Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bacheloroppgave


NurseB

Recommended Posts

Vet der varierer litt fra skole til skole, men vi ha ihvertfall fått beskjed om å ikke spesialisere problemstilling så mye at den heller kunne vært skrevet av f.eks. jordmorstudenter, intensivsykepleiestudenter osv.. Men det er jo mange muligheter for problemstillinger som er mer generell sykepleie :)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • Replies 103
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jeg er også 3.års student og skal levere tema 1.des. Vi er ei gruppe på to. Har lyst til å skrive om hvordan sykepleier kan gjøre livskvaliteten til barn med spinal muskelatrofi så god som mulig, men finner jo så lite forskning i forhold til dette pga at det er en så sjelden sykdom..:P Har kontaktet Frambu (senter for sjeldne sykdommer) om de vil gi oss litt tips og noe i den duren, så vi venter i spenning! De var hvertfall positive til temaet. Tenker også på hvordan vi kan relatere det til sykepleierens funksjon.. Lufter tankene her litt folkens! ;)

Link to comment
Share on other sites

Jeg kunne også tenke meg å skrive om noe som er "jordmorrelatert", men har innsett at dette egentlig kan bli litt vanskelig da jeg ikke har noe praksis/erfaring fra området, og jeg føler oppgaven da ville blitt mer rettet mot en videreutdanning...

I tillegg MÅ vi skrive i grupper på 3-5, og det er ikke like enkelt å finne noen å skrive med som også vil skrive om samme tema:P Vi har begynt å tenke på problemstilling, og mest sannsynlig ender vi opp med noe som har med pårørende til en akutt syk pasient. Dette er noe alle på gruppen kan relatere til praksis, og er noe man vil møte senere i yrket. Samtidig tenker vi det er greit å ha et tema som det finnes mye litteratur og forskning om!

Link to comment
Share on other sites

Jeg er også 3.års student og skal levere tema 1.des. Vi er ei gruppe på to. Har lyst til å skrive om hvordan sykepleier kan gjøre livskvaliteten til barn med spinal muskelatrofi så god som mulig, men finner jo så lite forskning i forhold til dette pga at det er en så sjelden sykdom..:( Har kontaktet Frambu (senter for sjeldne sykdommer) om de vil gi oss litt tips og noe i den duren, så vi venter i spenning! De var hvertfall positive til temaet. Tenker også på hvordan vi kan relatere det til sykepleierens funksjon.. Lufter tankene her litt folkens! ;)

 

Så lurt å ta kontakt med Frambu, bor dere i nærheten så kan dere kanskje hospitere der en dag også?

Jeg vil også råde dere til å ta kontakt med barnenevrologisk avdeling på Rikshospoitalet, de har også erfaring med denne pasientgruppen.

 

 

 

Jeg kunne også tenke meg å skrive om noe som er "jordmorrelatert", men har innsett at dette egentlig kan bli litt vanskelig da jeg ikke har noe praksis/erfaring fra området, og jeg føler oppgaven da ville blitt mer rettet mot en videreutdanning...

I tillegg MÅ vi skrive i grupper på 3-5, og det er ikke like enkelt å finne noen å skrive med som også vil skrive om samme tema:P Vi har begynt å tenke på problemstilling, og mest sannsynlig ender vi opp med noe som har med pårørende til en akutt syk pasient. Dette er noe alle på gruppen kan relatere til praksis, og er noe man vil møte senere i yrket. Samtidig tenker vi det er greit å ha et tema som det finnes mye litteratur og forskning om!

Det hørtes veldig lurt ut å skrive om pårørende til akutt syke :P Som du selv sier så vil man alltid ha behov for å kunne litt om det. Man lærer veldig mye av å skrive en slik oppgave og da er det fint om man kan dra nytte av kunnskapen sin senere.

Det å ivareta pårørende på en god måte er kjempeviktig!

Veldig spennende å høre hva dere skal skrive om. Synd vi ikke får lest oppgavene når de endelig er ferdig.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Jeg tenker litt på å skrive om hvordan sykepleiere (hjemmesykepleien) kan hjelpe hjemmeboende eldre med å mestre nyoppdaget diabetes type-2,i forhold til kosthold,insulin,injeksjoner osv. Men tenker også litt på å skrive om miljøterapi i forhold til psykiatriske pasienter på institusjon,men vet ikke helt hva slags pasienter?

 

Noen innspill?:)

Link to comment
Share on other sites

Diabetes er et tema som går igjen hos mange, så du scorer ingen poeng for å være original hvis du velger det temaet, men på den andre siden så er det jo mye stoff å finne om det.

 

Har du vært i psykiatrisk praksis? Eller vet du hvilken pasientgruppe du kommer til å møte i din psykiatripraksis? I så fall kan det jo være greit å ha litt egen erfaring når man skriver om det. Er jo mange grupper å velge mellom. Du kan gå for en pasientgruppe ut i fra hvilken diagnose de har (bulimikere/anorektikere, bipolare, psykotiske, schizofrene osv) eller du kan velge noe som går på person (ungdom/voksen/eldre, innvandrere/nordmenn, arvelige faktorer osv).

Link to comment
Share on other sites

Hei ;)

 

Jeg har lyst til å skrive om noe som rammer de eldre, som feks trykksår eller demens. Dette er fordi det kommer til å bli mange flere eldre om noen år (eldrebølgen) og jeg synes de fortjener den beste mulige behandlingen (som alle andre). Har sett mye som jeg liker dårlig ute i praksis når det gjelder behandling av eldre og deres behov :( En ting er at tiden ikke strekker til, men det gjelder også å bruke tiden fornuftig :P

Link to comment
Share on other sites

Vi skriver bacheloroppgaven alene. Starter med forberedelser nå i høst. Jeg er enda usikker på hva jeg skal skrive om, men jeg heller mer og mer mot å skrive om noe som omhandler smertelindring. Evt. relatert til kronikere. Jeg hadde en opplevelse på sykehuset i sommer som satte tankene litt i gang. Det lå en ung pasient der (mellom 20-25 år) og der var det smerteproblematikk pga av tilbakelagt stomi. Det var forsåvidt en kjent faktum at en slik tilbakeleggelse kunne medføre smerter som pasienten kanskje måtte leve med resten av livet. Men dette var pasientens ønske fordi hun mente at hun ikke ville klare å leve med stomi. Anyway, pasienten kom tilbake med jevne mellom med udefinerte smerter i mage som var så sterke at hun måtte ha morfin (Ketorax). Det jeg merket på noen av sykepleierene, og jeg kunne faktisk kjenne det hos meg selv også, var at man følte at dette var en krevende pasient (det skal sies at det var andre ting som vi måtte jobbe mye med også, ikke bare smerter) og det var noen som ga uttrykk for at pasienten mest sannsynlig bare ville ha mer morfin fordi hun var blitt avhengig. Ja, det kunne kanskje være sant, men samtidig kan man jo ikke stå der og si det og dermed indirekte si at pasienten ikke hadde de smertene hun ga uttrykk for at hun hadde. Jeg kjente at det var lett å "gå i fella" å tenke negativt om pasienten. Jeg fikk reflektert godt over det da jeg hadde pasienten en vakt. Jeg kunne se på henne at hun kviet seg til å be om mer smertestillende, men hun gjorde likevel. Jeg tenkte at hun kvier seg fordi vi har gitt uttrykk for at hun "maser" for mye, at hun tror at vi ikke tror på henne. Å leve med sterke smerter frarøver en livskvaliteten. Så jeg tror det kunne blitt interessant å skrive om smerter kontra livskvalitet, hvor viktig det er å smertelindre pasienten godt nok for at pasienten skal føle livskvalitet. Evt. ta tak dette med at det kanskje ikke smertelindres godt nok overalt. At pasienter kan trigge fordommer/sinne hos sykepleierene. Type "han kommer bare inn her for å få morfin". Det har jeg faktisk hørt blitt sagt. Problemstillingen må jeg fundere litt på...

Link to comment
Share on other sites

Diabetes er et tema som går igjen hos mange, så du scorer ingen poeng for å være original hvis du velger det temaet, men på den andre siden så er det jo mye stoff å finne om det.

 

Har du vært i psykiatrisk praksis? Eller vet du hvilken pasientgruppe du kommer til å møte i din psykiatripraksis? I så fall kan det jo være greit å ha litt egen erfaring når man skriver om det. Er jo mange grupper å velge mellom. Du kan gå for en pasientgruppe ut i fra hvilken diagnose de har (bulimikere/anorektikere, bipolare, psykotiske, schizofrene osv) eller du kan velge noe som går på person (ungdom/voksen/eldre, innvandrere/nordmenn, arvelige faktorer osv).

 

Jeg har vært i psykiatrisk praksis ja,på subakutt avdeling, hvor det i tillegg var en liten lukket avdeling,for pasienter som hadde behov for skjerming. Psykiatripraksien var absolutt en av mine beste praksisperioder. Vi hadde all slags mulige pasientgrupper,schizofrene,psykoser,selvskading osv.

 

Du har nok rett i at diabetes og eldre kan være litt for kjedelig ja? Har du noe forslag til en problemstilling jeg kunne tatt i forhold til psykiatri,noe som det finnes en del stoff om,og gjerne litt forskning? Noe om miljøterapi kanskje? Takk for at dere hjelper meg!

 

Må finne problemstiling i løpet av 2 uker og lage disposisjon for klassen:( begynner å bli så stressa

Link to comment
Share on other sites

Vi skriver bacheloroppgaven alene. Starter med forberedelser nå i høst. Jeg er enda usikker på hva jeg skal skrive om, men jeg heller mer og mer mot å skrive om noe som omhandler smertelindring. Evt. relatert til kronikere. Jeg hadde en opplevelse på sykehuset i sommer som satte tankene litt i gang. Det lå en ung pasient der (mellom 20-25 år) og der var det smerteproblematikk pga av tilbakelagt stomi. Det var forsåvidt en kjent faktum at en slik tilbakeleggelse kunne medføre smerter som pasienten kanskje måtte leve med resten av livet. Men dette var pasientens ønske fordi hun mente at hun ikke ville klare å leve med stomi. Anyway, pasienten kom tilbake med jevne mellom med udefinerte smerter i mage som var så sterke at hun måtte ha morfin (Ketorax).

 

 

Morfin og ketorax er to forskjellige ting, og virker på forskjellig måte selv om det blir gitt litt om en annen. Morfin har virkestoffet morfin, ketorax har ketobemidon.

 

Synes dette høres ut som et godt tema. Tenker på noe selv i retningen smertebehandling for narkomane, mest fordi jeg har sett mye usikkerhet hos sykepleiere rundt det, og vil være klar for å møte det når jeg selv begynner som sykepleier. Ellers har jeg tenkt på intensivpsykose, men dette er kanskje litt mer spesialisert? Siden vi ikke har hatt undervisning om det mener jeg....på en annen side er det litt sånn som en kan komme ut for å vanlige avdelinger også. Eller hva synes dere...? Sosial angst virker også som et interessant tema, men tviler på om jeg får så mye mer ut av det senere.

Link to comment
Share on other sites

Vi skriver bacheloroppgaven alene. Starter med forberedelser nå i høst. Jeg er enda usikker på hva jeg skal skrive om, men jeg heller mer og mer mot å skrive om noe som omhandler smertelindring. Evt. relatert til kronikere. Jeg hadde en opplevelse på sykehuset i sommer som satte tankene litt i gang. Det lå en ung pasient der (mellom 20-25 år) og der var det smerteproblematikk pga av tilbakelagt stomi. Det var forsåvidt en kjent faktum at en slik tilbakeleggelse kunne medføre smerter som pasienten kanskje måtte leve med resten av livet. Men dette var pasientens ønske fordi hun mente at hun ikke ville klare å leve med stomi. Anyway, pasienten kom tilbake med jevne mellom med udefinerte smerter i mage som var så sterke at hun måtte ha morfin (Ketorax). Det jeg merket på noen av sykepleierene, og jeg kunne faktisk kjenne det hos meg selv også, var at man følte at dette var en krevende pasient (det skal sies at det var andre ting som vi måtte jobbe mye med også, ikke bare smerter) og det var noen som ga uttrykk for at pasienten mest sannsynlig bare ville ha mer morfin fordi hun var blitt avhengig. Ja, det kunne kanskje være sant, men samtidig kan man jo ikke stå der og si det og dermed indirekte si at pasienten ikke hadde de smertene hun ga uttrykk for at hun hadde. Jeg kjente at det var lett å "gå i fella" å tenke negativt om pasienten. Jeg fikk reflektert godt over det da jeg hadde pasienten en vakt. Jeg kunne se på henne at hun kviet seg til å be om mer smertestillende, men hun gjorde likevel. Jeg tenkte at hun kvier seg fordi vi har gitt uttrykk for at hun "maser" for mye, at hun tror at vi ikke tror på henne. Å leve med sterke smerter frarøver en livskvaliteten. Så jeg tror det kunne blitt interessant å skrive om smerter kontra livskvalitet, hvor viktig det er å smertelindre pasienten godt nok for at pasienten skal føle livskvalitet. Evt. ta tak dette med at det kanskje ikke smertelindres godt nok overalt. At pasienter kan trigge fordommer/sinne hos sykepleierene. Type "han kommer bare inn her for å få morfin". Det har jeg faktisk hørt blitt sagt. Problemstillingen må jeg fundere litt på...

Dette er et veldig spennende tema som jeg selv kunne tenkt meg å skrive om dersom jeg skulle skrevet en slik oppgave igjen. Men det som er vanskelig med dette er hvordan man skal kunne definere livskvalitet, i og med at det er så individuelt. Vet om noen i kullet mitt som har blitt frarådet av veileder å bruke livskvalitet som et mål på et resultat. Får du en flink veileder kan han/hun sikkert hjelpe deg med å finne en annen term, eller veilede deg mot noe mer konkret. Hvis du er "up for a challenge" synes jeg du skal gå for dette temaet, for det er veldig relevant - i alle aldersgrupper! ;)

 

Jeg har vært i psykiatrisk praksis ja,på subakutt avdeling, hvor det i tillegg var en liten lukket avdeling,for pasienter som hadde behov for skjerming. Psykiatripraksien var absolutt en av mine beste praksisperioder. Vi hadde all slags mulige pasientgrupper,schizofrene,psykoser,selvskading osv.

 

Du har nok rett i at diabetes og eldre kan være litt for kjedelig ja? Har du noe forslag til en problemstilling jeg kunne tatt i forhold til psykiatri,noe som det finnes en del stoff om,og gjerne litt forskning? Noe om miljøterapi kanskje? Takk for at dere hjelper meg!

 

Må finne problemstiling i løpet av 2 uker og lage disposisjon for klassen:( begynner å bli så stressa

Vil anbefale deg å søke litt på ulike ord (schizofreni, selvskading, bipolar, psykose osv) i et par databaser og se hva som går igjen dersom du er ute etter et tema som det finnes mye forskning om. Men noen forslag kan være:

- Fødselsdepresjon (Muligens er fødselsdepresjon for spesialisert i og med at det stort sett er jordmødre som jobber på barsel, og helsesøster på helsestasjon)

- Autonomi og paternalisme i arbeidet med psykotiske pasienter?

- Fysisk aktivitet i forhold til depresjon

- Selvskading i forhold til menn (man hører jo mest om kvinner, men det er jo sikkert en del menn som også driver med)

 

Lag deg en liste med masse stikkord som du synes er interessante (alt fra diagnoser til behandlingsmåter, sykepleieteoretikere og temaer fra VIPS-modellen) så kan du lage tankekart eller bare gruble litt over de, og så får du nok en fin problemstilling til slutt :P

 

Morfin og ketorax er to forskjellige ting, og virker på forskjellig måte selv om det blir gitt litt om en annen. Morfin har virkestoffet morfin, ketorax har ketobemidon.

 

Synes dette høres ut som et godt tema. Tenker på noe selv i retningen smertebehandling for narkomane, mest fordi jeg har sett mye usikkerhet hos sykepleiere rundt det, og vil være klar for å møte det når jeg selv begynner som sykepleier. Ellers har jeg tenkt på intensivpsykose, men dette er kanskje litt mer spesialisert? Siden vi ikke har hatt undervisning om det mener jeg....på en annen side er det litt sånn som en kan komme ut for å vanlige avdelinger også. Eller hva synes dere...? Sosial angst virker også som et interessant tema, men tviler på om jeg får så mye mer ut av det senere.

Smertebehandling for narkomane synes jeg er et godt tema! Det er jo aktuelt både i somatikken og i psykiatrien (men du bør vel helst velge ut en av gruppene?).

 

Hvis du med intensivpsykose mener delir (men det fikk da vi undervisning om), så synes jeg det også er et aktuelt tema. Spesielt med eldre som blir lagt inn på sykehus. En del etikk å ta med der kan jeg tenke meg.

Link to comment
Share on other sites

 

Vil anbefale deg å søke litt på ulike ord (schizofreni, selvskading, bipolar, psykose osv) i et par databaser og se hva som går igjen dersom du er ute etter et tema som det finnes mye forskning om. Men noen forslag kan være:

- Fødselsdepresjon (Muligens er fødselsdepresjon for spesialisert i og med at det stort sett er jordmødre som jobber på barsel, og helsesøster på helsestasjon)

- Autonomi og paternalisme i arbeidet med psykotiske pasienter?

- Fysisk aktivitet i forhold til depresjon

- Selvskading i forhold til menn (man hører jo mest om kvinner, men det er jo sikkert en del menn som også driver med)

 

Lag deg en liste med masse stikkord som du synes er interessante (alt fra diagnoser til behandlingsmåter, sykepleieteoretikere og temaer fra VIPS-modellen) så kan du lage tankekart eller bare gruble litt over de, og så får du nok en fin problemstilling til slutt ;)

Takk for hjelp!

Autonomi og paternalisme hørtes vanskelig ut? Er vel ikke så mye stoff om det,eller?Og jeg kan ingenting om det,hehe.

Selvskading og menn har jeg ikke vært borti,men jeg var borti en jente som drev med kraftig selvskading,noe som jeg syntes var veldig tøft og vondt.Kanskje jeg kan skrive noe om hvordan sykepleiere kan hjelpe med å redusere selvskading? Er kanskje ikke så mye vi kan gjøre men.

 

Eller kanskje hvordan miljøterapi kan dempe symptomene,eller lette de,hos psykotiske?Eller schizofrene? Ååå,jeg er helt i villrede

Link to comment
Share on other sites

Du har rett, medikamentene har forskjellige virkestoffer. Men Ketorax har vel noe av det samme indikasjonsområde som morfin, har det ikke?

Morfin og ketorax er to forskjellige ting, og virker på forskjellig måte selv om det blir gitt litt om en annen. Morfin har virkestoffet morfin, ketorax har ketobemidon.
Link to comment
Share on other sites

Smertebehandling for narkomane synes jeg er et godt tema! Det er jo aktuelt både i somatikken og i psykiatrien (men du bør vel helst velge ut en av gruppene?).

 

Hvis du med intensivpsykose mener delir (men det fikk da vi undervisning om), så synes jeg det også er et aktuelt tema. Spesielt med eldre som blir lagt inn på sykehus. En del etikk å ta med der kan jeg tenke meg.

 

 

Takk! Det blir nok "på sykehus", siden det er der jeg planlegger å jobbe fremover.

 

Intensivpsykose er noe jeg leste om i en bok som heter "sykepleie til akutt kritisk syke". Der står det:

 

"Når en kommer i en truende situasjon, er flukt en vanlig reaksjon. Pasientene kan ikke flykte fysisk, og det ser ut til at en del av dem da velger en psykologisk "flukt". Dette er observert hos intensivpasienter, men det er også andre faktorer bak det som kalles intensivpsykose".

 

Men det spørs om jeg får det godkjent og om det finnes forskning på området...

Link to comment
Share on other sites

Du har rett, medikamentene har forskjellige virkestoffer. Men Ketorax har vel noe av det samme indikasjonsområde som morfin, har det ikke?

 

 

Jada, som jeg skrev så brukes det litt om hverandre, men det finnes noen forskjeller. Hvordan det føler, hvordan pasienter reagerer på det (kvalme vs. ikke kvalme og smertestillende effekt), samt at morfin visstnok virker mer på sentralnervesystemet, og ketorax virker bedre på bensmerter bl. a.

 

Jeg finner ikke noe dokumentasjon på dette desverre.

Link to comment
Share on other sites

Smertelindring til narkomane er absolutt et godt tema. Har hatt narkomane som pasienter, og for meg har det virket som om både leger og sykepleiere finner smertelindring til denne "pasientgruppen" vanskelig. Det er det nok også. Har observert at fordommer har tredd tydelig frem når narkomane har vært pasienter. Både hos leger og sykepleiere. Det kunne jo være en idé å sette fokus på det, evt. dra det inn i oppgaven.

 

Dette skal jeg tenke mer på, takk for tips om tema! ;)

Link to comment
Share on other sites

Nå hadde jeg så og si bestemt meg for å skrive om miljøterapi og samtale i forhold til schizofreni,men så finner jeg ingen forskning om temaet.Er så frustrert og stresset her jeg sitter..Hva skal jeg gjøre?;)

 

Har liksom ikke noe spesielt tema jeg brenner for som jeg kunne tenke meg å skrive om.Er sykehus jeg vil jobbe på når jeg er ferdig,men har ingen spesiell avdeling i sikte,som jeg kunne ha relatert til et eventuelt tema. Jeg har jobbet på sykehjem i mange år og er veldig glad i eldre,men ikke noe spesielt tema der som interesserer meg.

 

Synes alt innenfor sykdomslære egentlig er veldig spennende..Uff,ikke lett dette

Link to comment
Share on other sites

Nå hadde jeg så og si bestemt meg for å skrive om miljøterapi og samtale i forhold til schizofreni,men så finner jeg ingen forskning om temaet.Er så frustrert og stresset her jeg sitter..Hva skal jeg gjøre?;)

 

Har liksom ikke noe spesielt tema jeg brenner for som jeg kunne tenke meg å skrive om.Er sykehus jeg vil jobbe på når jeg er ferdig,men har ingen spesiell avdeling i sikte,som jeg kunne ha relatert til et eventuelt tema. Jeg har jobbet på sykehjem i mange år og er veldig glad i eldre,men ikke noe spesielt tema der som interesserer meg.

 

Synes alt innenfor sykdomslære egentlig er veldig spennende..Uff,ikke lett dette

 

Ja det er lurt som Banshee skriver, å ta utgangspunkt i en lidelse til noen du kjenner, eller du kan ta utgangspunkt i en sykdom du ønsker å lære mer om.

Skriv om noe du synes er spennende, ikke tenk så mye på hva du kan få bruk for senere.

Du lærer av alt du måtte skrive om.

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk alle sammen!! Snille dere er som tar dere tid til å hjelpe oss studenter:)

 

Hmm,jeg har heldigvis ikke hatt noen nære i familien som har vært noe særlig syke.Mormor var på sykehjem i mange år.

Kanskje jeg kan skrive om hvordan sykepleiere kan forebygge komplikasjoner,som følge av lite aktivitet? Eller synes dere det er kjedelig?

 

Hjerte-kar-sykdommer er interessant, men kan ikke tenke meg noe tema der,som det både finnes mye og skrive om + forskning.

 

Takk for at dere hjelper meg!

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk alle sammen!! Snille dere er som tar dere tid til å hjelpe oss studenter:)

 

Hmm,jeg har heldigvis ikke hatt noen nære i familien som har vært noe særlig syke.Mormor var på sykehjem i mange år.

Kanskje jeg kan skrive om hvordan sykepleiere kan forebygge komplikasjoner,som følge av lite aktivitet? Eller synes dere det er kjedelig?

 

Hjerte-kar-sykdommer er interessant, men kan ikke tenke meg noe tema der,som det både finnes mye og skrive om + forskning.

 

Takk for at dere hjelper meg!

 

 

Når det gjelder hjerte-kar sykdommer kan du finne mye forskning om f.eks hjertesvikt og mosjon. Det finnes masse, masse forskning rundt hjerte-kar sykdommer.

 

Tror det beste er å finne et emne man vil skrive om, men ikke låse seg fast til en bestemt problemstilling. Grovskissere først, så finformulere etterhvert som man finner det man vil skrive om...?

Link to comment
Share on other sites

Hmmm,tror jeg nå står igjen med to problemstillinger:

 

"Hvordan kan sykepleier forebygge komplikasjon som følge av inaktivitet,hos eldre på sykehjem?"

 

eller

"Hvilke terapimetoder er egnet for sykepleiere i møte med en pasient som lider av schizofreni,på en psykiatrisk institusjon?" Problemet med denne er at jeg ikke har funnet noe forskning om det ennå.

 

Jeg kunne også tenke meg å skrive om selvskading,da jeg syntes det var utrolig tøft å møte en jente i psykiatrisk praksis,som skadet seg selv til de grader. Hmmm,men jeg får kanskje slå det temaet bort.

 

Så hva synes dere om de to første problemstillingene?

 

Takk for hjelp,igjen:)

Link to comment
Share on other sites

"Hvordan kan sykepleier forebygge komplikasjon som følge av inaktivitet,hos eldre på sykehjem?"

Her kanskje du må spesifisere hva slags komplikasjon, slik at oppgaven ikke blir for stor. Komplikasjoner som følge av inakivitet kan jo være alt fra fysiske til psykiske plager...

 

"Hvilke terapimetoder er egnet for sykepleiere i møte med en pasient som lider av schizofreni,på en psykiatrisk institusjon?"

Med et slikt "spørsmål" tenker jeg det lett kan bli en faktaoppgave, der du ramser opp fakta om terapimetodene. Kanskje en annen formulering kan gjøre det lettere, som f.eks "hvordan kan sykepleier ved hjelp av terapeutiske metoder møte en pasient som lider av schizofreni, på en psykiatrisk institusjon?" Eventuelt kan det være lurt å velge én terapimetode som du har i problemstillingen og som er hovedfokus i oppgaven (igjen for at den ikke skal bli for stor). Du kan jo skrive litt om ulike terapimetoder i oppgaven, også si hvorfor du har valgt den metoden du har valgt...?

Link to comment
Share on other sites

"Hvordan kan sykepleier forebygge komplikasjon som følge av inaktivitet,hos eldre på sykehjem?"

Her kanskje du må spesifisere hva slags komplikasjon, slik at oppgaven ikke blir for stor. Komplikasjoner som følge av inakivitet kan jo være alt fra fysiske til psykiske plager...

 

"Hvilke terapimetoder er egnet for sykepleiere i møte med en pasient som lider av schizofreni,på en psykiatrisk institusjon?"

Med et slikt "spørsmål" tenker jeg det lett kan bli en faktaoppgave, der du ramser opp fakta om terapimetodene. Kanskje en annen formulering kan gjøre det lettere, som f.eks "hvordan kan sykepleier ved hjelp av terapeutiske metoder møte en pasient som lider av schizofreni, på en psykiatrisk institusjon?" Eventuelt kan det være lurt å velge én terapimetode som du har i problemstillingen og som er hovedfokus i oppgaven (igjen for at den ikke skal bli for stor). Du kan jo skrive litt om ulike terapimetoder i oppgaven, også si hvorfor du har valgt den metoden du har valgt...?

 

Takk for innspill! På den første problemstillingen tenkte jeg å avgrense meg til trykksår og obstipasjon,i første omgang.Kanskje noe om muskelstyrke/balanse og beinskjørhet også.

 

Synes forslaget ditt til den andre problemstillingen var veldig bra,tusen takk! Så du tror ikke det blir en ren faktaoppgave da? Tenker å skrive en del om miljøterapi, og kommunikasjon.Kommunikasjon er jo en form for terapimetode,tenker jeg?

Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill! På den første problemstillingen tenkte jeg å avgrense meg til trykksår og obstipasjon,i første omgang.Kanskje noe om muskelstyrke/balanse og beinskjørhet også.

 

Synes forslaget ditt til den andre problemstillingen var veldig bra,tusen takk! Så du tror ikke det blir en ren faktaoppgave da? Tenker å skrive en del om miljøterapi, og kommunikasjon.Kommunikasjon er jo en form for terapimetode,tenker jeg?

 

På den første ville jeg valgt bare ett eller to av problemene du nevner. Dette det er fire ganske forskjellige problemer, og dermed blir oppgaven veldig stor. Det blir alltid mye flere ord enn du tror! :P Og når det er såpass "forskjellige" problemer som f.eks beinskjørhet og obstipasjon blir det kanskje vanskelig å holde tråden, siden det er så mye man kan komme inn på igjen i forhold til de ulike problemene...

 

På den andre problemstillingen tror jeg det blir det en god sykepleieoppgave så lenge du synliggjør hvordan sykepleier anvender metoden. FOr å si det slik da: Ordet sykepleier bør brukes ofte :( Du skal jo drøfte hvordan sykepleier kan anvende metoden, og da kan du jo si noe om hvordan du selv anvendte kommunikasjon og miljøterapi i møte med pasientene i praksis, og hvordan det fungerte ;)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy