Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bacheloroppgave


NurseB

Recommended Posts

På den første ville jeg valgt bare ett eller to av problemene du nevner. Dette det er fire ganske forskjellige problemer, og dermed blir oppgaven veldig stor. Det blir alltid mye flere ord enn du tror! :P Og når det er såpass "forskjellige" problemer som f.eks beinskjørhet og obstipasjon blir det kanskje vanskelig å holde tråden, siden det er så mye man kan komme inn på igjen i forhold til de ulike problemene...

 

På den andre problemstillingen tror jeg det blir det en god sykepleieoppgave så lenge du synliggjør hvordan sykepleier anvender metoden. FOr å si det slik da: Ordet sykepleier bør brukes ofte :( Du skal jo drøfte hvordan sykepleier kan anvende metoden, og da kan du jo si noe om hvordan du selv anvendte kommunikasjon og miljøterapi i møte med pasientene i praksis, og hvordan det fungerte ;)

 

På den første problemstillingen kan jeg jo for eksempel konsentrere meg om trykksår og obstipasjon? Er jo et veldig aktuelt tema og med sykepleiefaglig fokus dette,men føler dere at det er kjedelig? Jeg har jobbet som pleieassistent på sykehjem i mange år,og det er jo en kultur at beboerne blir satt i en stol etter stellet,og der sitter de hele dagen.

 

På den andre problemstillingen tenkte jeg å skrive om hva slags terapimetoder og kommunikasjonsformer som er egnet å bruke i møte med schizofrene pasienter,og om det kan hjelpe dem til å bedre mestre sin hverdag. Kanskje det blir vanskelig å unngå at det blir en ren faktaoppgave? Om det blir for vanskelig for meg..Jeg har nå lett i flere timer etter forskingsartikkeler,men finner ingen,så må nesten slå denne problemstillingen fra meg..

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • Replies 103
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hei!

Jeg går også siste året på sykepleien, ser fram til å bli ferdig... :unsure: Skal begynne på bacheloroppgave til våren. Jeg har tenkt på følgende tema: Barn som pårørende: Hvordan kan sykepleieren møte og ivareta barn som pårørende til alvorlig syke? Er ikke helt trygg på formuleringen enda, men tror jeg skal skrive noe om når søsken blir syke, ikke foreldre. Eller kanskje hvordan man kan ivareta hele familien, både barn og voksne, når et av barna blir syk? Uff, jeg vet ikke... Har tenkt på å avgrense sykdommen til kreft, men det er kanskje veldig vanlig å skrive om?

Har også tenkt litt på å skrive om premature, neonatalsykepleie, noen som har forslag til problemstilling?

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Jeg går også siste året på sykepleien, ser fram til å bli ferdig... smile.gif Skal begynne på bacheloroppgave til våren. Jeg har tenkt på følgende tema: Barn som pårørende: Hvordan kan sykepleieren møte og ivareta barn som pårørende til alvorlig syke? Er ikke helt trygg på formuleringen enda, men tror jeg skal skrive noe om når søsken blir syke, ikke foreldre. Eller kanskje hvordan man kan ivareta hele familien, både barn og voksne, når et av barna blir syk? Uff, jeg vet ikke... Har tenkt på å avgrense sykdommen til kreft, men det er kanskje veldig vanlig å skrive om?

Har også tenkt litt på å skrive om premature, neonatalsykepleie, noen som har forslag til problemstilling?

 

Først av alt vil jeg ønske deg velkommen hit wink.gif

Jeg har ingen ideer til problemstilling, men jeg har bare lyst til å si at det å skrive om søsken til alvorlig syke barn synes jeg var et veldig interessant tema. Jeg tror ikke det er vanlig å skrive om søsken og du trenger heller ikke begrense dette til kreft. Det finnes mange alvorlige kroniske sykdommer hos barn som vil påvirke familien og søsken i en vesentlig grad.

Det er vanskelig å være søsken til et alvorlig sykt barn. Jeg tror disse ofte er en glemt gruppe.

Håper du holder oss oppdatert med hva du velger å skrive om.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 1 year later...
Guest Susanne

Heihei! Jeg er nå på mitt tredje studieår og skal skrive bachelor snart nå. Jeg har også lyst å skrive om AML, har du noen tips om noen gode kilder eller forskning?

 

Jeg hadde dette som problemstilling: hvordan spl kan fremme håp til pasienter med akutt myelogen leukemi. Fikk B :) Hadde intervju av 2 spl ved hematologisk avd.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Eg skal skrive om "Ivaretakelse av pårørende til akutt og kritisk syke", vinklet mot plutselig akutt og kritisk sykdom /skade, ikke forverring av en tidligere tilstand. :)

Hvis du trenger tips og råd, ta kontakt med en intensivavdeling for observasjon eller hospitering. De er oppdaterte på ny forskning på tema og er ofte dyktige på pårørendearbeid. Spennende tema :) Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Hvis du trenger tips og råd, ta kontakt med en intensivavdeling for observasjon eller hospitering. De er oppdaterte på ny forskning på tema og er ofte dyktige på pårørendearbeid. Spennende tema :) Lykke til!

 

Takk for tips! Skal se om eg ikke får presset det inn i kalenderen før 31mai :) Eg syns det er et svært spennende tema, utrolig interessant å lese om de forskjellige behovene, og hvordan pårørende faktisk blir møtt! Har hatt veldig lite om det på skolen, og etter å ha hvert i praksis mange steder så ser eg tydelig at det trengs mer fokus på.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
Guest Nyskjerrig123

Hei :) Jeg syntes at trykkpneumothorax er en kjempe spennende tilstand men er det mulig å lage en god problemstilling rundt det og er dte mulig å finne nok stoff og er det sykepleierrelatert? :wacko::blink:

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Hei, fint med denne siden! Jeg skal finne tema til bachelor oppgave innen neste uke. Jeg hadde egentlig bestemt meg for Barn som pårørende av rusmisbrukere, men så tenkte jeg at det muligens blir vanskelig å finne nok artikler og forskning til dette, må helst ha 6-10 artikler. Så lurte jeg på pasienter med kronisk smerte grunnet feilinnsatt epidural, eller bare nerveskade. Men så skal jeg i praksis på kvinnepoliklinikken, og skal på et intensivkurs i pedagogisk sexologi, da hadde det vært fint å finne noe som passer til den delen. Var innom tanken å skrive om forebyggende arbeid mot ufrivillig svangerskap, det er jo masse å finne på det feltet, det er folkehelse men det hører vel mer til helsesøster. Vi kan velge mellom å skrive om folkehelse, hjemmesykepleie eller sykehjem.

Det er morro å lese hva andre tenker på her, man har jo så mange ideer! Finner nok ut av det til slutt.

Link to comment
Share on other sites

Når jeg var student skrev jeg om hvordan en sykepleier møtte en pasienten etter å ha gjennomført mastektomi, og litt rundt brystkreft og hvordan pasientene opplevde dette. Husker ikke helt problemstillingen. Hvis jeg har vært student nå har jeg villet skrevet om hjemmesykepleien og kreft, for dette er et tema jeg synes er kjempe interessant :) Alt fra intravenøs behandling i hjemmet, pårørende og samarbeid med sykehuset. Det med pårørende kan være en stor utfordring, for det er ikke alle som er enige i de avgjørelser som blir tatt innad i familien..

Link to comment
Share on other sites

Hei, fint med denne siden! Jeg skal finne tema til bachelor oppgave innen neste uke. Jeg hadde egentlig bestemt meg for Barn som pårørende av rusmisbrukere, men så tenkte jeg at det muligens blir vanskelig å finne nok artikler og forskning til dette, må helst ha 6-10 artikler. Så lurte jeg på pasienter med kronisk smerte grunnet feilinnsatt epidural, eller bare nerveskade. Men så skal jeg i praksis på kvinnepoliklinikken, og skal på et intensivkurs i pedagogisk sexologi, da hadde det vært fint å finne noe som passer til den delen. Var innom tanken å skrive om forebyggende arbeid mot ufrivillig svangerskap, det er jo masse å finne på det feltet, det er folkehelse men det hører vel mer til helsesøster. Vi kan velge mellom å skrive om folkehelse, hjemmesykepleie eller sykehjem.

Det er morro å lese hva andre tenker på her, man har jo så mange ideer! Finner nok ut av det til slutt.

 

-sjekk ut denne :)http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/Sider/forside.aspx

Barn som pårørende er i vinden for tiden og det finnes relativt mye der ute av spl forskning/artikler.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Jeg brenner for barn og ungdom, og har lyst å skrive om barns psykiske helse etter traumer om vold i nære relasjoner, omsorgssvikt og/eller seksuelle overgrep. I utgangspunktet er det Christoffer-saken som satte meg på tanken. Utfordringen blir å finne en sykepleiefaglig tilnærming til temaet og en enkel problemstilling slik at det blir enkelt å holde seg innenfor den sykepleiefaglige rammen. Ser at det er fort å havne på barneverns-siden og helsesøstersiden. Jeg ønsker skrive denne oppgaven med tanke på videreutdanning som helsesøster eller psykiatrisk spl med tiden. Er det noen som har ideer til tilnærmingsmåte og / eller problemstilling så motta det med stor takk. begynner på oppgaven i mars og begynner å kjenne presset på hvordan formulere og avgrense oppgaven.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Hei! Skal levere prosjektbeskrivelsen til bacheloroppgaven om 10 dager. Hjelp! Er i praksis på en postoperativ avdeling, og lurer litt på å skrive om postoperativ smertelindring. Men hva skal jeg fokusere på? Hva mer rundt? Jeg står liksom fast der. Er det noen som har noen tips til meg? Tror dere at det er greit tema? :)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Heihei! Eg veit at dette er ein gammal tråd, men eg håper likevel at der er nokon som kan komme med gode innspel til meg, alikavel. :) Eg treng litt tips til valg av emne til bacheloroppgåva mi.. Valget står mellom å skrive om noko stomirelatert, noko som eg synest er veldig spennande, og eg trur eg kan finne mykje stoff om dette emnet. Eg kan også tenke meg å skrive noke som er relatert til åndelig omsorg i sjukepleia. Dette emnet trur eg ikkje at eg kan finne så mykje fagstoff på, og eg kan kanskje lett bevege meg litt bort frå sjukepleierollen, og helle meir til det personlege plan..Samstundes synest eg at dette virkar som eit spennande tema, og eit neglisjert område i sjukepleien.

 

Nokon som har noko innspel på kva eg bør velge? Vi må levere inn prosjektplan like over sommaren, så det kan vere greit å gjere seg opp litt tankar før ferien..

Link to comment
Share on other sites

Åndelig omsorg er nok ofte et forsømt område i dagens helsevesen.Så det er jo flott at du vil skrive om det. Jeg ville brukt noen dager på å søke og se hva du finner innen dette temaet. Kanskje det er mer enn du tror,slik at du føler det greit å gå for en slikt tema?

Jeg tok et raskt søk, og se bare her hva helsedirektoratet skriver:

"Flere studier konkluderer med at eksistensielle spørsmål er av stor betydning for alvorlig syke og døende, og at religiøs tro kan bidra til mestring ved alvorlig sykdom. Det bør stimuleres til ytterligere forskning omkring forholdet mellom åndelig støtte og livskvalitet i livets siste fase."

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/2.kjennetegn-og-utfordringer/%C3%A5ndelige-utfordringer/retningslinjer-for-%C3%A5ndelig

Lykke til med oppgaven uansett hvilket tema du velger!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Guest Tulla

Så står bacheloroppgaven for tur! Noen Forslag til tema er levert skolen, men jeg er usikker.... Ulike tema jeg har valgt er:

 

1. Holdninger hos sykepleiere til unge voksne brukere i hjemmesykepleien ( med fokus spesielt på adhd eller evt annet innen psykiatri)

 

2. Hvordan sikre tilstrekkelig info til pasienter med akutt hjerteinfarkt som får utført PCI (blokking). (Med fokus på krise og at det generelt er kort inneliggelsestid )

 

Noen som har tips, råd eller ideer til disse temaene? :-)

Link to comment
Share on other sites

Hei hei :) litt "kjekt" å se at det er andre som er litt ubesluttsomme når det gjelder bacheloroppgave, for det er nemlig jeg! Fristen for å levere inn tema for bacheloroppgaven er i morgen, og jeg aner ikke hva jeg vil skrive om enda :s jeg har flere ideer, men er så usikker.. Jeg vet jo ikke hvordan en bachelor skal skrives eller hva den skal inneholde, så jeg er veldig usikker.. Men jeg har noen ideer og skriver dem her. om Det er noen som synes et av temaene var bra så skrik ut! Blir veldig glad da :)

Tema:

- Hvordan arbeidsmiljøet og forholdet mellom de ansatte har innvirkning på pleien til pasienter.

- Informasjon og ivaretakelse av pårørende til terminal pasient.

- Om sykepleiere tar hensyn til pasienters kulturelle bakgrunn i behandling

- Informasjon til pårørende av akutt eller kronisk syk pasient

- Sykepleieres syn og stigmatisering av pasienter som benytter alternativ behandling

 

Hadde virkelig satt pris på om noen kunne hjulpet meg litt.. er så usikker :s skjønner ikke hvordan denne dagen kunne komme så raskt!

Tusen takk på forhånd :)

Link to comment
Share on other sites

Hei og velkommen hit :)

Synes du har satt opp mange interessante temaer. Nå er det lenge siden jeg har skrevet en oppgave, men det jeg tenker er at det er viktig du finner endel litteratur omkring det du skal skrive om. Velg først den oppgaven du brenner mest for, og søk opp og se hva som kommer opp. Er det lite å finne på den, går du til alternativ to og slik fortsetter du. Da er det lettere å ta et godt valg. Det hadde vært spennende om du forteller oss hvilken problemstilling du til slutt velger.

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen og takk for svar :)
Når jeg lå og tenkte på hvilke tema jeg skulle velge i går natt (fordi jeg ble så stresset at jeg ikke fikk sove), så kom jeg på enda et tema. Jeg er veldig ubesluttsom, men når jeg begynte å søke på dette så fant jeg mange artikler og forskning, jeg begynte også å tenke på masse teori jeg kunne ha med osv. Jeg skrev et tankekart og der viste det seg at jeg hadde veldig mange ideer og muligheter rundt dette temaet, og jeg kjente at jeg fikk lyst å starte med en gang og ble veldig inspirert til å jobbe. Temaet var barn som pårørende, hvor jeg vil fokusere på når søsken av et barn blir syke (akutt eller kronisk) og informasjon, ivaretakelse og involvering av disse. Jeg vet ikke om dette er et veldig bra tema, men jeg følte virkelig at dette er noe som er overkommelig og som kan bli bra :) Hvis dere tror det er et veldig dårlig tema, så skrik ut! Jeg skal ikke levere inn før på kvelden.

:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy