Jump to content
Sykepleiediskusjon

Temperaturmåling, hvordan måler dere tempen på pasientene deres?


Cathrine

Recommended Posts

Lurer på hvordan dere måler temperaturen på pasientene deres?

Jeg har ulik erfaring:

Ved bruk av orale temperaturmålere ble det usikkert resultat, vanskelig å plassere tempen riktig og ikke alltid lett å få pasienten til å lukke munnen skikkelig. Heller ikke alltid godt å vite om pasienten hadde drukket noe på forhånd.

Øretermometere har jeg alltid opplevd som upålitelig, da temperaturen ofte blir for lav.

Axillær måling brukte de ved en avdeling der jeg tok ekstravakter, her ble også resultatet usikkert. Ofte forflyttet termometeret seg og resultatet ble deretter.

Egentlig er det bare rektal måling som holder ut fra min erfaring, men dette er jo tidkrevende og uhygienisk.

Link to comment
Share on other sites

Da jeg jobbet på sykehuset ble de daglige rutinetempene tatt i øret. Men viste det høye verdier, så målte vi alltid rectalt som kontroll.

 

Der jeg jobber nå har vi både øretempmål og vanlig termometer, og jeg praktiserer det samme som på sykehuset. Først en øretemp, og ved avvik måler jeg kontroll rectalt.

 

Erfaringen tilsier at det kun er rectal måling som er nøyaktig, men at øretempen gir en viss pekepinn ;)

Link to comment
Share on other sites

Hos oss var det også slik, forventet vi en infeksjon målte vi rektalt.

Jeg glemte å si i mitt første innlegg at vi målte trommhinnetemperatur og ikke øregangen. Hva de gjør nå vet jeg ikke...

Nå er trommhinnetemperaturen mer usikker. Den påvirkes av omgivelsene, vanskelig å måle om man har mye ørevoks eller hår i øregangen.Det kan også være vanskelig å plassere termometret riktig hos enkelte pasienter.

Jeg fant også en artikkel der det står at trommehinnemålinger er upålitelige med tanke på å oppdage feber. De var mest pålitelige når pasienten var afebril.....

Ikke rart at jeg opplevde disse termometerene som upålitelige....

Men øregangstermoterene hadde et bedre resultat, selvom rektalt er å foretrekke.

Undersøkelsen var fra 2005, så jeg vil jo tro at man fortsatt driver med tromhinnemålinger noen steder...

 

http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1271335

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jeg måler kun rektal temp.

Sitter i meg fra studietiden da jeg var i praksis på nyreavd. på Riksen. Overlegen godtok kun rektal temp, ikke noe annet.

 

Vi fikk øretemperaturmåler for noen år siden, men etter at jeg leste en test om at av 4000 forsøk så var det 4000 feil, så har jeg ikke brukt de. Tror de er kastet faktisk..............

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Når jeg jobbet på Lungeavdelingen så gikk vi over til å måle temperaturen temporalt (pannen). Grunnen til dette var at det viste seg svært vanskelig å få gjennomført jevnlig måling av temperatur rektalt på pasientene. Det gikk dagesvis mellom målinger selv om pasientene sto på abiv... Grunnen til dette var lav bemanning, stort arbeidspress og at det er tidkrevende å måle temp rektalt.

Det ble derfor kjøpt inn temporale termometre fra Exergen.

Ifølge produsenten er dette mer nøyaktig enn rektal temperatur ettersom reguleringen av temperaturen skjer i hjernen og at det tar timer før temperaturen i rektum tilpasser seg. Det vil derfor være mulig å fange opp endringer raskere.

Men erfaringen var ofte at mange sykepleiere ikke klarte å bruke termometeret skikkelig og at det ofte viste for lavt... :(

Men det ble ihvertfall målt temperatur på alle pasienter :P

Jeg var veldig fornøyd med disse temp.målene og synes de var veldig effektive, jeg tok meg nemlig bryet med å lese bruksanvisningen og lærte meg korrekt bruk:lol:

 

Men på Hjerteovervåkningen bruker vi rektale temp.mål og blæretemp., men der er de fleste pasienter FHIS (Fullt Hjelp I Stell), på repirator eller på andre måter sengeliggende, så da er det greit å gjøre rektale målinger. :)

Link to comment
Share on other sites

Velkommen hit evjako :)

Pannetermometer har jeg alltid vært tvilende til, men det er kanskje bare gammel fordom...

Testet dere noen gang dette i forhold til rektal temp og så hva resultatet ble?

Problemet er som du sier at mange utfører målingen feil, mye av problemet ligger nok der. Rektaltemp har jo den fordelen at man ikke kan måle feil, ihvertfall nesten.

Interessant å høre at dere brukte pannetemp og din erfaring, har aldri hørt at det har vært brukt på sykehus før.

Link to comment
Share on other sites

Takk for det :P

 

Vi brukte rektal temp når resultatet helt sikkert ble feil, som en kontroll. Men rektal temp vil alltid være forskjellig fra pannetemperatur pga, som jeg nevnte tidligere, at temperaturreguleringen skjer i hjernen og at pannetermometer vil oppfange endringer mye raskere. Brukt riktig vil derfor pannetermometer være sikrere når det gjelder å fange opp endringer i temperaturen. Jeg har kun gode erfaringer med pannetermometer personlig, men det er helt klart et usikkerhetsmoment i det at dine kolleger også må beherske bruken av det. :)

 

Min erfaring med rektal temp er at det nesten aldri blir målt, pga tidspress. Var pasientene selvstelte, så ville de gjerne måle selv og da ble det nesten utelukkende målt aksillært, noe som er en svært upålitelig målemetode.

Link to comment
Share on other sites

Min erfaring med rektal temp er at det nesten aldri blir målt, pga tidspress. Var pasientene selvstelte, så ville de gjerne måle selv og da ble det nesten utelukkende målt aksillært, noe som er en svært upålitelig målemetode.

 

Ja det er et problem, lette å¨glemme å ta tempen...

Egentlig har det vel med prioritering å gjøre, man rett og slett nedprioriterer denne undersøkelsen hvis man forventer at pasienten er afebril.

Jeg er litt opptatt av at når man først undersøker en pasient, hva enn det må være så må man være sikker på at resultatet er korrekt.

Det er faktisk bedre å ikke måle tempen, enn å gå rundt å tro at pasienten ikke har feber p.g.a. feil målemetode.

Det å måle aksillært er ytterst usikkert ja. Pasienter som måler tempen selv rektalt er også usikkert, min erfaring er at de ofte tar den for fort ut igjen.

Jeg har ved mange anledninger opplevd dette. Jeg ber pasienten om å måle, med beskjed om at jeg skal komme inn og si ifra når de er ferdige. Ofte har da pasienten allerede tatt ut tempen når jeg kommer tilbake.

Når jeg tenker tilbake på dette så hadde det nok med blyghet å gjøre. Ubehagelig å måtte ta ut tempen mens en annen ser på. Jeg burde presisert at de skulel få ta den ut uten at jeg var tilstede...

 

Husker jeg engang hadde en amerikansk pasient. Da jeg ba han om å måle tempen rektalt trodde han ikke sine egne ører. I ettertid har jeg hørt at det å måle rektaltemp er helt uvanlig i USA. Noen som vet om det stemmer?

Link to comment
Share on other sites

Husker jeg engang hadde en amerikansk pasient. Da jeg ba han om å måle tempen rektalt trodde han ikke sine egne ører. I ettertid har jeg hørt at det å måle rektaltemp er helt uvanlig i USA. Noen som vet om det stemmer?

 

Har egentlig inntrykk av at rektal tempmåling er uvanlig her til lands også, når man ser bort fra den eldre garde da :)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 6 years later...

Når jeg jobbet på Lungeavdelingen så gikk vi over til å måle temperaturen temporalt (pannen). Grunnen til dette var at det viste seg svært vanskelig å få gjennomført jevnlig måling av temperatur rektalt på pasientene. Det gikk dagesvis mellom målinger selv om pasientene sto på abiv... Grunnen til dette var lav bemanning, stort arbeidspress og at det er tidkrevende å måle temp rektalt.

Det ble derfor kjøpt inn temporale termometre fra Exergen.

Ifølge produsenten er dette mer nøyaktig enn rektal temperatur ettersom reguleringen av temperaturen skjer i hjernen og at det tar timer før temperaturen i rektum tilpasser seg. Det vil derfor være mulig å fange opp endringer raskere.

Men erfaringen var ofte at mange sykepleiere ikke klarte å bruke termometeret skikkelig og at det ofte viste for lavt... sad.gif

Men det ble ihvertfall målt temperatur på alle pasienter tongue.gif

Jeg var veldig fornøyd med disse temp.målene og synes de var veldig effektive, jeg tok meg nemlig bryet med å lese bruksanvisningen og lærte meg korrekt bruk:lol:

 

Men på Hjerteovervåkningen bruker vi rektale temp.mål og blæretemp., men der er de fleste pasienter FHIS (Fullt Hjelp I Stell), på repirator eller på andre måter sengeliggende, så da er det greit å gjøre rektale målinger. smile.gif

 

Har også god erfaring med temporale termometer :P Øretermometer kan være vanskelig å bruke på eldre synes jeg, som ofte har trange øreganger. Og rektal måling har jeg aldri gjort på jobb, det er det dessverre ikke tid til

Link to comment
Share on other sites

Temporalt, stoler ikke heeelt på den, men ved liten mistanke om feber tar jeg det bare for å ha målt tp. Ved (mistanke om) kraftig infeksjon tar vi alltid rektalt. Øre, munn og aksillært er utelukket.

Link to comment
Share on other sites

Hos oss bruker vi øretemp hos de aller fleste pasienter. Gir en god pekepinn sammen med klinikken hvor pasienten befinner seg. I utgangspunktet er det lite relevant om pasienten har 36,9 eller 37,2 i tp. Ved sepsis eller andre kritiske tilstander måler vi blæretp.

Link to comment
Share on other sites

Min erfaring er at øretemp kan måle såpass feil at det grenser mot det uforsvarlige. Temperatur er en viktig observasjon og pasienten trenger ikke være særlig klinisk påvirket. Prehospitalt bruker de øretemp og når de da konfererer med legevaktslege kan det ha mye å si for om han ønsker pasienten inn til undersøkelse eller ikke. Jeg mener at enhver mistanke om infeksjon bør sjekkes med rektaltemp med mindre man likevel snart skal ta crp/lpk.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Kjenner en pasient som fikk nøytropen feber. Hun hadde målt rektalt hjemme, og tok kontakt med sykehuset da hun hadde høy feber. 

På sykehuset tok de kun øretemp som viste at hun var afebril. Til slutt ba hun dem å måle temperaturen rektalt da hun følte seg febril. Det viste seg at hun hadde høy feber.

Litt skummelt dette.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Florry said:

I hovedsak kun rektalt. Men dersom det er vanskelig å få gjenomført og en temp ikke er avgjørende i det tilfellet, kan vi måle i øret.
Men de aller fleste måler vi rektalt på. De som klarer det, får gjøre det selv.

Så bra dere i hovedsak måler kun rektalt. Det er jo det sikreste.

Tenkte det var greit å ha et glasstermometer til rektalt bruk hjemme. Prøvde å få tak i et på apoteket i dag, men da ble de stående som noen spørsmålstegn da jeg spurte etter dette. Vil jo tro at glasstermometre er mer nøyaktige enn de digitale, og ikke minst lettere å rengjøre.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy