Jump to content
Sykepleiediskusjon

Forslag til ny jordmor og helsesøstertittel


Cathrine

Recommended Posts

Her kan dere komme med forslag til ny jordmor og helsesøstertittel.

Og se listen over de forslagene som allerede er kommet inn.

 

http://www.sykepleien.no/article.php?artic...;categoryID=234

 

Hvilket forslag likte dere best? Jeg går for helsepleier og fødselspleier. Det negative med fødselspleier er at det dekker ikke for svangerskapet og barseltiden. Derfor blir tittelen litt feil etter min mening. Men så langt synes jeg det var det beste forslaget.

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes faktisk at de kan beholde jordmor og helsesøster.

Hvis man skal forandre disse titlene, så burde man forandre titler på yrker som postmann og brannmann også da?

ja det kan du si! hehe

 

interessant svar fra en mannlig jordmor i siste sykepleien, han mener at man IKKE skal endre navnet...

Link to comment
Share on other sites

Velkommen hit Ida :lol:

Ja jeg er helt enig med dere, synd å endre gamle gode yrkestitteler, særlig jordmor.

Jeg diskuterte det akkurat her hjemme og hankjønnene i familien var ikke enig med meg. De syntes det ville vært litt vanskelig som mann å ha en yrkestittel hvor man heter helsesøster eller jordmor...

Link to comment
Share on other sites

Leste nå om en sykepleier som syntes det var flott at tittelene skulle endres, og hun kom med et godt poeng. Det var at helsesøster og jordmor blir ikke oppfattet av folk flest som et spesialfelt innen sykepleie. Det er sant, for akkurat det samme har jeg erfart. Det er vel de eneste spesialutdannelsene til sykepleiere hvor de ikke har med sykepleier i tittelen.

Dere kan lese innlegget hennes her http://www.sykepleien.no/article.php?artic...;categoryID=137

Så nå har jeg funnet ut at jeg liker best fødselsykepleier og helsesykepleier, men på en måte er det noe motstridene i navnet helsesykepleier. Huff dette var ikke lett...

Link to comment
Share on other sites

Det kan jeg være enig i, og av de to synes jeg fødselssykepleier er bedre enn helsesykepleier. Alle sykepleiere kan vel defineres som helsesykepleiere i og med at det er helse/uhelse vi jobber med? Fødselssykepleier er noenlunde greit, men det dekker jo ikke graviditeten og barsel på en måte. Bare fødselsøyeblikket.. Men noen bedre forslag har jeg desverre ikke

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...

Jeg har problemer med ertatningstitlene for jordmor. Ingen av dem dekker yrket godt nok, og undergraver det brede spekteret en jordmor har både pre og postnatalt. Obstetrisk sykepleier blir heller ikke riktig, spesielt med tanke på at tittelen obstetric nurse ekisterer i USA og andre land hvor sykepleieren jobber med den fødende, men hvor hun ikke har faglig kompetanse for å forløse, sllik vi gjør. Der kalles legen inn til forløsningen, og sykepleieren har heller ikke oppfølging i svangerskapet og i barseltiden.

 

Jeg er jordmor i England, og der er jordmødrene stolte av å være nettopp det og lager ikke noe stort poeng av å måtte vise at de en gang var sykepleiere. Vi er spesialister i vårt egen rett, ikke sykepleierspesialister, for svangerskap og fødsel er heller ingen sykdom. Flere og flere i Europa utdanner nå også jordmødre direkte, utenom sykepleien, ved 3-årig jordmorskole (Danmark f.eks og Storbritannia). Om tittelen forandres for å reflektere sykepleieren, hva skjer med de som har slik bakgrunn?

 

Bare noen tanker fra meg....

Link to comment
Share on other sites

Først av alt velkommen hit!

Spennende å lese tankene til en som selv er jordmor. Har du sykepleierutdannelse, eller er du utdannet i England?

Takk for velkomst - ser ut somd et eneste forumet for helsepersonell i Norge!

 

Jeg er utdannet i England (flytta hit for 15 år siden), og har tradisjonell utdanning som sykepleier og videre så til jordmor. Har autorisasjon i Norge på begge utdanninger, men har bare praktisert en sommer som sykepleier i Norge så langt.

Link to comment
Share on other sites

Takk for velkomst - ser ut somd et eneste forumet for helsepersonell i Norge!

 

Jeg er utdannet i England (flytta hit for 15 år siden), og har tradisjonell utdanning som sykepleier og videre så til jordmor. Har autorisasjon i Norge på begge utdanninger, men har bare praktisert en sommer som sykepleier i Norge så langt.

 

Er det slik i England at man kan velge mellom to jordmorutdannelser? En der man først er sykepleier og vidreutdanner seg, og en hvor man starter rett på jordmorutdannelsen?

Hvis jeg ikke tar helt feil så var det vel slik i Norge også for mange år siden. Da hadde ikke jordmødre sylkepleierutdannelse først.

Link to comment
Share on other sites

Er det slik i England at man kan velge mellom to jordmorutdannelser? En der man først er sykepleier og vidreutdanner seg, og en hvor man starter rett på jordmorutdannelsen?

Hvis jeg ikke tar helt feil så var det vel slik i Norge også for mange år siden. Da hadde ikke jordmødre sylkepleierutdannelse først.

 

Ja, hos oss er det faktisk slik at flertallet av de nye studentene ikke har sykepleierbakgrunn. Vi har fremdeles videreutdanning for syekepleiere til jordmor, men ikke så mange som direkteutdanning.

 

Fordeler er bl.a. at man ikke bruker tid på praksis-spesialiteter og teori som er irrelevant for jordmorfaget, slik at studietiden kan kortes til 3 år. Man får jordmødre som kanskje har en annen vinkling til faget, mer fokus på at fødsel stort sett ikke er en sykdom og som har brukt tre år på å bare "puste" jordmorfaget. Organisasjonsfordeler er at vi genererer nye jordmødre uten å "rappe" fra sykepleierne, slik at bemanningen der ikke affiseres.

 

Ulempene er at de nyutdannede har litt mer skylapper på til det som faller utenom det normale og der jordmorfaget overlapper i sykepleien, f.eks ved en syk mor som trenger mye stell og pleie som er mer sjeldent å se på en fødeenhet. . De har heller ikke nødvendigvis like stor selvtillit som en som har vært spl før, lært seg bredt spekter av kommunikasjon, lært seg en viss ansvarsfølelse og autonomi. Detter aspekter som retter seg etterhvert, men jeg følger litt ekstra med på de nye 3-åringene når jeg er vaktkoordinator. Jeg føler at dette også til en viss grad gjelder de som har spl-utdanning, men som ikke har konsolidert faget godt før de begynte på jordmorutdanningen (ikke minimumskrav til praksis som spl her).

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar. Interessant å lese om din erfaringe med jordmødre med forskjellig typer utdannelse.

De som kun har jordmorutdannelse, får de jobb i Norge? Da vil det jo bli litt problematisk ja, om man har sykepleier med i den nye tittelen...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 1 month later...

Jordmoren sørger for at barnet ikke faller til jorden når det blir født, derav navnet jordmor. Jeg skal videreutdanne meg til å bli jordmor, og gleder meg veldig! Dersom tittelen jordmor forsvinner, kommer jeg til å bli veldig lei meg. Det å jobbe som jordmor dreier seg om mye mer enn å ta i mot barn. Man har oppfølging både i graviditeten og etter fødselen. Når det gjelder diskusjonen om vår måte å utdanne jordmødre på, må jeg si at jeg har skiftet mening. Da jeg begynte på sykepleien, tenkte jeg at det ville være mye bedre å gå direkte på jordmorskole. Nå tenker jeg at det er en fantastisk styrke å ha sykepleierutdanningen i bunnen. Da har man mye større generell kompetanse, og det vil alltid komme den som skal føde og de rundt til gode. Dessuten har man mange flere ben å stå på. Dersom man for eksempel får leddgikt og ikke kan jobbe som jordmor, kan man begynne å jobbe med noe som er mindre belastende for kroppen. For eksempel psykiatri. Dette takket være at man også er sykepleier. Men, altså, når det gjelder titlene: la dem bestå!

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Synes jordmor kan endre navn til Barselsykepleier. Eller gynekologisk sykepleier. Fødesykepleier? Alternativene er mange, og jordmor, uansett hvor mye jordmorforbundet anser det som kjønnsnøytralt, er ikke kjønnsnøytralt. Ingen i samfunnet tolker det som å "løfte barnet fra jord opp til mor". I tillegg kommer det heller ikke frem at jordmødre er sykepleiere, slik helsesykepleier nå viser.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy