Jump to content
Sykepleiediskusjon

Skal begynne å jobbe på sykehjem :)


Paradis

Recommended Posts

Er ganske fersk sykepleier med erfaring fra sykehus. Jeg er derfor spent på om jeg får mange "nye" oppgaver, og en veldig ulik arbeidsdag. Hva bør jeg tenke på å sette meg inn i? Eldre pasienter har jo gjerne flere sykdommer på én gang, så jeg tenker umiddelbart hjerte- og nyresvikt, hjerneslag med sekveler, diabetes, alzheimers...

Men jeg setter stor pris på alle tips, og ikke minst erfaringer dere andre sykepleiere har fra å jobbe på sykehjem :)

Link to comment
Share on other sites

Eg starta rett på ei sjukeheimsavdeling når eg var ferdig utdanna i juli, og eg er overraska over den bratte læringskurva og den varierande jobbkvardagen! Vi har/ har hatt alt frå alvorlig hjertesvikt, diabetes, koldbrann, alderspsykiatri, ulike typar demens, spennande sår, delir ++

I løpet av ei arbeidsveke kan eg f.eks ta blodprøver (INR, CRP og blodsukker i tillegg til vanlige blodprøver), legge dosettar/multidoseadministrering, legge inn kateter, ha hovedansvar for en døende pasient (smertelidring, gjerne med s.c/i.v administrering av medikament) Dette kjem sjølvsagt oppå vanlige pleieoppgåver som vanlig stell, dusj, matservering, aktivisering osv

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Jeg har jobbet på sykehjem/hjemmesykepleien siden jeg var ferdig utdannet i 2013. Må si jeg ble overrasket over hvor variert, spennende og faglig krevende det er. Hos oss har sykepleierne mye ansvar utenom akkurat de daglige gjøremålene og observasjonene. Vi har legevisitt, medisinadm, nettverksmøter, legemiddelgjennomganger (pasientsikkerhetskampanjen), ulike typer kartlegginget ifht depresjons/demens/adl. Så skriver vi prosedyrer ifht f eks sår. Vi leder også gruppemøter, rekvirerer hjelpemidler og driver opplæring.

Relevante diagnoser du nevner her. I tillegg er det blant annet mye sårproblematikk, problemstillinger ifht ernæring, mobilisering og angst/depresjon/ensomhet.

Lykke til i ny jobb :)

Link to comment
Share on other sites

Er ganske fersk sykepleier med erfaring fra sykehus. Jeg er derfor spent på om jeg får mange "nye" oppgaver, og en veldig ulik arbeidsdag. Hva bør jeg tenke på å sette meg inn i? Eldre pasienter har jo gjerne flere sykdommer på én gang, så jeg tenker umiddelbart hjerte- og nyresvikt, hjerneslag med sekveler, diabetes, alzheimers...

Men jeg setter stor pris på alle tips, og ikke minst erfaringer dere andre sykepleiere har fra å jobbe på sykehjem :)

Når du begynner å jobbe på et sykehjem må du si " Ha det bra" til sykepleie ferdigheter. Du må bare vaske rumpa og tallerken. Bare noen prosent faglige ting og dokumentasjon.....ellers er du akkurat som en pleiermedarbeider eller hjelpepleier pluss at du har masse ansvar... Du mister halsa (ryggen, osv)..

Link to comment
Share on other sites

Når du begynner å jobbe på et sykehjem må du si " Ha det bra" til sykepleie ferdigheter. Du må bare vaske rumpa og tallerken. Bare noen prosent faglige ting og dokumentasjon.....ellers er du akkurat som en pleiermedarbeider eller hjelpepleier pluss at du har masse ansvar... Du mister halsa (ryggen, osv)..

 

Det stemmer ikkje med mi erfaring. Ja eg vaskar rumper og tallerkenar, men i tillegg til dette har eg varierte "sjukepleieferdigheteroppgåver" i løpet av en arbeidsdag. Blodprøver, katereisering, stell av pegsonder, medikamenthandtering, tek blodtrykk, målar crp, ulike injeksjonar, har legevisitt, avanserte sårstell osv. Absolutt ingen kjedelig jobb å vere sjukepleiar på sjukeheim

Link to comment
Share on other sites

Når du begynner å jobbe på et sykehjem må du si " Ha det bra" til sykepleie ferdigheter. Du må bare vaske rumpa og tallerken. Bare noen prosent faglige ting og dokumentasjon.....ellers er du akkurat som en pleiermedarbeider eller hjelpepleier pluss at du har masse ansvar... Du mister halsa (ryggen, osv)..

Haha, dette har blitt et så standardinnlegg når sykehjemsarbeid diskuteres her inne. Man har selv et ansvar for å gjøre sin egen arbeidsplass spennende. Jeg har møtt flere sykepleiere på sykehjem gjennom årene som har sånne holdninger, og det er gjerne de samme sykepleierne som trekker seg unna krevende situasjoner fordi de "bare" er sykepleiere og "bare" jobber på sykehjem. Sykehjem kan være særdeles faglig interessant, og rumpe- og tallerkenvask driver man vitterlig med på sykehus og.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ingen erfaring med å jobbe i sykehjem, men ut fra hva jeg vet så må det være mange utfordringer og sykepleieoppgaver der. Pasientgruppen de har er ganske bred, det ser vi ut fra hva sykepleiere som jobber på sykehjem beskriver.

Men i dag leser jeg det jeg har kopiert inn under her i avisen, og da tenker jeg at vi som sykepleiere må bli flinkere til å definere hva som er våre arbeidsoppgaver. Da er vi med på å gjøre arbeidsplassen mer spennende og frigjøre tid til å utvikle oss til gode sykepleiere. Ingen er tjent med at vi skal gjøre alt:

 

"«Alle gjør alt»

Til tross for svært ulik lengde i utdannelse og praksis, er rollene og ansvaret til sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter i norsk eldreomsorg ganske like. Undersøkelsen viser at det bør være tydeligere grenser mellom hvilke yrkesutøvere som skal gjøre hva.

- I motsetning til andre «bransjer», er det tradisjon i eldreomsorgen at de som jobber der gjør veldig mye av de samme oppgavene, uansett utdannelse. Sykepleiere skal ta sin tørn i skyllerommet og smøre brødskiver til sykehjemsbeboerne på kjøkkenet i samme grad som ufaglærte, istedenfor å behandle de aller dårligste pasientene. Dermed får man ikke utnyttet sykepleiernes faglige kompetanse godt nok, sier Bing-Jonsson."

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ansatte-i-eldreomsorgen-kan-for-lite-om-a-behandle-syke-eldre-8347216.html

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Takk for så mange svar :)

Trives for det meste i min nye jobb. Baksidene må være at det kan være veldig travelt og at man ofte er eneste sykepleier på vakt. Men føler jeg får brukt mye av sykepleierferdighetene mine, en variert jobb :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy