltak, i lærte om forskjellige diagnoser og symptom. Hva en hjelpepleier kan varierer på lik linje med hva en sykepleier kan - noen er mer engasjert, lærer fortere, bedre oppfatningsevne og har bedre innsikt enn andre. Ikke fei alle under en kam. Pluss hva en hjelpepleier kan kommer også mye an på arbeidsplassen. På sykehuset er de dyktige, men der er skillet mellom hj.pl og sy.pl. stort.

 

På sykehjem eller hjemmesykepleien så deler hj.pl. medisiner - og ja vi skal også vita hva vi gir og hvorfor og hva vi skal observere etter medisininntak, vi har ansvarsvakter med evt sykepleier til bakvakt og vi kontakter lege om vi føler det er behov for det, eller sykepleier selvsagt. Å ha en hjelpepleier til veileder på sykehjemmet trenger absolutt ikke å være noen bakdel! Vi/de kan veldig mye og har offte mer tid på "gulvet" til å nettopp observere pasientene HELHETLIG!

 

Som sykepleiere skal dere/vi ikke tro vi er bedre enn andre yrkesgrupper. Og vi skal ha innsikt i vårt arbeidsfelt og vært fagområde. Men vi skal også vite andre sitt. Å UNDERVURDERE andre yrkesgrupper og sette seg selv høgst, er en fallgruve.

 

 

Jeg ble sannelig provosert av ditt usmakelige og kunnskapsløse innlegg

 

God kveld

I all verden - hva er dette? Makan til arroganse i forhold til andre menneskers kompetanse og arbeidssted. Hjelpepleiere og sykepleiere deler arbeidfelt. Hvis hjelpepleiere er så kompetanseløse at sykepleiere i første studieår ikke har noe å lære av hjelpepleiere bør dere bringe dette videre til Helsetilsyn og poltiske myndigheter. Dette kan vi som nasjon ikke leve med. Da må dere øyeblikkelig ta over alt ansvar i eldreomsorgen.

Hvis tilliten til andre yrker i eldreomsorgen er så tynn, kan ikke vi som brukere leve med dette......

Jeg forventer gode faglige fagpersoner, og hvis sykepleiere mener at hjelpepleiere ikke er det blir jeg veldig usikker på denne bransjen...

 

Dette var jammen en opphetet debatt (om man skal kunne kalle det dèt).

 

Jeg er hverken hjelpepleier eller sykepleier (enda), men må si at jeg stusser veldig når jeg hører at det er en hjelpepleier som skal ha ansvaret for å lære opp en sykepleierstudent. Det er greit at man kanskje skal lære en del om stell den første praksisen, og at hjelpepleiere er mer enn kompetente på dette området, men jeg trodde da at man skulle lære seg å bli sykepleier? Med alt hva den tittel, måte, rutine og oppgave måtte innebære.

 

Det er da vel ingen som har til hensikt å rakke ned på hjelpepleiere, men det er da slik at dette er to forskjellige utdannelser, og to forskjellige typer arbeid? Det har noe med stolthet for yrket å gjøre, og jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig å godta at en med en lavere utdannelse enn deg selv skal være praksisveleder for et studie vedkomne selv ikke har gått.

 

At hjelpepleiere kan observere er det vel ingen som tviler på. Men det er forskjellige måter å tenke helhet og observere på, og jeg håper da at det er en forskjell på hjelpepleiere og sykepleiere? Hvis ikke har jeg kastet bort mange år siden grunnkurs på videregående

Link to comment
Share on other sites

Det en sykepleierstudent lærer på første studieåret før første praksis er ikke noe en hjelpepleier ikke har lært på sin utdanning. I første praksis er det ikke noe vi skal lære som en hjelpepleier ikke i teorien skal kunne lære oss. Her er jo såklart ikke alle like, men det er heller ikke alle sykepleiere. Så sykepleiere kan feile som veiledere her like mye som en hjelpepleier.

Det har seg jo slik at i dagens samfunn så er det mangel på sykepleiere, og de oppgavene bare en sykepleier kan gjøre opptar sykepleiere mye på sykehjemmene. Slike mer medisinske kunnskaper skal ikke en student trenge å lære før medisinskpraksis på andre studieår. Så det bør ikke fokuseres på slike oppgaver bare fordi en ferdig utdannet sykepleier ofte ikke har tid til annet.

Jeg synes det da er bedre å få god opplæring på det grunnleggende fra en som er rutinert på dette og har tid til å vise, og veilede en student som i teorien skal være ''blank'' på PLEIE av syke.

 

Du kan ikke løpe før du kan gå! Å hoppe over det å lære seg å forholde seg til pasienter, pleie dem og gi omsorg vil gi en veldig dårlig sykepleier etter min mening. Uansett hvor god du er til å observere, lage diagnose teorier og koordinere dette med medisiner og behandling.

Såklart er det idealt at en sykepleier, som forstår vår videre utdanningsplan, har også har ansvaret for slik grunnleggende opplæring i pleie og omsorg, men det lar seg jo rett og slett ikke alltid gjennomføre. Tror likevel ikke det er bedre med sykepleier om akkurat dette grunnleggende ikke blir fokusert på og gitt nok tid.

Link to comment
Share on other sites

Tror det er en del misforståelser her.

 

Hjelpepleier som "veileder" i STELL, virker helt fornuftig og bare bra :)

 

Hjelpepleier som praksisveileder med ansvar for at du skal lære deg gode sykepleieferdigheter på sykehjem i 6-8 uker, virker (er) etter mitt syn uhensiktsmessig, og de gangene de skjer tror jeg egentlig kun er pga lav bemanning eller tidsklemma på praksisstedet.

 

Dessuten tror jeg det er et viktig signal og prinsipp at man har sykepleier som veileder. Stell og mange andre oppgaver er jo sykepleierens komplekse fagfelt, og det bør synliggjøres og oppleves i praksis. Målet er vel at studentene skal se litt av virkeligheten ved sykepleierens hverdag på sykehjem.

 

Også håper jeg alle som tenker at dette er en "sykepleiere-er-bedre-enn-hjelpepleiere"-tråd leser nøye, og til slutt kommer frem til at det selvfølgelig ikke er det

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber selv på et sykehjem og jeg ser virkelig utfordringen med å få turnusen til de meget få sykepleierne til å passe med studenten. Internopplæring gjør at man kan slippe å hyre så mange sykepleiere og heller sette hjelpepleiere, studenter (i arbeidssituasjon), ja også ufaglærte til å gjøre oppgaver som ellers ville tilfalt en sykepleier (RIK, medisiner, osv).

Ergo er nok dette grunnen til at sykepleierstudenter må følge hjelpepleiere i denne praksisperioden.

Det er veldig beklagelig - nok en gang ikke fordi at hjelpepleiere gjør en dårlig jobb -, men fordi studenten får ikke det helhetlige bildet av hva en sykepleier faktisk gjør på en typisk arbeidsdag.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Da jeg var i sykehjemspraksis hadde jeg en sykepleier som veileder, men hun var ofte syk (bihulebetennelse er noe dritt), så jeg gikk med alle på avdelingen. Min erfaring er at hjelpepleiere er særdeles flinke til forflytting og mobilisering, og jeg er glad jeg fkk lære det før jkeg jobbet på sykehus nå i sommer. At en hjelpepleier ene og alene er praksisveileder synes jeg ikke er greit, men man burde si ja dersom en hjelpepleier spør om du kan være med i stell o.l.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

I min sykehjemsprakais så hadde jeg en omsorgsarbeider som veileder grunnet sykdom gikk jeg aldri med henne og var overlatt til meg selv fra dag en. Var en fæl periode for å være ærlig. Jeg var gratis arbeidskraft der. Nå skal jeg i kirurgisk praksis på sykehus. Håper det blir bra.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy