Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bekrefte at pasienten er død


Cathrine

Recommended Posts

Da jeg jobbet på sykehus, bekreftet alltid legen at pasienten var død, ved å foreta an klinisk undersøkelse. Dette ble gjort før vi stelte. For en stund siden døde en av mine pårørende på et sykehjem, det var helg og sykepleieren sa at de ikke ringte legevakt for å bekrefte at hun var død, de ventet til mandag, for da kom tilsynslegen.

Er dette vanlig praksis på sykehjem?

Link to comment
Share on other sites

Ikke på de sykehjemmene jeg har jobbet i allefall.

Døde noen i helgen så ringte vi legevakta og de kom innom når de fikk tid for å bekrefte dødsfallet.

 

Var det sent søndag kveld og legevakta ikke kunne komme så kan det vel hende at vi måtte vente til mandag

for å få tak i tilsynslegen, men vanlig var det ikke.

Link to comment
Share on other sites

Jeg husker en søndag jeg hadde ansvarsvakt på et sykehjem. En pasient hadde dødd torsdagen før, og tilsynslegen hadde bare utsatt å komme. Legen kom for å lytte på pasienten søndagen, og da måtte jeg følge til kjølerommet hvor han hadde lagt 3 dager. Tror ikke det er engangstilfelle...

Link to comment
Share on other sites

Men før dere begynner å stelle og legger pasienten på kjølerom, gjør da sykepleieren en klinisk undersøkelse for å sikre at pasienten er død?

 

Vet faktisk ikke helt nøyaktig hvilke undersøkelser sykepleierne på vakt gjør før de begynner å stelle, bortsett fra å kjenne etter pulsen og se de kliniske tegnene. De fleste mors på sykehjem som jeg har vært med på har det vært pasienter som har vært døende noen dager før døden inntreffer. Så har ikke vært noe tvil...

Link to comment
Share on other sites

Jeg har vært med flere tilfeller der pasienter har dødd på min vakt. Da er vi to sykepleiere som lytter på pasienten etter hjertelyder, og skriver en lapp til legen hvor vi skriver klokkeslett, hvordan de siste timene har vært, og signerer. Deretter ringes begravelsesbyrået som kommer i løpet av dagen eller kvelden. Legen ser ikke på pasienten med mindre det skjer mens legen er der.

 

Men nå regnes alle de dødsfallene jeg har vært med på som ventet, og det har vært i sykehjem. Jeg gjør regning med at det er litt andre prosedyrer for det på sykehuset?

Link to comment
Share on other sites

Å stadfeste dødsfall er ikke en sykepleieroppgave, og jeg mener at vi ved å overta legens jobb i slike tilfeller kompenserer for et ikke-fungerende system. Dersom lege ikke kommer innen rimelig tid for å bekrefte dødsfall og skrive attest, vil jeg rapportere det til kommuneoverlege / ansvarlig for legetjenesten i kommunen som avvik. Sykepleiere kamuflerer en ikke-fungerende legetjeneste i kommunen ved ikke å stille krav til utførelse eller ved å påta seg oppgaver for legene. Dette kan medføre mange feil, og gi feil beslutningsgrunnlag for arbeidsgiver (kommunen) og politikere. Sykepleiere må bli tydelige på forventninger og krav til legetjenesten.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig med deg Faro, at sykepleiere ikke må på ta seg legeoppgaver. Men hvis det nå er slik at sykepleiere på sykehjem er de som ved forventete dødsfall bekrefter at pasienten er død, ja da må man ha et fast system for dette. Det er jo ikke riktig at i helger er det en sykepleieroppgave, i hverdagen er det en legeoppgave. Jeg mener enten er det en lege oppgave, eller så er det en sykepleieroppgave.

Jeg søkte litt på nett og fant hva de gjør i Orkdal kommune: http://www.orkdal.kommune.no/file.axd?fileDataID=758bb6b6-8a81-4179-85f4-d256536dc0b7

Jeg kopierer noe av det de skriver:

 

9. Dersom det ikke har vært legetilsyn, skal den døde normalt ikke trilles ut fra rommet før etter 6 timer. To av

personalet skal se inn til den døde med jevne mellomrom.

10. Ingen døde skal legges på kjølerommet før etter legetilsyn eller skjemaet "bekreftelse ved dødsfall" er utfylt av

to personer. (Husk det skal gå minst 6 timer.) Det er ingen lov for hvor lenge den døde kan ligge på rommet. Er

du usikker, konferer med vakthavende lege.

11. Morsstell utføres tidligst 2 timer etter dødsfallet. Pårørende skal ha anledning til å være med på stellet eller være

tilstede dersom de ønsker det.

22. Ved plutselig eller dramatisk dødsfall varsles lege umiddelbart. Husk tverrfaglig samarbeid og støtte!

 

 

Og her er skjema for "bekreftelse av dødsfall":

Sikre dødstegn

o Dødsflekker (livores) Oppstår etter omtrent 2 timer

o Dødsstivhet (rigor mortis) Inntrer vanligvis etter 2-4 timer

o Forråtnelse

Sett kryss Minst ett av dødstegnene må være til stede for å bekrefte mors

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig med deg Faro, at sykepleiere ikke må på ta seg legeoppgaver. Men hvis det nå er slik at sykepleiere på sykehjem er de som ved forventete dødsfall bekrefter at pasienten er død, ja da må man ha et fast system for dette. Det er jo ikke riktig at i helger er det en sykepleieroppgave, i hverdagen er det en legeoppgave. Jeg mener enten er det en lege oppgave, eller så er det en sykepleieroppgave.

Jeg søkte litt på nett og fant hva de gjør i Orkdal kommune: http://www.orkdal.kommune.no/file.axd?fileDataID=758bb6b6-8a81-4179-85f4-d256536dc0b7

Jeg kopierer noe av det de skriver:

 

9. Dersom det ikke har vært legetilsyn, skal den døde normalt ikke trilles ut fra rommet før etter 6 timer. To av

personalet skal se inn til den døde med jevne mellomrom.

10. Ingen døde skal legges på kjølerommet før etter legetilsyn eller skjemaet "bekreftelse ved dødsfall" er utfylt av

to personer. (Husk det skal gå minst 6 timer.) Det er ingen lov for hvor lenge den døde kan ligge på rommet. Er

du usikker, konferer med vakthavende lege.

11. Morsstell utføres tidligst 2 timer etter dødsfallet. Pårørende skal ha anledning til å være med på stellet eller være

tilstede dersom de ønsker det.

22. Ved plutselig eller dramatisk dødsfall varsles lege umiddelbart. Husk tverrfaglig samarbeid og støtte!

 

 

Og her er skjema for "bekreftelse av dødsfall":

Sikre dødstegn

o Dødsflekker (livores) Oppstår etter omtrent 2 timer

o Dødsstivhet (rigor mortis) Inntrer vanligvis etter 2-4 timer

o Forråtnelse

Sett kryss Minst ett av dødstegnene må være til stede for å bekrefte mors

 

Da lurer jeg på hvilke prosedyrer dere følger? Har dere en fast prosedyre for hvordan dere skal bekrefte at pasienten er død. At to lytter på hjertet slik det ble beskrevet i en post over her, er vel ikke godt nok.

Link to comment
Share on other sites

Der jeg jobber, kommer alltid lege og bekrefter dødsfall og skriver dødsattest.

Ikke alltid de kommer på momenten, men om dødsfall skjer på natta, så kommer som oftest avtroppende vaktlege innom på vei hjem om morran.

Jeg ringer ALLTID legevakt for å melde fra om dødsfall, men er det tilsynslege tilstede dagen etter (jeg jobber altså natt), så trenger de ikke sende lege for syning.

 

Da jeg var sykepleierstudent i praksis for mange år siden, sa den ene sykepleieren der at "ingen pasienter forlater avdelingen på min vakt, før de er bekreftet døde". For henne var det altså helt uaktuelt å kjøre noen på kjøla så lenge ikke det hadde vært legetilsyn, og jeg kjenner at jeg er veldig enig med henne.

 

Hos oss har vi ikke kjølerom, så de blir liggende på avdelinga til begravelsesbyrå henter. Det ville vært HELT uetisk i mine øyne å kjøre bort noen som ikke er stadfestet død!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

I hjemmesykepleien, der jeg jobber, ringes fastlege om dødsfallet skjer på dagtid, og legevakt om det skjer kveld/natt/helg. Av og til, i forventede MORS, er det noen fastleger som ønsker å bli kontaktet for å syne den døde selv, uansett tid på døgn.

Vi gjør ikke MORS-stell i hjemmet.. Eller, vi legger jo avdøde pent tilrette, bytter innlegg, fjerner urinkateter o.l, og hvis pårørende er tilstede og har noen spesielle ønsker om klær den avdøde skal ha på så er vi behjelpelig med dette. Resten tar begravelsesbyrået seg av.

Pårørende har selv ansvar for å kontakte begravelsesbyrå.

Siden den døde ligger hjemme i eget hjem kan det ikke gå altfor lang tid innen begravelsesbyrået henter(altså det å kjøre til kjøle er ikke noe alternativ, for meg hadde det ikke vært et alternativ før syning uansett, men det gjør hvertfall den biten med å diskutere hvorvidt en lege skal komme raskt eller på neste virkedag uaktuell), og stort sett kommer legen relativt raskt for å syne.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Dette står på sykepleierforbundets sider:

"Kan sykepleiere konstatere dødsfall i sykehjem?

 

Ja, - det er både juridisk og etisk mulig å legge til rette for at sykepleiere konstaterer forventede dødsfall ved delegasjon fra lege. Legen kan utstede legeerklæring i ettertid, sier Rådet for sykepleieetikk. På sykehjem kan situasjonen bli uverdig når de er avhengige av å få tak i lege for å kunne erklære at pasienten er død. I noen tilfeller kan ikke tilsynslege komme på mange timer."

 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/282844/17102/Kan-sykepleiere-konstatere-dodsfall-i-sykehjem?

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...
Guest Kamilla

Veit det er en gammal post, men tema er like aktuellt no, som før. Ved mors på min arbeidsplass (sjukeheim) er det sjukepleiar som skal konstantere mors. I tillegg skal en ha med en hjelpepleiar, eller tilsvarande som vitne. Vi lyttar på hjertet og undersøker pupille-refleksen. Deretter skriver sjukepleiar ut dødsattesten, og leverar til tilsynslegen neste dag.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy