Jump to content
Sykepleiediskusjon

Pasient eller bruker


Charming

Recommended Posts

Jeg har et spørsmål som sikkert kan gå under samme tråd. På et sykehjem vil jeg mene og påstå det er pasienter. Hvorfor kan man ikke kalle dem pasienter, men må kalle dem brukere? Et menneske som ligger inne til palliativ behandling er jo en pasient? Eller? Jeg har aldri skjønt den greia der.

Link to comment
Share on other sites

Hva med et korttidssykehjem der noen er pasienter inne for palliativ behandling - mens andre er på rulleringsopphold for eksempel for avlastning av pårørende? Førstnevnte vil jo helt klart gå under kategorien pasienter, men hva med disse andre?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

Jeg kaller samtlige konsekvent for pasienter uansett, av flere grunner. Dels fordi de faktisk mottar en eller helt, helt feilannen form for helsehjelp, ergo blir de da i mitt hode automatisk for pasienter å regne. Delse er det også fordi jeg mener at det å kalle noen for bruker eller klient i stedet for pasient, blir en slags bortforklaring av folks rettigheter som pasienter, selv om det riktignok sies noe sånt som at det skal være gjeldende for brukere. I studiet er alt vi lærer rettet mot pasienter, og behanlingen eller forholdet til disse. Det å kalle det noe annet føles helt, helt feil, og blir noe helt annet enn hva min kompetanse er rettet mot.

Link to comment
Share on other sites

Tja. Pasient betyr jo "en som lider", så jeg vet ikke. Jeg var på et jobbintervju på ARA, avdeling for rus og psykiatri, en gang, og da sa de at de var veldig strenge på å ikke omtale klientellet sitt som "pasienter". De mente det bidro til å sykeliggjøre og at det på mange hadde vært følt nedverdigene da man brukte "pasient"-omtalen tidligere. "Bruker" ble heller ikke brukt. "Beboer" var riktig der.

 

Jeg jobbet ved et krisesenter for voldsutsatte, og der ble det vekslet på "bruker" og "beboer". Aldri pasient. For meg virket dette fornuftig, da ingen var syke.

 

Jeg tenker at helsevesenet også gjør mer enn bare å behandle pasienter, altså de som er syke, lider, eller har nedsatt funskjon. Helsefremmende arbeid er også en del av helsevesenets arbeidsoppgaver. Motivasjon, hjelp til selvhjelp, opplysning og forskning.

Link to comment
Share on other sites

I gjennom hele sykepleierutdanninga omtaler man det som pasienter. Vi lærte også at det å kalle dem for brukere ble en slags bortforklaring på den tjenesten du faktisk yter - for hvis de har behov for din hjelp og kunnskap som sykepleier er de pasienter (Dette vil jo selvfølgelig avhenge av hvor du jobber) MEN slik jeg ser det innbefatter dette også både hjemmesykepleie og sykehjem.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

I følge pasient- og brukerrettighetsloven er dette termene som gjelder:

- pasient: en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle;

- helsehjelp: handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell;

- bruker: en person som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp etter bokstav c.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy