Jump to content
Sykepleiediskusjon

Spørsmålstråden


banshee

Recommended Posts

  • Replies 167
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Er det noe poeng i å ta alle temperaturene av pasienter som står x 4, og ikke er varme/klamme på pannen, og heller ikke føler seg dårlige? Greit nok med stigende feber og alt det der, men én gang per vaktskifte burde vel holde når de ser friske og fine ut?

 

Da jeg jobbet på sykehus tok vi temp 2 ganger i døgnet om det ikke var noe helt spesielt. Det var en kirurgisk avdeling. Hva slags avdeling er dette?

Har man bestemt at det skal taes temp x4 så er det vel en grunn til det. Så i utgangspunktete vil jeg da si ja, det bør man nok.

Link to comment
Share on other sites

Da jeg jobbet på sykehus tok vi temp 2 ganger i døgnet om det ikke var noe helt spesielt. Det var en kirurgisk avdeling. Hva slags avdeling er dette?

Har man bestemt at det skal taes temp x4 så er det vel en grunn til det. Så i utgangspunktete vil jeg da si ja, det bør man nok.

 

medisinsk nefrologisk. mange eldre som som er innlagt som blir over en ukeselv om de ikke har hatt feber på flere dager og er oppe og går. føler nesten jeg "plager" de litt med alle disse målingene, og tar tid til noe jeg kunne brukt til noe mer fornuftig.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

spm 1

 

Er individuell plan mulig å bruke på sykehjemspaienter? I følge heftet står det :

"institusjonen skal utarbeide en individuell plan for pasienter med langvrige og koordinerte tilbud. Institusjonen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene."

 

Gjelder ikke dette mange (eller alle) sykehjemspasienter?

 

Videre står det: "departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke pasientgrupper plikten omfatter, og om planens forhold".

 

forskriften som står bakerst i heftet sier ingenting mer om hvem som har rett på individuell plan som jeg kan se, men det virker som det er mer yngre folk som får det. Er det en grunn til at det er slikt, eller noen regler jeg ikke har fått med meg i forhold til det?

 

 

spm 2

En pasient har oksygenmetning på 95% (og han dermed ikke skal ha oksgenbehandling), men blodgassen viser at det er for lavt innhold i bodet, og han skal ha det. Er det mulig? Med oksygen har han da en metning på 99%, men ser ut til å puste litt dårlig. Hva er forklaringen på det? Hvordan kan vanlig måling på fingeren vise at det er greit nok, mens det egentlig ikke er det? (og det blir målt flere ganger)

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest_Beth_*

Mulig er det sikkert, men jeg ser ikke helt poenget med det, i allefall ikke slik det er på sykehjemmet vårt......

Vi har tiltaksplaner, ernæringsplaner og funksjonskartlegging. Individuell plan i tillegg ? Vel, da må det ha et mål og en hensikt og mulighet til å gjennomføres.

Ko-ordinerte tilbud ?? Fra hvem ? Eller hva ? ;)

Link to comment
Share on other sites

Mulig er det sikkert, men jeg ser ikke helt poenget med det, i allefall ikke slik det er på sykehjemmet vårt......

Vi har tiltaksplaner, ernæringsplaner og funksjonskartlegging. Individuell plan i tillegg ? Vel, da må det ha et mål og en hensikt og mulighet til å gjennomføres.

Ko-ordinerte tilbud ?? Fra hvem ? Eller hva ? ;)

 

 

Tenkte litt sånn i forhold til fysioterapi og hjelpemidler kanskje.....det finnes en del sykehjems om ikke har pleieplaner en gang, og da er det vanskelig å se hva hver pasient har bruk for og kan. Jeg fant i en brosjyre om hvem som har rett til IP, men det stod bare "pasienter i den og den helsetjenesten uavhengig av alder og diagnose.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Om en person får hjertestans på baderomsgulvet, skal han da opp i sengen før kompresjoner begynnes? Eller bare ta det på gulvet? Hva om han ligger rett ved siden av sengen? Jeg går ut i fra at det ville vært sløsing av tid å få han opp, men har lest i et amerikansk forum at der plasserer de alltid pasienten tilbake i senga før de begynnner...

 

Og et til som jeg blir gal av å ikke få noe klart svar på noe sted: når det kommer til smertebehandling av narkomane på sykehus...jeg vet at de som er med i LAR kan få økt dosen metadon/subutex, men hva med de som ikke er med i LAR, får de morfin og alt det vanlige eller kan de få metadon/buprenorfin i tillegg? hva med for abstinensbehandling? Så vidt jeg har skjønt kan ikke leger skrive ut metadon/buprenorfin til pasienter som ikke er med i LAR, stemmer det?

Link to comment
Share on other sites

Om en person får hjertestans på baderomsgulvet, skal han da opp i sengen før kompresjoner begynnes? Eller bare ta det på gulvet? Hva om han ligger rett ved siden av sengen? Jeg går ut i fra at det ville vært sløsing av tid å få han opp, men har lest i et amerikansk forum at der plasserer de alltid pasienten tilbake i senga før de begynnner...

 

Tror det kommer litt an på hvor du er. Da vi hadde traume-uke på skolen, lærte vi at man aldri skulle løfte pasienten over i sengen igjen. Derimot skulle vi dra de ut av sengen hvis det ikke fantes hjertebrett eller en eller annen form for hard plate å legge under pasienten før kompresjonene begynner. Dette fordi kompresjonene blir mer effektive med et hardt underlag. Var det begrunnet hvorfor de skulle løfte pas. over i sengen før kompresjonene? Hvis dette er i sykehus-sammenheng kan det jo være at de vil ha pas. over i sengen fordi det da blir lettere å drive avansert hjerte/lungeredning, samt sikre rask transport? Vi lærte i allefall at dersom vi fant en person livløs i seng på sykehuset, skulle vi tilkalle stansteam, legge hjertebrett under pasient, samt ta av sengegjerdet ved hodeenden. Under den tiden (ca. 1 min) har antagelig stansteamet ankommet, hvis ikke skulle man påbegynne HLR.

 

Det andre spørsmålet ditt er interessant, vurderer om bacheloroppgaven skal dreie seg om temaet smertelindring til opiatmisbrukere....

Link to comment
Share on other sites

Tror det kommer litt an på hvor du er. Da vi hadde traume-uke på skolen, lærte vi at man aldri skulle løfte pasienten over i sengen igjen. Derimot skulle vi dra de ut av sengen hvis det ikke fantes hjertebrett eller en eller annen form for hard plate å legge under pasienten før kompresjonene begynner. Dette fordi kompresjonene blir mer effektive med et hardt underlag. Var det begrunnet hvorfor de skulle løfte pas. over i sengen før kompresjonene? Hvis dette er i sykehus-sammenheng kan det jo være at de vil ha pas. over i sengen fordi det da blir lettere å drive avansert hjerte/lungeredning, samt sikre rask transport? Vi lærte i allefall at dersom vi fant en person livløs i seng på sykehuset, skulle vi tilkalle stansteam, legge hjertebrett under pasient, samt ta av sengegjerdet ved hodeenden. Under den tiden (ca. 1 min) har antagelig stansteamet ankommet, hvis ikke skulle man påbegynne HLR.

 

Det andre spørsmålet ditt er interessant, vurderer om bacheloroppgaven skal dreie seg om temaet smertelindring til opiatmisbrukere....

 

Det stemmer at det er en bacheloroppgave ja, men akkurat den biten har jeg hatt litt problemer med å finne ut 100%:o Egentlig bare en liten detalj jeg har hengt meg opp i, men skulle gjerne visst for sikkert.

Jeg tenkte mest på stans i sykehus, mest pga defibrillator, sug og alt det der funker vel best når pasienten ligger i senga. Har egentlig alltid lurt litt på det.

Link to comment
Share on other sites

Det stemmer at det er en bacheloroppgave ja, men akkurat den biten har jeg hatt litt problemer med å finne ut 100%:o Egentlig bare en liten detalj jeg har hengt meg opp i, men skulle gjerne visst for sikkert.

Jeg tenkte mest på stans i sykehus, mest pga defibrillator, sug og alt det der funker vel best når pasienten ligger i senga. Har egentlig alltid lurt litt på det.

 

Hehe, tror jeg skrev litt misvisende! JEG vurderer om min bacheloroppgave skal omhandle dette... Interessant tema! Men akkurat nå heller jeg mer mot fødselspsykoser, vi får se hva det blir til til slutt... :)

Link to comment
Share on other sites

Alle har rett på en IP, men jeg vet ikke hvor vanlig det er å opprette IP til sykehjemspasienter... Men det burde kanskje vært mer prioritert?

 

Helsetilsynet om IP:

http://www.helsetilsynet.no/templates/Arti...ks____8748.aspx

 

Steinkjer kommune har prøvd ut IP til aldersdemente:

http://www.steinkjer.kommune.no/utproeving...4761-76937.html

 

E-læringskurs om IP:

http://mestring.no/utviklingsarbeid/tidlig...ndividuell_plan

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil tro at de som ikke er mer i LAR smertedekkes med morfin og andre typer smertestillende. Mye går jo på å dempe abstinessymptomer (vet Tegretol, Catapresan, Afipran, Stemestil bl.a brukes) også. Sykehusene står kanskje fritt til å gi metadon/buprenorfin til ikke-LAR-pasienter, men er ikke sikker på dette. Jeg vet at Metadon/Subutex gir sterkere abstinens enn etter heroin, så det er neppe hensiktsmessig å gi en ikke-LAR-pasient metadon, gjøre han/hun avhengig av dette og ende opp med å få en verre abstinens når de kommer ut fra sykehuset. Det er sikkert mulig å få tak i metadon/Subutex på gata, men det er nok vanskeligere. Uten at jeg vet dette sikkert. Ang. fastleger så regner jeg med at de ikke har tillatelse til å skrive ut til andre enn LAR-pasienter...

 

Jeg lurer på om fastleger har lov til å skrive ut Metadon/Subutex som substitutt til LAR-pasienter. Jeg har hørt at fastleger i Norge ikke kan dette. Noen som vet noe om det?

Og et til som jeg blir gal av å ikke få noe klart svar på noe sted: når det kommer til smertebehandling av narkomane på sykehus...jeg vet at de som er med i LAR kan få økt dosen metadon/subutex, men hva med de som ikke er med i LAR, får de morfin og alt det vanlige eller kan de få metadon/buprenorfin i tillegg? hva med for abstinensbehandling? Så vidt jeg har skjønt kan ikke leger skrive ut metadon/buprenorfin til pasienter som ikke er med i LAR, stemmer det?
Link to comment
Share on other sites

Jeg vil tro at de som ikke er mer i LAR smertedekkes med morfin og andre typer smertestillende. Mye går jo på å dempe abstinessymptomer (vet Tegretol, Catapresan, Afipran, Stemestil bl.a brukes) også. Sykehusene står kanskje fritt til å gi metadon/buprenorfin til ikke-LAR-pasienter, men er ikke sikker på dette. Jeg vet at Metadon/Subutex gir sterkere abstinens enn etter heroin, så det er neppe hensiktsmessig å gi en ikke-LAR-pasient metadon, gjøre han/hun avhengig av dette og ende opp med å få en verre abstinens når de kommer ut fra sykehuset. Det er sikkert mulig å få tak i metadon/Subutex på gata, men det er nok vanskeligere. Uten at jeg vet dette sikkert. Ang. fastleger så regner jeg med at de ikke har tillatelse til å skrive ut til andre enn LAR-pasienter...

 

Jeg lurer på om fastleger har lov til å skrive ut Metadon/Subutex som substitutt til LAR-pasienter. Jeg har hørt at fastleger i Norge ikke kan dette. Noen som vet noe om det?

 

Jeg tror det må være slik ja......metadon burde ihvertfall ikke gis til ikke-LAR-pasienter. Fastleger har ikke lov til å skrive ut metadon/subutex så vidt jeg har lest (men jeg finner ikke kilden nå). Det er visst blant annet fordi det vil gjøre rusmisbrukere mindre motiverte til å delta i LAR (gis heller ikke som "ventedose" før de kommer inn på LAR.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Fikk ikke med meg sammenheng. Det var på en psykiatrisk avdeling, men kan godt ha vært somatisk sykdom alikevel. Jeg lurer på om det kan være en sånn kode for en sykdom kanksje?

 

Hvis du tror det er en sykdomskode så finner du dette i WHO sitt koderegister, under L8:

 

L08.0 Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Pyoderma

Dermatitis:

· purulent

· septic

· suppurative

 

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/

 

Vet ikke om det kan passe ?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
L8 finner du også i forbindelse med honorartakster for legeerklæringer. Men om det har noe med spørsmålet ditt å gjøre, vet jeg ikke. ;)

 

tror vi gir den opp jeg ;)

 

Nytt spørsmål: noen (schizofrene/,-type) folk har en slik tanke at de tror de kan påvirke hendelser i media o.l. (type er ansvarlige for for eksempel bilulykker de ikke har noen som helst tilknytning til og så videre). Finnes det noe spesiellt ord på det? Det er vel en type paranoia, men om det har et spesiellt navn jeg kan så søke opp på nettet og lese om (hvorfor dette skjer) hadde det vært bra!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy