Jump to content
Sykepleiediskusjon

Begrenset ordinasjonsrett?


Guest Spl.

Recommended Posts

Hei!

Jeg har i lengre tid blitt litt småfrustrert over situasjonen i det norske helsevesen. Det er et regelverk som er svært rigid, og skaper tidstyver, som etter min mening er helt unødvendige. Reseptfrie legemidler. Hvorfor har ikke sykepleiere ordinasjonsrett på disse? Tenk all den tiden som kunne vært spart på ordinert av både Somac, Paracetamol, Ibux etc. Jeg opplever ofte at jeg vet mer om bivirkninger og forsiktighetsregler rundt disse legemidlene, da jeg bruker de daglig, i forhold til legene. Jeg opplever også at legene er småfrustrert over denne problemstillingen, og har flere ganger fått beskjed om å ikke engang nevne Paracetamol, men heller føre det på kurven. Avdelinger og leger som prøver å forbigå lovverket ved å opprette generell ordinasjonslister som overleverer ordinasjonsansvaret til sykepleierne. Hvorfor er det ikke "innafor" at sykepleiere selv kan stå ansvarlig for de legemidlene de gir. Det gjør vi jo allerede, gjør vi ikke? Gir vi feil, er det jo ikke legen som får kritikken, det er jo sykepleieren. Tenker selvfølgelig at dette må sykepleierne kurses i, men absolutt noe som kan spare tid.

 

Videre synes jeg det er rart at det er kun p-piller jordmor og helsesøster får muligheten til å ordinere. Hvorfor får ikke de ulike spesialitetene ordinasjonsrett på de legemidlene de bruker? Hvem spør legene når de trenger hjelp med blodsukkerregulering? Jo nettopp, diabetessykepleieren og deres forslag til behandling. Hvem er det som gir vaksiner? Det er iallefall ikke legen, men helsesøsterne. Er det en tidstyv å gå til fastlegen, får en resept, for så å få satt vaksinen av en helsesøster? Ja. Er det nødvendig med en så streng kontroll? Tja.

 

Jeg har hvertfall vansker med å se hvorfor evt. ikke sykepleiere med rett kompetanse skal få ordinere legemidler som er knyttet til deres videreutdanning eller reseptfrie legemidler.

 

Tar gjerne i mot innspill da jeg tenker å skrive et innlegg i sykepleien om nettopp denne problematikken.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Helsesøster eller spl setter vaccinen men den har ordienerets av legen. 

Æ veit at i Sverige kan Distriktsjuksköterska (spes.spl) ordinere noen legemidler som p-piller, antibiotika mot uni og ulike kremer da de ordinasjonarett på dette etter at gjennomgått kurs. Vanlige spl har ikke ordinasjonarett og kan derfor ikke ordinere legemiddler. 

Om vanlige spl hade dått ordinerw legemiddler true æ det hade blitt mye legemidler som hade ordienerets feil legemidler da vi ikke har tilstrekkelig med kurs. Hade vi hatt ordinasjonskurs hade programmet mått være noen år lenger.

 

Ser ikke helt problemet med ar vi ikke kan ordinere legemiddeler. Mange leger lytter på oss da det er vi som kjenner pasientene og ofte har ett hum om hvor problemet ligger. Dessuten følger det ender ansvar om kinakål begynne å ordinere legemiddler, et ansvar mang spl troligen ikke ønsker. 

Link to comment
Share on other sites

22 hours ago, Guest Spl. said:

Hei!

Jeg har i lengre tid blitt litt småfrustrert over situasjonen i det norske helsevesen. Det er et regelverk som er svært rigid, og skaper tidstyver, som etter min mening er helt unødvendige. Reseptfrie legemidler. Hvorfor har ikke sykepleiere ordinasjonsrett på disse? Tenk all den tiden som kunne vært spart på ordinert av både Somac, Paracetamol, Ibux etc. Jeg opplever ofte at jeg vet mer om bivirkninger og forsiktighetsregler rundt disse legemidlene, da jeg bruker de daglig, i forhold til legene. Jeg opplever også at legene er småfrustrert over denne problemstillingen, og har flere ganger fått beskjed om å ikke engang nevne Paracetamol, men heller føre det på kurven.

 

 

Jeg er glad det er motsatt på min avdeling (intensiv). Vi må vente på ordinasjon før vi gir legemidler, herunder paracetamol. Men klart, disse pasientene er selvfølgelig sykere og mer sårbare enn de som ligger på sengepost. Har sykepleierne på post feks oversikt over leververdiene før de gir Paracetamol? Og når er det greit å gi Paracetamol, hvis levervediene bare er litt forhøyet? Etter mitt syn er det legens ansvar å forordne og jeg ser det sletts ikke som noe tidstyv. Tidstyv er at sykepleiere må vaske senger, koke kaffe og rydde på skyllerommet. Det kunne fint en assistent ha gjort. Men det er min mening. 

Link to comment
Share on other sites

33 minutes ago, Guest Gjest said:

Jeg er glad det er motsatt på min avdeling (intensiv). Vi må vente på ordinasjon før vi gir legemidler, herunder paracetamol. Men klart, disse pasientene er selvfølgelig sykere og mer sårbare enn de som ligger på sengepost. Har sykepleierne på post feks oversikt over leververdiene før de gir Paracetamol? Og når er det greit å gi Paracetamol, hvis levervediene bare er litt forhøyet? Etter mitt syn er det legens ansvar å forordne og jeg ser det sletts ikke som noe tidstyv. Tidstyv er at sykepleiere må vaske senger, koke kaffe og rydde på skyllerommet. Det kunne fint en assistent ha gjort. Men det er min mening. 

?

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, IdaJ said:

Helsesøster eller spl setter vaccinen men den har ordienerets av legen. 

Æ veit at i Sverige kan Distriktsjuksköterska (spes.spl) ordinere noen legemidler som p-piller, antibiotika mot uni og ulike kremer da de ordinasjonarett på dette etter at gjennomgått kurs. Vanlige spl har ikke ordinasjonarett og kan derfor ikke ordinere legemiddler. 

Om vanlige spl hade dått ordinerw legemiddler true æ det hade blitt mye legemidler som hade ordienerets feil legemidler da vi ikke har tilstrekkelig med kurs. Hade vi hatt ordinasjonskurs hade programmet mått være noen år lenger.

 

Ser ikke helt problemet med ar vi ikke kan ordinere legemiddeler. Mange leger lytter på oss da det er vi som kjenner pasientene og ofte har ett hum om hvor problemet ligger. Dessuten følger det ender ansvar om kinakål begynne å ordinere legemiddler, et ansvar mang spl troligen ikke ønsker. 

Jeg er klar over at helsesøster setter vaksine etter ordinasjon fra lege. Men helt ærlig tror jeg helsesøster har mer oversikt over virkemåte, bivirkninger etc. av vaksiner enn fastlegen. Er det ikke naturlig at det vaksinering, som er en av helsesøsterens funksjon, også innebærer ordinering av vaksine? Sist jeg sjekket var det også helsesøster som gir informasjon om vaksiner til pårørende. For meg virker det som et unødvendig ledd i behandling.

 

Jeg har ikke tro på at det blir feilmedisinering hvis spl. har begrenset ordinasjonrett. Det må i så fall kreve som du sier et lengre studieforløp, eller en egen videreutdanning (ref. nurse practitioner som finnes i Canada, USA, England etc.).

 

I forhold til at spl. ikke ønsker å ordinere legemidler er greit. Derfor det må være en egen videreutdanning tenker jeg. 

2 hours ago, IdaJ said:

Å på reseptfrie legemidler kreves det dessuten ingen oridnasjon. Disse kan pasientene kjøpe selv på apoteket i likhet med alle andre. 

 

Pasienter innlagt i institusjon eller i hjemmespl. kan ikke nødvendigvis bare gå og kjøpe medikamenter selv når spl. og hj.spl. har tatt over denne funksjonen. Skal en da gi Paracetamol må det være forordnet av lege. I hj.spl. krever det da gjerne time hos fastlege, eller telefonisk ordinasjon hvis en kommer gjennom til fastlegen i hj.spl.

 

1 hour ago, Guest Gjest said:

Jeg er glad det er motsatt på min avdeling (intensiv). Vi må vente på ordinasjon før vi gir legemidler, herunder paracetamol. Men klart, disse pasientene er selvfølgelig sykere og mer sårbare enn de som ligger på sengepost. Har sykepleierne på post feks oversikt over leververdiene før de gir Paracetamol? Og når er det greit å gi Paracetamol, hvis levervediene bare er litt forhøyet? Etter mitt syn er det legens ansvar å forordne og jeg ser det sletts ikke som noe tidstyv. Tidstyv er at sykepleiere må vaske senger, koke kaffe og rydde på skyllerommet. Det kunne fint en assistent ha gjort. Men det er min mening. 

På en intensivavdeling er pasientene som du sier sykere, og jeg anser det der som naturlig at legen har alt ansvaret som du selv sier. Jeg kan telle på én hånd antall ganger en pasients leverprøver har blitt sjekket av legen før de ordinerer Paracetamol. Når er det greit? Det er nettopp det vi evt. må få kursing/videreutdanning i. Det kan være en tidstyv, eller i det minste en forsinkelse i behandlingen av pasientens problemer hvis du ikke får tak i en lege som kan ordinere. Jeg er selvfølgelig enig i at de andre tingene du nevner er store tidstyver. Kan legge til f.eks. rydding av lager, rengjøring av skyllerom, vasking av kopper og kar fordi kostverten kanskje går tidlig etc.

 

Men takk for innspill alle sammen! Er fint å se andre sine synspunkter på dette! Jeg prater selvfølgelig bare ut fra egen erfaring, og jeg har diskutert dette med andre spl. på flere sengeposter hvorpå de fleste er enige og smålig frustrert over et litt trangsynt regelverk. Men summa sumarum er det vel enighet i at videreutdanning/kursing er nødvendig hvis en slik funksjon skal overtas av spl.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Guest Gjest said:

Jeg er glad det er motsatt på min avdeling (intensiv). Vi må vente på ordinasjon før vi gir legemidler, herunder paracetamol. Men klart, disse pasientene er selvfølgelig sykere og mer sårbare enn de som ligger på sengepost. Har sykepleierne på post feks oversikt over leververdiene før de gir Paracetamol? Og når er det greit å gi Paracetamol, hvis levervediene bare er litt forhøyet? Etter mitt syn er det legens ansvar å forordne og jeg ser det sletts ikke som noe tidstyv. Tidstyv er at sykepleiere må vaske senger, koke kaffe og rydde på skyllerommet. Det kunne fint en assistent ha gjort. Men det er min mening. 

Helt enig i dette!

Link to comment
Share on other sites

Søkte opp lovdata, og fant følgende om helsesøstre og jordmødre: 

Quote

 

§ 2-5.Helsesøstres og jordmødres rett til rekvirering

Helsesøstre kan rekvirere vaksiner i henhold til godkjent vaksinasjonsprogram, jf. forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Sykepleiere med helsesøsterutdanning og jordmødre med autorisasjon eller lisens etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v., gis rett til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler til kvinner fra fylte 16 år, samt legemidler til bruk i praksis som er nødvendig for administrering av prevensjonsmidlene.

Det kreves at sykepleier med helsesøsterutdanning og jordmor har gjennomført relevant utdanning i temaene samliv, seksualitet og prevensjon, og at den enkelte har id-nummer som sykepleier med helsesøsterutdanning eller jordmor i det offentlige Helsepersonellregisteret.

0

Endret ved forskrifter 27 des 2000 nr. 1581 (i kraft 1 jan 2001), 31 mai 2002 nr. 511 (i kraft 1 juni 2002), 9 feb 2006 nr. 197 (i kraft 1 mars 2006), 3 april 2008 nr. 320 (i kraft 1 mai 2008), 9 mai 2008 nr. 503, 17 jan 2013 nr. 61, 22 mars 2015 nr. 276 (i kraft 1 jan 2016).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-04-27-455#KAPITTEL_2

 

 

 Her hadde det vel vært en fordel om sykepleier hadde hatt nødvendige kurs og begrenset ordinasjonsrett:

 https://helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Helse-omsorgstjenester/Lovtolking-helsepersonellovens-16-sykepleiers-rolle-legemiddelhandtering-petroleumsvirksomhet-offshore/

Ideen om begrenset ordinasjonsrett er interessant. Noen spesialsykepleiere har det jo allerede. Jeg tenker det må tilpasses der man jobber, og at man må kurses før man får dette ansvaret. Slik trådstarter nevner. Enkelte steder vil nok behovet for dette være større enn andre, og det er ikke sikkert alle avdelinger, spesialiteter skal ha dette. Jeg kan ikke se at en sykepleier vil være noe dårligere enn leger til å vurdere kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og interaksjoner. Tror heller det blir tryggere. Da de kun vil ha begrenset ordinasjonsrett vil de kun ha noen få medisiner å forholde seg til som de blir godt kjent med. 

 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Guest Spl. said:

Jeg er klar over at helsesøster setter vaksine etter ordinasjon fra lege. Men helt ærlig tror jeg helsesøster har mer oversikt over virkemåte, bivirkninger etc. av vaksiner enn fastlegen. Er det ikke naturlig at det vaksinering, som er en av helsesøsterens funksjon, også innebærer ordinering av vaksine? Sist jeg sjekket var det også helsesøster som gir informasjon om vaksiner til pårørende. For meg virker det som et unødvendig ledd i behandling.

 

Jeg har ikke tro på at det blir feilmedisinering hvis spl. har begrenset ordinasjonrett. Det må i så fall kreve som du sier et lengre studieforløp, eller en egen videreutdanning (ref. nurse practitioner som finnes i Canada, USA, England etc.).

 

I forhold til at spl. ikke ønsker å ordinere legemidler er greit. Derfor det må være en egen videreutdanning tenker jeg. 

 

Pasienter innlagt i institusjon eller i hjemmespl. kan ikke nødvendigvis bare gå og kjøpe medikamenter selv når spl. og hj.spl. har tatt over denne funksjonen. Skal en da gi Paracetamol må det være forordnet av lege. I hj.spl. krever det da gjerne time hos fastlege, eller telefonisk ordinasjon hvis en kommer gjennom til fastlegen i hj.spl.

 

På en intensivavdeling er pasientene som du sier sykere, og jeg anser det der som naturlig at legen har alt ansvaret som du selv sier. Jeg kan telle på én hånd antall ganger en pasients leverprøver har blitt sjekket av legen før de ordinerer Paracetamol. Når er det greit? Det er nettopp det vi evt. må få kursing/videreutdanning i. Det kan være en tidstyv, eller i det minste en forsinkelse i behandlingen av pasientens problemer hvis du ikke får tak i en lege som kan ordinere. Jeg er selvfølgelig enig i at de andre tingene du nevner er store tidstyver. Kan legge til f.eks. rydding av lager, rengjøring av skyllerom, vasking av kopper og kar fordi kostverten kanskje går tidlig etc.

 

Men takk for innspill alle sammen! Er fint å se andre sine synspunkter på dette! Jeg prater selvfølgelig bare ut fra egen erfaring, og jeg har diskutert dette med andre spl. på flere sengeposter hvorpå de fleste er enige og smålig frustrert over et litt trangsynt regelverk. Men summa sumarum er det vel enighet i at videreutdanning/kursing er nødvendig hvis en slik funksjon skal overtas av spl.

Også vanlig spl setter vacine og det inngår i vårres jobb å vite virkning og bivirkning. Det er noe vi skal vite når vi setter vaccinen. 

 

Har jobbet hj.spl (å nå på instutisjon) å går fint å få tak i legen snabbt. Man kan også i enkelte tilfeller gi Paracet itj siden få ordinasjon av legen. Men det er mere i palliativ pleie. 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Guest Spl. said:

Jeg er klar over at helsesøster setter vaksine etter ordinasjon fra lege. Men helt ærlig tror jeg helsesøster har mer oversikt over virkemåte, bivirkninger etc. av vaksiner enn fastlegen. Er det ikke naturlig at det vaksinering, som er en av helsesøsterens funksjon, også innebærer ordinering av vaksine? Sist jeg sjekket var det også helsesøster som gir informasjon om vaksiner til pårørende. For meg virker det som et unødvendig ledd i behandling.

 

Jeg har ikke tro på at det blir feilmedisinering hvis spl. har begrenset ordinasjonrett. Det må i så fall kreve som du sier et lengre studieforløp, eller en egen videreutdanning (ref. nurse practitioner som finnes i Canada, USA, England etc.).

 

I forhold til at spl. ikke ønsker å ordinere legemidler er greit. Derfor det må være en egen videreutdanning tenker jeg. 

 

Pasienter innlagt i institusjon eller i hjemmespl. kan ikke nødvendigvis bare gå og kjøpe medikamenter selv når spl. og hj.spl. har tatt over denne funksjonen. Skal en da gi Paracetamol må det være forordnet av lege. I hj.spl. krever det da gjerne time hos fastlege, eller telefonisk ordinasjon hvis en kommer gjennom til fastlegen i hj.spl.

 

På en intensivavdeling er pasientene som du sier sykere, og jeg anser det der som naturlig at legen har alt ansvaret som du selv sier. Jeg kan telle på én hånd antall ganger en pasients leverprøver har blitt sjekket av legen før de ordinerer Paracetamol. Når er det greit? Det er nettopp det vi evt. må få kursing/videreutdanning i. Det kan være en tidstyv, eller i det minste en forsinkelse i behandlingen av pasientens problemer hvis du ikke får tak i en lege som kan ordinere. Jeg er selvfølgelig enig i at de andre tingene du nevner er store tidstyver. Kan legge til f.eks. rydding av lager, rengjøring av skyllerom, vasking av kopper og kar fordi kostverten kanskje går tidlig etc.

 

Men takk for innspill alle sammen! Er fint å se andre sine synspunkter på dette! Jeg prater selvfølgelig bare ut fra egen erfaring, og jeg har diskutert dette med andre spl. på flere sengeposter hvorpå de fleste er enige og smålig frustrert over et litt trangsynt regelverk. Men summa sumarum er det vel enighet i at videreutdanning/kursing er nødvendig hvis en slik funksjon skal overtas av spl.

I hj.spl har du oftest ett hemmelig nr til fastlegen. 

 

Det jeg jobber på institusjon så har vi tilsyninslegens mobilnr. Og æ veit at vi er veldig heldig med at vi alltid  (unntatt etter kl 20 å før kl 8) kan få tag på vårres lege direkte. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Kantarell said:

Vi har ei lang liste med ulike medikament vi kan gi til pasientane våre, uten å konferere med legen først. Vi gir berre beskjed ved neste legevisitt. (sjukeheim) Alt frå smertestillande av ulik styrke, beroligande, mageregulerande ol

 

Men er det ikke rart at en må lage slike lister, som egentlig ikke er lovlig, for å forbigå et regelverk som kanskje er litt rigid/upraktisk? Jeg snakker ikke her om at enhver sykepleier skal ha ordinasjonsrett, men hva med de som går Avansert Geriatrisk Sykepleie? De er nordens svar på Nurse practitioner i andre land, altså behandlende sykepleier. 

 

11 hours ago, IdaJ said:

I hj.spl har du oftest ett hemmelig nr til fastlegen. 

 

Det jeg jobber på institusjon så har vi tilsyninslegens mobilnr. Og æ veit at vi er veldig heldig med at vi alltid  (unntatt etter kl 20 å før kl 8) kan få tag på vårres lege direkte. 

Enn i distriktet? Det er ikke alltid like lett der å få tak i lege, da legedekningen i distriktsnorge dessverre er en trist affære, som skrives om i bl.a. dagens medisin til stadighet. Det er som sagt ikke snakk om hvermansen av sykepleiere, men spesialistsykepleiere som burde få ha ordinasjonsrett på de legemidlene de allerede jobber med, og er nødvendig for dem å utføre deres funksjon. 

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Kantarell said:

Vi har ei lang liste med ulike medikament vi kan gi til pasientane våre, uten å konferere med legen først. Vi gir berre beskjed ved neste legevisitt. (sjukeheim) Alt frå smertestillande av ulik styrke, beroligande, mageregulerande ol

Vi har enbart akuttmedisin; såsom insulin, kvalmestillende, adrenalin, glukose, NaCl/Ringer å noen flere som jeg ikke husker akkurat nå på lista med generelle ordinasjoner. Men får oftest tak i legen nesten med en gang.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Guest Spl. said:

 

Men er det ikke rart at en må lage slike lister, som egentlig ikke er lovlig, for å forbigå et regelverk som kanskje er litt rigid/upraktisk? Jeg snakker ikke her om at enhver sykepleier skal ha ordinasjonsrett, men hva med de som går Avansert Geriatrisk Sykepleie? De er nordens svar på Nurse practitioner i andre land, altså behandlende sykepleier. 

 

Enn i distriktet? Det er ikke alltid like lett der å få tak i lege, da legedekningen i distriktsnorge dessverre er en trist affære, som skrives om i bl.a. dagens medisin til stadighet. Det er som sagt ikke snakk om hvermansen av sykepleiere, men spesialistsykepleiere som burde få ha ordinasjonsrett på de legemidlene de allerede jobber med, og er nødvendig for dem å utføre deres funksjon. 

Det er jo lovlig å ha akutte legemidler på generell ordinasjon der det gies etter spesifikke symptomer. Det har dem også i ambulansen.

 

Jeg har aldrig problemer med å få tag i de ulike leserne i distriktet. Men vi hadde hemmlignr som vi ringt. Men det er absolutt ikke sånn i alle distrikten. 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Guest Spl. said:

 

Men er det ikke rart at en må lage slike lister, som egentlig ikke er lovlig, for å forbigå et regelverk som kanskje er litt rigid/upraktisk? Jeg snakker ikke her om at enhver sykepleier skal ha ordinasjonsrett, men hva med de som går Avansert Geriatrisk Sykepleie? De er nordens svar på Nurse practitioner i andre land, altså behandlende sykepleier. 

 

Enn i distriktet? Det er ikke alltid like lett der å få tak i lege, da legedekningen i distriktsnorge dessverre er en trist affære, som skrives om i bl.a. dagens medisin til stadighet. Det er som sagt ikke snakk om hvermansen av sykepleiere, men spesialistsykepleiere som burde få ha ordinasjonsrett på de legemidlene de allerede jobber med, og er nødvendig for dem å utføre deres funksjon. 

Er jo derfor det finnes generelle ordinasjoner på endel legemiddelet just for at det skal gå bedre å utføre jobben. 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, IdaJ said:

Er jo derfor det finnes generelle ordinasjoner på endel legemiddelet just for at det skal gå bedre å utføre jobben. 

Så for å sette det på spissen litt. Hvorfor ha en generell ordinasjon, når da spl. likevel må identifisere symptomer og gi medikament deretter? Da er det jo sykepleieren som "ordinerer" legemiddelet, ikke legen, fordi legen har ikke gjort en vurdering av pasienten. Det jeg mener er litt rart. Generell ordinasjon er en måte å omgå lovverket på, fordi det skal være lettere å gi helsehjelp. Hvorfor må det da via legen først, og kan ikke da en spesialsykepleier ta samme avgjørelsen?

Link to comment
Share on other sites

59 minutes ago, Guest Spl. said:

Så for å sette det på spissen litt. Hvorfor ha en generell ordinasjon, når da spl. likevel må identifisere symptomer og gi medikament deretter? Da er det jo sykepleieren som "ordinerer" legemiddelet, ikke legen, fordi legen har ikke gjort en vurdering av pasienten. Det jeg mener er litt rart. Generell ordinasjon er en måte å omgå lovverket på, fordi det skal være lettere å gi helsehjelp. Hvorfor må det da via legen først, og kan ikke da en spesialsykepleier ta samme avgjørelsen?

Fortsatt legen som har ordineret legemidler. 

 

Er samme når jeg ringer til legen og ber om antibiotika mot uvi etter att ha tatt u-stiks, vurdert symtom osv. Ikke heller då har legen vurdert pasienten men lytter til det jeg sier og ordinere antibiotika. 

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, IdaJ said:

Fortsatt legen som har ordineret legemidler. 

 

Er samme når jeg ringer til legen og ber om antibiotika mot uvi etter att ha tatt u-stiks, vurdert symtom osv. Ikke heller då har legen vurdert pasienten men lytter til det jeg sier og ordinere antibiotika. 

Nei, det er ikke det samme. Når du ringer legen så har legen tatt avgjørelsen. På generell ordinasjon er det sykepleier som har tatt avgjørelsen om å starte opp behandling, har tolket symptomene og gitt en diagnose, da lege ikke blir informert før senere. Det er en stor forskjell, og det er her lovligheten av generell ordinasjon kommer inn. Den ene er lege informert før oppstart av behandling, og en lege har vurdert symptomer og gitt diagnose. I det andre tilfellet er det sykepleieren som har gjort denne vurderingen, samt satt diagnose. Du har riktignok ikke skrevet diagnosekoden, men du dokumenterer vel "oppstart legemiddel på grunn av sykdom".

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Guest Spl. said:

Nei, det er ikke det samme. Når du ringer legen så har legen tatt avgjørelsen. På generell ordinasjon er det sykepleier som har tatt avgjørelsen om å starte opp behandling, har tolket symptomene og gitt en diagnose, da lege ikke blir informert før senere. Det er en stor forskjell, og det er her lovligheten av generell ordinasjon kommer inn. Den ene er lege informert før oppstart av behandling, og en lege har vurdert symptomer og gitt diagnose. I det andre tilfellet er det sykepleieren som har gjort denne vurderingen, samt satt diagnose. Du har riktignok ikke skrevet diagnosekoden, men du dokumenterer vel "oppstart legemiddel på grunn av sykdom".

Tekniskt dette er det jeg som satt diagnosen men legen som bekrefter den. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes vi skal være forsiktige med å ta enda mer ansvar som sykepleiere uten av vi blir kompensert for det. Vi sykepleiere tar på oss flere og flere delegerte oppgaver. Jeg er spesialsykepleier og  snart har jeg også master i avansert klinisk sykepleie. Mange ganger vet jeg kanskje bedre enn legen hva som skal til, men likevel legger jeg ansvaret der det hører hjemme. Om vi skal forordne medikamenter må det en lovendring og kanskje også et annet utdanningsforløp til. Enn så lenge har vi ikke Nurse Practitioners her i Norge med foreskrivningsrett.

Dette ble skrevet i sykepleien for noen år siden 

https://sykepleien.no/2011/04/norges-forste-nurse-practitioner

 

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Insipidus said:

Jeg synes vi skal være forsiktige med å ta enda mer ansvar som sykepleiere uten av vi blir kompensert for det. Vi sykepleiere tar på oss flere og flere delegerte oppgaver. Jeg er spesialsykepleier og  snart har jeg også master i avansert klinisk sykepleie. Mange ganger vet jeg kanskje bedre enn legen hva som skal til, men likevel legger jeg ansvaret der det hører hjemme. Om vi skal forordne medikamenter må det en lovendring og kanskje også et annet utdanningsforløp til. Enn så lenge har vi ikke Nurse Practitioners her i Norge med foreskrivningsrett.

Dette ble skrevet i sykepleien for noen år siden 

https://sykepleien.no/2011/04/norges-forste-nurse-practitioner

 

Hei! Har lest den artikkelen, men vet ikke helt om jeg er enig i at det er nurse practitioners vi utdanner. Du kunne ikke tenke deg å skrive et innlegg der du forteller om studiet avansert klinisk sykepleie? Selv har jeg vurdert den videreutdanningen/masteren, men har enda vært usikker på hva man lærer, og hvor man evt. får jobb etter en slik utdanning, og hvilke roller det er tenkt at man skal fylle! Hadde hvertfall vært interessant lesning!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Tenkte på denne tråden når jeg her skrev om tilsynssaker der sykepleiere har gitt for mye morfin: http://sykepleiediskusjon.net/topic/26263-feildosering-av-morfin/?tab=comments#comment-40216

Feilmedisinering er en gjenganger i tilsynssaker, og mitt inntrykk er at det ofte gjelder opiater. Hvis sykepleiere som jobber med terminale pasienter hadde hatt begrenset ordinasjonsrett i forhold til opiater tror jeg det hadde vært en fordel. For det første måtte de kurses skikkelig for å få en slik ordinasjonsrett og det vil trolig medføre færre feilmedisineringer. For det andre så er det sykepleieren som er tett på pasienten, og det vil derfor kunne føre til bedre smertelindring. Sykepleieren kan vurdere fortløpende om smertelindringen er god nok, øke dosen ved behov, eller starte opp med opiater uten å gå via legen. Min erfaring er også at leger kan være mer tilbakeholdene på bruk av opiater, enn sykepleiere. Tror årsaken er at de ikke er så tett på pasienten

Link to comment
Share on other sites

On 28.10.2017 at 7:56 PM, Guest Spl. said:

Tar gjerne i mot innspill da jeg tenker å skrive et innlegg i sykepleien om nettopp denne problematikken.

Jeg er så spent på om du har begynt å skrive dette innlegget :)

Hvis det kommer i Sykepleien håper jeg ikke jeg går glipp av det. Det hadde vært supert hvis du linket til det her, men bare hvis du vil da:)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy